Sunday , July 21 2024

O noua campanie de sterilizare a cainilor comunitari derulata de Vier Pfoten

O nou\ campanie de sterilizare gratuit\ a c=inilor f\r\ st\p=n se va desf\urat, `n municipiul Suceava, `ncep=nd de ast\zi. Anun]ul a fost f\cut de viceprimarul Lucian Har[ovschi, preciz=nd c\ ac]iunea este organizat\ de Prim\rie, `n colaborare cu Funda]ia „Vier Pfoten”. Campania de sterilizare a c=inilor f\r\ st\p=n din municipiul Suceava va dura dou\ s\pt\m=ni. Funda]ia respectiv\ va trimite la Suceava o echip\ din cinci persoane, condus\ de dr. Cornel Stoenescu. Potrivit lui Lucian Har[ovschi, Prim\ria va asigura cazarea [i masa celor cinci persoane iar combustibilul va fi asigurat de Funda]ia Pro Anima. Aceast\ campanie de sterilizare a c=inilor comunitari din Suceava este cea de-a doua din acest an, `n prim\var\ cei de la Vier Pfoten steriliz=nd 800 de animale f\r\ st\p=n de pe raza municipiului Suceava, `n mare majoritate c=ini [i c=teva pisici. Viceprimarul Lucian Har[oveschi a declarat c\ sper\ ca p=n\ la finele anului, cu implicarea celor de la Vier Pfoten, s\ fie sterlizate `n municipiul Suceava cel pu]in o mie de animale f\r\ st\p=n. De asemenea, viceprimarul a f\cut un apel la popula]ie pentru a ajuta [i a aduce, la ad\postul din Lunca Sucevei, a unor exemplare de c=ini comunitari care s\ fie, ulterior, steriliza]i. (D.P.)

Vezi si

Ordin de protecție emis împotriva unui bărbat din Câmpulung care și-a lovit iubita

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 01.37, polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au fost …