Tuesday , December 6 2022

O nouă încercare de reabilitare a stației de epurare a Sucevei

Modernizată „pe jumă­tate” printr-un program cu finanțare din perioada de preaderare a țării noastre la UE (ISPA), lucrările fiind încheiate în 2011, la câțiva ani de la aderarea României la structurile europene co­mu­­nitare, stația de epurare a municipiului Suceava s-a dovedit a fi în continuare funcțională doar parțial, îndeosebi pentru că problema legată de mirosul pestilențial nu a fost rezolvată și, periodic, acesta se simte la kilometri distanță.  

Recent, societatea ACET SA Suceava a scos la licitație lucrările de reabilitare a stațiior de epurare de la Suceava și Salcea în baza unui program amplu cu fonduri europene a cărui finanțare a fost semnată la finele lui 2019

Una din licitațiile pe care societatea ACET SA le-a lansat, recent, în SEAP pe baza finanțării care a fost atrasă la finele lui 2019 din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 este în legătură cu stațiile de epurare de la Suceava, respectiv Salcea.

Activitățile din cadrul contractului de lucrări „Reabilitarea și extinderea stațiilor de epurare din aglomerarea Suceava” includ proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini, și sunt grupate pe două loturi. Astfel, pentru lotul 1 se are în vedere reabilitarea stației de epurare Suceava și anume: „Completarea stației de epurare existente Suceava”.

Procesul care are loc în stația de epurare a apelor uzate Suceava este un proces de epurare biologică cu nitrificare – denitrificare și un proces anaerobic pentru reducerea fosforului. Nămolul primar și biologic în exces este îngroșat și stabilizat anaerob într-un rezervoar de fermentare. Nămolul fermentat rezultat este deshidratat, tratat cu var și depozitat. Biogazul rezultat este folosit pentru încălzire. Stația de epurare va primi apa uzată din aglomerarea Suceava. Emisarul este râul Suceava.

Din punct de vedere al proceselor, proiectul propune implementarea unor lucrări de adaptare a proceselor de epurare și înlocuire a unor echipamente existente corespunzător caracteristicilor/încărcărilor reale ale influentului. Durata de proiectare și execuție a lucrarilor și punere în functiune a instalațiilor este de 33 luni, defalcată astfel Etapa de proiectare: 6 luni; perioada de execuție a lucrărilor – 22 luni; perioada de testare și punere în funcțiune: 5 luni; perioada de notificare a defectelor (PND) este de minim 36 luni.

Populația echivalentă (deservită) a stației de epurare Suceava este de 140.000 locuitori echivalent. Conceptul de locuitor echivalent este definit în master planul care va trebui să fie reactualizat la nivel de județ – tot prin programul cu finanțare europeană – și se bazează pe datele specificate în normativele de specialitate, corelate cu datele din teren. În funcție de specificul fiecărei localități – număr de locuitori, instituții, categorii de agenți economici etc – se stabilește un așa numit număr de locuitor echivalent care poate fi egal sau mai mare decât cel al locuitorilor care au reședința permanentă în localitatea respectivă. Valoarea estimată în ceea ce privește proiectarea și lucrările aferente lotului 1 este de 19,9 milioane lei fără TVA.

Durata suplimentară a perioadei de garanție va fi punctată cu 15% în calculul ofertei, câștigătorul urmând a fi stabilit pe baza criteriului „cel mai bun raport calitate – cost”. Pentru oferta cu Durata suplimentară a perioadei de garanție cea mai mare se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 15 puncte. Pentru oferta cu perioada de garanție egală cu minimul solicitat de 36 de luni se vor acorda 0 puncte. Nu se accepta ofertarea unei durate a perioadei de garantie a lucrarilor mai mica de 36 luni (3 ani). Pentru alte durate de garanție, punctajul se acordă conform algoritmului de calcul, în care durata suplimentară a perioadei de garanție cea mai mare ofertată, dintre ofertele admisibile, va fi de maxim 24 luni. Ofertele care vor conține o garanție mai mare de 60 de luni nu vor primi punctaj suplimentar. Durata suplimentară a perioadei de garanție ofertată este cuprinsă între 1 lună (pentru o perioada de garanție totală ofertată de 37 luni) și 24 luni (pentru o perioada de garanție totală ofertată de 60 luni). În cazul ofertelor care conțin o perioada de garanție mai mare de 60 de luni, valorile respective vor fi rotunjite la 60 luni si vor primi punctaj maxim. Încă 15% din punctaj va fi legat de costul de operare.

La locul 2 se are în vedere extinderea stației de epurare Salcea. Cerința principală pentru stația de epurare a orașului Salcea este de menținere a stației existente în funcțiune și de extindere a capacității existente de epurare prin construirea unor linii noi de epurare. Emisarul stației de epurare este pârâul Salcea. Valoarea estiamtă în ceea ce privește proiectarea și execuția lucrărilor aferente lotului 2 este de aproape 6,36 milioane lei.

Numărul de zile până la care operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor (8 noiembrie 2021) este de 19 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. ACET va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări astfel: cu 25 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 34 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor; cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 19 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. (Dan PRICOPE)

Vezi si

AirConnect iar spune că va zbura vara viitoare de la Suceava la Constanța

AirConnect va zbura vara viitoare de la Constanța la Suceava, Timișoara, Oradea și Cluj-Napoca, a …