Wednesday , February 21 2024

O grava diminuare a salariului mediu la Suceava, înregistrata în luna iulie

N potrivit Direc]iei Jude]ene de Statistic\ Suceava, salariul mediu brut [i salariul mediu net la nivel de ]ar\ a fost cu circa 30 de procente peste cel din jude]ul Suceava
Câ[tigul salarial mediu brut în luna iulie 2010 în jude]ul Suceava a fost de 1303 lei/persoan\, în sc\dere cu 169 lei fa]\ de luna precedent\ (-11,5%). Totodat\, Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava precizeaz\ c\ venitul salarial mediu brut în luna iulie 2010 a fost cu 30,2% sub nivelul câ[tigului salarial mediu brut la nivel na]ional, acesta fiind de 1868 lei /persoan\. În luna iulie 2010, la nivelul regiunii Nord-Est, jude]ul Suceava este situat pe locul 5 din punct de vedere al câ[tigului salarial mediu brut. Astfel, conform sursei citate, jude]ul Suceava este devansat în privin]a salariului mediu brut de jude]ele: Ia[i cu 1723 lei/persoan\, Bac\u cu 1579 lei/persoan\, Boto[ani cu 1335 lei/persoan\, Neam] cu 1323 lei/persoan\, câ[tiguri salariale medii brute mai mici înregistrând jude]ul Vaslui cu 1265 lei/persoan\.
„Câ[tiguri salariale medii brute peste media jude]ului în luna iulie 2010 au realizat salaria]ii din servicii (1316 lei) [i salaria]ii din agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\ (1314 lei), sub media jude]ului au realizat salaria]ii din industrie [i construc]ii (1272 lei)”, precizeaz\ Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava. Conform acesteia, pe sectoare de activitate, comparativ cu luna iunie 2010, câ[tigul salarial mediu brut a sc\zut cu 13,0% în agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\, cu 15,3% în servicii [i a crescut cu 0,1% în industrie [i construc]ii.
Fa]\ de aceea[i lun\ a anului 2009 câ[tigul salarial mediu brut în jude]ul Suceava a sc\zut cu 103 lei (-7,3%). „Comparativ cu luna iulie 2009, pe sectoare de activitate, câ[tigul salarial mediu brut a sc\zut cu 13,5% în servicii, cu 12,0% în agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\ [i a crescut cu 7,9% în industrie [i construc]ii”, precizeaz\ Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava.
Pe de alt\ parte, câ[tigul salarial mediu net în luna iulie 2010 în jude]ul Suceava a fost de 961 lei/persoan\, cu 122 lei mai mic decât câ[tigul salarial mediu net din luna iunie 2010 (-11,3%). Pe sectoare de activitate, fa]\ de luna iunie 2010, câ[tigul salarial mediu net a sc\zut cu 14,6% în agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\, cu 0,4% în industrie [i construc]ii [i cu 14,7% în servicii. „Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câ[tigul salarial mediu net a înregistrat o sc\dere cu 8,1%. Pe sectoare de activitate, fa]\ de luna iulie 2009, câ[tigul salarial mediu net a crescut cu 5,8% în industrie [i construc]ii [i a sc\zut cu 15,5% în agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\, cu 13,7% în servicii”, se arat\ într-o informare a Direc]iei Jude]ene de Statistic\ Suceava.
Potrivit acestei institu]ii, indicele câ[tigului salarial real, calculat ca raport între indicele câ[tigului salarial mediu net [i indicele pre]urilor de consum, în jude]ul Suceava, în luna iulie 2010 fa]\ de luna iunie 2010, a fost de 86,5%. Comparativ cu luna iulie 2009, indicele câ[tigului salarial real în luna iulie 2010, în jude]ul Suceava, a fost de 85,8%. „La nivel de ]ar\ indicele câ[tigului salarial real în luna iulie 2010 a fost de 92,9% fa]\ de luna iunie 2010 [i de 91,0% fa]\ de luna iulie 2009. Câ[tigul salarial mediu net în luna iulie 2010 în jude]ul Suceava a fost cu 29,1% sub nivelul câ[tigului salarial mediu net la nivel na]ional, acesta fiind de 1.355 lei”, precizeaz\ Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Bărbat de 50 de ani din Nisipitu, băgat după gratii pentru că a omorât o cățea Husky cu o țapină

Luni, 19 februarie, un bărbat de 50 de ani din Nisispitu, comuna Ulma, a fost …

No comments

  1. un bugetar amarat

    De ce se vorbeste intotdeaua de salariul mediu ?! De ce se face referinta DOAR la salariu mediu,?! cand majoritatea salariilor sunt situate MULT sub salariul mediu. Una e pe hartie, ceea ce rezulta din datele statistice si alta e in realitate fratilor ! Credeti ca ne ajuta cu ceva aceste statistici atata timp cat ele nu prezinta realitatea?! Mai coborati cu picioarele pe pamant.

  2. BAZACONII. Astea nu sunt date statistice ci niste estimari nefundamentate stiintific.Folosirea sxtrapolarii in statistica este gainoasa.Metoda nu ofera certitudini ci aproximatii majore,nefolositoarea.