Friday , May 31 2024

O jonglerie prin care un teren al statului a fost “privatizat” ar fi băgat în buzunarele unor șmecheri din Primăria Rădăuți jumătate de milion de euro

Un teren din centrul Rădăuțiului, pe care se afla sediul ACR, a fost trecut prin forțarea legii din proprietatea publică  a statului  român în domeniul municipiului Rădăuți. Legea spune însă că transferul unui astfel de teren nu se putea face decât prin hotărâre de guvern și nu prin  hotărâre de consiliu local, așa cum s-a întâmplat. Inițiatorul primei hotărâri de consiliu local care prevedea acest transfer a fost Bogdan Loghin (atunci PSD, acum PNL), în acea vreme viceprimar cu atribuții de primar al Rădăuțiului. Imediat după ce a trecut hotărârea de CL, în 2016, Primăria a vândut către ACR terenul la prețul de aproximativ 40.000 de euro, pentru ca ACR-ul să-l vândă în scurt timp unui investitor privat cu 200.000 de euro. Unele surse spun însă că șpaga pentru realizarea acestui șir de tranzacții ar fi fost de aproximativ 500.000 de euro, bani care ar fi ajuns în buzunarele unor persoane din Primărie care au „ajutat” la transferul acelui teren. Acum, în locul sediului ACR se ridică o clădire de birouri cu spații comerciale la parter. Construcția a ajuns  la etajul 4, deși PUG permite în zonă construirea de imobile cu maximum 2E+M u în luna martie 2020, Primăria Rădăuți a depus o plângere penală împotriva fostului viceprimar Bogdan Loghin, acuzându-l că a vândut trei imobile la preț subevaluat, când era și viceprimar și primar, dar plângerea se referă la niște mizilicuri vândute cu aproximativ 2.000 de lei fiecare

Fostul sediu al ACR de pe strada Dimitrie Onciul nr.10, Rădăuți

La începutul lunii martie 2020, Bogdan Loghin, fostul viceprimar al municipiului Ră­dăuți, s-a ales cu o plângere penală chiar din partea Primăriei Rădăuți pentru că ar fi vândut trei imobile la preț subeva­luat, în perioada octombrie 2015 – iunie 2016, când vicele Loghin avea și atribuții de primar.

În plângerea depusă la Parchetul din Rădăuți, fostul viceprimar (pe atunci PSD, acum PNL) este acuzat de Primărie că vânzarea acelor imobile s-ar fi făcut fără a fi evaluate și fără ca tranzacțiile să fie aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local, Loghin fiind acuzat de „abuz în serviciu” și „neglijență în serviciu”. Imobilele respective au fost vândute pe sume modeste, aproximativ 2.000 de lei fiecare, când, de fapt, valoarea lor ar fi fost de 10.000 sau chiar 20.000 de lei bucata.

Până când procurorii vor stabili dacă Loghin este sau nu vinovat pentru aceste „mizilicuri”, ies la iveală însă dedesubturile unei afaceri mult mai mari și cu o încărcătură penală mult mai gravă, petrecută tot în perioada în care Bogdan Loghin era viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Rădăuți.

Ițele afacerii ACR Rădăuți

Unul dintre exemplele clasice de afaceri „proaste” făcute de Primăria Rădăuți este cea prin care, în primele luni ale anului 2016, a fost vândut terenul de pe strada Dimitrie Onciul, nr. 10, pe care se afla sediul ACR (Automobil Clubul Român).

Cunoscătorii spun că vânzarea suprafeței respective a reprezentat un „tun” de  aproximativ 500.000  euro dat de unele personaje din Primărie implicate în afacere. Şpaga consistentă despre care se spune că ar fi fost încasată la acea vreme de unele persoane influente din Primăria Rădăuți a apărut prin vânzarea subevaluată  a suprafeței  de 1.660 mp teren ultracentral cu o sumă de sub 40.000 euro, în conditiile în care un metru pătrat de teren  în zona respectivă se vinde și cu 300 de euro.

Mai mult decât atât, acel teren era proprietate publică a statului  român și nu putea trece în domeniul municipiului Rădăuți  decât prin hotărâre de guvern,  și nu prin  hotărâre de  consiliu local, așa cum s-a întâmplat.

După ce terenul a fost vândut de Primărie către ACR, noul proprietar l-a vândut în foarte scurt timp cu 200.000 euro (suma trecută în acte). Așadar, paguba produsă Primăriei  Rădăuți a fost doar în acte de 160.000 euro.

Cunoscătorii afacerii spun însă că de fapt aceste tranzacții s-au perfectat după achi­tarea a circa 500.000 euro către persoanele care au înlesnit scoaterea terenului din proprietatea statului și subevaluarea acestuia.

Acum pe te­renul fostului ACR  se construiește o clădire de birouri cu spații comerciale la parter, construcția ajungând la etajul 4 în prezent. Să mai spunem că un metru pătrat construit se vinde cu aproximativ 1.200 euro.

Hățișul actelor care au „albit” terenul

ACR Suceava a construit în anul 1981 o stație ser­-vice și un spațiu de cazare în Rădăuți, str. Di­mi­trie Onciul, nr. 10, pe un teren PROPRIETATEA STATULUI ROMÂN. La terminarea lucrărilor, pe baza procesului verbal de recepție  din 30.09.1981, se intabulează, terenul fiind identificat cadastral prin nr. 34471 și este înscris în Cartea Funciară Nr. 34471 a comunei cadastrale Rădăuți (Nr. CF vechi : 11805, nr. topografic: 791/2 – 1315), unde ACR figurează  cu drept de proprietate asupra clădirii construită în 1981 și drept de administrare asupra suprafeței de teren de 1669mp PROPRIETAR STATUL ROMAN.

În 2016 apare un investitor, în persoana S.C. M.P. HAUS S.R.L. din Rădăuți, interesat în achiziția terenului și clădirilor din locația ACR pentru construirea unui bloc.

La solicitarea acestuia, ACR, firmă care nu plătise impozitul la Primăria Rădăuți  încă din anul 2011 , așa după cum rezultă din informarea serviciu­lui Impozite și Taxe al Primăriei Rădăuți nr. 4393/29.03.2016, având un debit restant de 3.672,00 lei, solicită Primăriei Rădăuți, prin adresa nr. 03/13.01.2016, înregistrată în registrele Primăriei sub nr. 755/18.01.2016, cumpărarea terenului pe care îl avea în administrare.

Primăria, prin adresa nr. 755/10.02.2016, răspunde că este necesar un proiect de hotărâre care să aibă la bază un raport de evaluare a terenului pentru stabilirea prețului și acesta ar trebui făcut de către ACR.  Adresa de răspuns este semnată de viceprimar Bogdan Loghin.

Facsimil după proiectul de Hotărâre de Consiliu Local prin care viceprimarul cu atribuții de primar Bogdan Loghin propune vânzarea directă a terenului către ACR

La solicitarea ACR, un evaluator sucevean autorizat  stabilește o valoare de piață de 177.700 lei pentru teren  în suprafață de 1.669 mp proprietar STATUL ROMÂN .

Sub nr. 98577/26.02.2016 la registratura Consi­liului Local Rădăuți se înregistrează proiectul de hotărâre “privind aprobarea completării domeniului privat al municipiului Rădăuți, cu terenul în suprafață de 1.669mp, NC 34471, înscris în CF 34471 și vânzării acestuia către ACR- Sucursala Suceava”, inițator viceprimar Bogdan Andrei Loghin, expunerea de motive este tot a viceprimarului. Raport de specialitate din partea perso­nalului propriu al Primăriei nu exista însă.

Fostul viceprimar Bogdan Loghin

În timpul ședinței de Consiliu Local, viceprimarul Loghin își retrage însă proiectul.

Peste nici două luni, sub nr. 98729/14.04.2016, la registratura Consiliului Local Rădăuți se înre­gistrează proiectul de hotărâre “privind aprobarea completării domeniului privat al municipiului Rădăuți, cu terenul în suprafață de 1.669 mp, NC 34471, înscris în CF 34471 și vânzării acestuia către ACR- Sucursala Suceava” , inițiator fiind de această dată consilierul local Denes Alexandru, expunerea de motive – Denes Alexandru, raport de specialitate fond funciar – Secretar Municipiu, Marinică Sofroni, care dă aviz favorabil acestei „completări a domeniului privat al municipiului“, precum și vânzării acestui teren fără licitație publică, cu toate că recunoaște în scris că regula este aceea a vânzării prin licitație publică.

Facsimil dupa proiectul de Hotarare initiat de consilierul Alexandru Denes

Secretarul avea cunoștință de adresa 98731 a consilierului juridic al Consiliului Local, Negrii Andrei Victor, către compartimentul fond funciar din Primărie, prin care solicita întocmirea raportului de specialitate privind completarea domeniului privat al Municipiului Rădăuți cu terenul de la ACR și vânzarea acestuia către ACR, precum și de răspunsul compartimentului de fond funciar nr. 5555/20.04.2016, prin care acesta spune că NU poate întocmi raportul de specialitate solicitat deoarece “suprafața de teren NU figurează în evidențele existente la Compartimentul de fond funciar din cadrul Primăriei municipiului Rădăuți“.

Facsimil dupa “Informarea” transmisa de Compartimentul fond funciar din Primaria Radauti catre Consiliul Local Radauti, in care se arata ca “respectiva suprafata de nu figureaza in evidentele existente la Compartimentul fond funciar, motiv pentru care NU POT intocmi un raport de specialitate” privind vanzarea catre ACR.

Proiectul de hotărîre a fost aprobat, devenind  Hotărîrea de Consiliu Local nr. 96/ 27.04.2016 , intabu­lându-se pe terenul în cauză MUNICIPIUL RĂDĂUȚI – DOMENIU PRIVAT.

Prin actul notarial nr. 264 din 28.07.2016 emis de H. A., se inta­bulează dreptul de proprietate pentru ACR, dobândit prin cumpărare

– Prin actul notarial 4350 din 11.10.2016 emis de F. S. se inta­-bulează dreptul de proprietate al societății M.P. HAUS SRL,  asupra terenului și construc­țiilor dobândite prin cumpărare.

–  Prin adeve­rinta14347 din 02.11.2016 emisă de Primăria Rădăuți se demolează construcția C2, prin autorizația de desființare nr. 648  din 09.11.2016 emisă de Primăria Rădăuți și procesul verbal de recepție 151023 din 22.12.2016 se notează demolarea construcției C1

–  Prin act notarial Declarație nr.115 din 06.01.2017 emis de BNP F. se notează modificare suprafață imobil de la 1669 la 1809mp.

În scurt timp MP HAUS SRL primește de la Primăria Rădăuți, unde acum Bogdan Loghin era din nou viceprimar, autorizația de construire a unui imobil cu 4E^M, cu un coeficient de ocupare a terenului de 2,5 , în condițiile în care Planul de Urbanism General (PUG) permitea în zona construirea de imobile cu maximum 2E^M și a unui coeficient de ocupare a terenului mult mai mic (dovadă stă documentația blocului din imediata vecinătate, aprobat pe baza aceluiași PUG).

Inventarierea bunurilor din domeniul pu­blic și privat al municipiului Rădăuți a fost făcută cu aplicarea HG 548/1999, dar cu foarte multe lipsuri, omisiuni, lucru sesizat de-a lungul timpului în numeroase rapoarte ale Curții de Conturi, dar fără nicio soluționare. Scopul acestor omisiuni a fost, probabil,  “rezolvarea unor cereri delicate“ pentru persoane interesate. Pînă în 2014 “rezolvările“ se făceau prin fel de fel de „retrocedări “.

După 2015, s-a modificat soluția de rezolvare a acestor cereri, și anume prin emiterea de hotărâri de consiliu local privind “completarea domeniului privat al municipiului Rădăuți”, pentru ca mai târziu formula de rezolvare să se modifice în aceea de “atestare a apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți”.  Caracterul profund ilegal al acestui furt din domeniul public a statului a fost  subliniat în repetate rânduri de către Instituția Prefectului Suceava, instituție care însă nu a atacat în instanța de contencios niciodată aceste hotărâri, ele rămânând în vigoare și fiind, bineînțeles, aplicate.

Dar cum s-au făcut aceste “completări/atestarea apartenenței”? Desigur din domeniul statului.

Răspunsul primit de primarul Nistor Tătar din partea Ministerului de Finanțe, înregistrat la Primăria Rădăuți sub nr. 5379/20.04.2017, prezintă toate variantele posibile prin care se poate soluționa legal  oricare dintre cazurile care pot fi întâlnite. “Soluția” adoptată la Rădăuți este ilegală și fraudează STATUL ROMAN .

Terenul în cauză, aflat în administrarea ACR,  în suprafață de 1669mp, NC 34471, înscris în CF 34471 a comunei cadastrale Rădăuți, era PROPRIETATEA STATULUI ROMAN, domeniu public, deoarece la acea dată,1981, toate proprietățile de stat  aparțineau domeniul public . Trecerea unor bunuri imobile din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unității administrativ teritoriale se face prin promovarea unui proiect de hotărîre de guvern în acest sens, așa după cum rezultă și din răspunsul primit de primarul Nistor Tătar din partea Ministerului de Finanțe, înregistrat la Primăria Rădăuți sub nr. 5379/20.04.2017.

Nicidecum nu poate fi trecut un bun imobil din proprietatea publică a statului român în proprietatea privată a unei localități printr-o simplă hotărâre de consiliu local.

Cu titlu de exemplu, amintim și adresa nr.2485/10/3 din 23.02.2017 a Instituției Prefectului Suceava către Consiliul Local Rădăuți, care contestă practica  “hotărârilor de consiliu local privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți“ a unor bunuri imobile care află în proprietatea STATULUI ROMAN. (O.S.)

Vezi si

O tânără de 19 ani din Dumbrăveni a murit la o lună după ce a devenit mamă

Miercuri, 29 mai 2024, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată de Bogdan Curelușă, din Dumbrăveni, …

No comments

  1. Ce chestie murdara! Astea sunt infractiuni in forma continuata si agravanta, se lasa cu ani de puscarie in speta asta.Ar trebui sa fie luati la intrebari cei care au avut, intr-o forma sau alta, legatura cu vanzarea, de indata! Se vede din avion ca este vorba de coruptie, cum sa vinzi bunul statului cu 15 lei si apoi sa fie revandut cu 200000$ ?! – Cand de fapt valoarea de piata este de 500000$ ?!!!!?!!!!?!!!?!!!!?!!!!

  2. Se simte miros de puscarie! Asa se dinamiteaza mitul conform caruia Fat Frumos Loghin este Alba ca ….Asa se imbogatesc unii peste noapte si apoi pozeaza in mari oameni de bine ptr comunitate. Acum urmeaza sa spuna si el ce stie despre alte potoglarii ale celorlalti.Are DNA de munca! Ghinion!