Tuesday , July 23 2024

O noua campanie de vaccinare impotriva poliomielitei, la elevii de clasa a III-a

~n aceast\ lun\ s-a dat, din nou, startul campaniei de vaccinare antipolio (vaccinare `mpotriva poliomielitei) `n [coli, la elevii de clasa a III-a, cu vaccin injectabil VPI. Aceast\ vaccinare se face prin Programul Na]ional de Imuniz\ri, care are ca scop protejarea popula]iei `mpotriva virusului poliomielitei. Acest vaccin se face intramuscular.
~n jude]ul Suceava au fost vaccina]i `n jur de 8000-9000 de elevi `n fiecare an. Au existat specula]ii asupra faptului c\ aceste vaccinuri sunt cancerigene, dar doctorul Valerian Morariu de la Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava a dezmin]it acest zvon „Dac\ aceste vaccinuri ar fi cancerigene ar fi o explozie de cancero[i `n jude]ul Suceava”, a declarat Valerian Morariu. Totodat\, el a precizat c\ exist\ reac]ii adverse la acest vaccin, iar produc\torii sunt obliga]i s\ specifice aceste reac]ii. ~n acela[i timp, Valerian Morariu a mai spus c\ nu au fost niciodat\ epidemii dup\ vaccinare, iar de foarte mult timp nu au existat cazuri de poliomielit\ la Suceava „De c=nd sunt medic nu am v\zut niciun caz pe poliomielit\ la Suceava”, a opinat doctorul Morariu. El a ad\ugat c\ doar datorit\ acestui vaccin s-a reu[it eliminarea poliomielitei de pe teritoriul Rom=niei. Doctorul Valerian Morariu a spus c\ acest vaccin este o op]iune individual\, dar totu[i, popula]ia ar trebui s\ `n]eleag\ c\ doar cu ajutorul acestui vaccin se va evita situa]ia cu care s-a confruntat Rom=nia `n anii 1950-1960, c=nd a trecut printr-un focar de poliomielit\. Acest vaccin reprezint\ cea de-a [asea doz\ care i se administreaz\ copilului de-a lungul timpului, `ncep=nd din prima lun\ de na[tere. Doctorul Valerian Morariu a precizat c\ aceast\ doz\ este necesar\ pentru protec]ia popula]iei [i pentru eliminarea poliomielitei, iar pentru a ajunge o regiune poliofree, o regiune european\ trebuie `ndep\rtat\ cu orice pre] poliomielita. Doctorul Valerian Morariu a spus c\ popula]ia nu ar trebui s\ aib\ re]ineri `n privin]a acestor vaccinuri [i nici s\ fie influen]a]i de ni[te abera]ii cum c\ ar fi oncogene, pentru c\ de-a lungul timpului toate vaccinurile [i, inclusiv, cele `mpotriva poliomielitei [i-au dovedit eficien]a. ~n acest fel, doctorul Morariu a exemplificat cazul de la Roman c=nd au evoluat focare de rujeol\ [i, a subliniat faptul c\, de[i Suceava [i Roman sunt foarte aproape, la Suceava nu s-a `nregistrat niciun caz de rujeol\. El a spus c\ acest lucru a fost posibil datorit\ faptului c\ Suceava a avut un procent mare de vaccinuri, iar copiii au fost imuniza]i. Astfel, doctorul Valerian Morariu i-a `ndemnat pe p\rin]i [i pe copii s\ fac\ aceste vaccinuri [i s\ nu fie reticien]i din cauza unor zvonuri banale. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …