Sunday , January 29 2023

O nouă încercare de numire a reprezentanților în AGA la ACET și TPL din partea Consiliului Local Suceava

Aleșii locali au avut la dispoziție o lună să se lămurească asupra faptului că munca de “agaman” a devenit voluntară, iar legea spune că pentru fiecare firmă cu acționar CL Suceava, deliberativul local va putea desemna maximum doi reprezentanți Consiliu local 27 octombrie 2016 - 1


Consilierii locali ai municipiului Suceava sunt chemați din nou să stabilească membrii în Adunările Generale ale Acționarilor la SC ACET SA și la SC TPL SA în data de 24 noiembrie a.c. Acum o lună, când s-a aflat că funcțiile de “agamani” la firmele de stat nu mai sunt retribuite și, mai mult, sunt mai puține decât înainte, aleșii locali suceveni au fost puțin luați prin surprindere, au fost foarte vocali și ca urmare, primarul Sucevei, Ion Lungu, inițiatorul proiectelor de hotărâre pentru desemnarea noilor reprezentanți ai alegătorilor la aceste societăți, a decis retragerea acestora. La ultima ședință ordinară a Consiliului Local Suceava, din data de 27 octombrie 2016, s-a pus în discuție punerea în aplicare a noii legislații cuprinse în  Legea 111/2016, dar și și OUG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. In acest context legislativ, municipiul Suceava nu va putea desemna ca reprezentanți în Adunările Generale ale Acționarilor de la SC ACET SA și SC TPL SA decât maximum doi membri pentru fiecare unitate economică în parte. In acest fel, trebuiau să fie abrogate prevederile unor hotărâri de Consiliu Local luate la sfârșitul lunii iunie a acestui an, imediat după alegerile locale. Consilierii locali municipali suceveni au reclamat că nu este cu putință să se ia o asemenea decizie la ședința din 27 octombrie și, ca atare, inițiatorul proiectelor de hotărâre, primarul Ion Lungu, le-a retras.  Joi, 24 noiembrie a.c., tot în ședință ordinară de Consiliu Local municipal, aceste două proiecte de hotărâre  vor fi repuse pe ordinea de zi, pe principiul “unde-i lege, nu-i tocmeală”. Pe lângă reducerea drastică a numărului membrilor în AGA la cele două unități ce asigură servicii publice, aceste responsabilități nu vor mai fi retribuite, iar atribuțiile lor vor fi mai degrabă din zona “muncii voluntare”. De fapt, în expunerea de motive a proiectului de hotărâre ce urmează a fi dezbătut în ședința de joi, 24 noiembrie, primarul Ion Lungu a reiterat faptul că “numărul reprezentanților statului sau ai unităților administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane”, conform Legii 111/2016. Se mai precizează că, “în conformitate cu Legea 215/2001, privind administrația publică locală, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, respectându-se configurația politică a deliberativului local”.
Până de curând, obținerea calității de membru în consilii de administrație la structuri publice ori în adunări generale ale acționarilor la entități economice cu acționariat unic ori majoritar unități administrativ–teritoriale (consilii locale sau chiar consilii județene) putea constitui pentru candidații la alegerile locale un deziderat minim rezonabil. După noua legislație, a scăzut numărul de locuri în AGA și CA-uri, pe de o parte, iar pe partea cealaltă, acestea nu mai sunt remunerate, activitatea de asumare a răspunderii în astfel de structuri de conducere a unităților economice ori a structurilor publice – inclusiv unitățile de învățământ – trebuind să rămână la nivelul voluntariatului civic.
Reamintim că, după discuții extrem de tensionate în deliberativul local, în vara acestui an a fost stabilită lista consilierilor municipali suceveni care să facă parte din adunările generale ale acționarilor la ACET și TPL, ambele firme cu capital public, majoritar într-un caz (ACET SA) și unic în celălalt caz (TPL SA). S-a dat atunci o bătălie crâncenă pentru a se obține calitatea de membru în adunarea generală a acționarilor la o firmă sau alta, pentru că legislația permitea la acea vreme ca fiecare membru AGA să beneficieze de o indemnizație de până la 25% din  salariul managerului, pentru fiecare adunare AGA la care a participat.
Din păcate, noile prevederi legislative stabilesc faptul că în acest gen de structuri economice, fie că sunt acționari unici, fie doar majoritari, deliberativele locale nu pot să desemneze decât maximum doi membri, care nu vor fi remunerați. (N. R.)
 
 

Vezi si

Peste 4.000 de cereri de azil, înregistrate anul trecut la Centrul Regional de la Rădăuți. 3.086 de permise de ședere, acordate ucrainenilor refugiați

Peste 4.000 de cereri de azil au fost gestionate în anul 2022 de polițiștii de …