Tuesday , December 6 2022

O feti]\ de 14 ani a reclamat c\ a fost sechestrat\ [i violat\ la Gulia – Dolhasca

N evenimentul, petrecut `n comunitatea de romi din localitate, ar putea avea un final fericit, soldat cu o nunt\, dup\ interven]ia pre[edintelui jude]ean al Partidei Romilor, Virgil Pohoa]\ n el spune c\ fata [i cu cel care ar fi violat-o sunt prieteni de mai mult\ vreme n fiindc\ aceasta a venit t=rziu acas\, a trebuit s\ ofere o explica]ie rezonabil\ mamei, care a pus m=na pe telefon [i a anun]at poli]ia

 
P\rin]ii unei  adolescente de 14 ani, din satul Gulia, ora[ul Dolhasca au reclamat poli]iei faptul c\ `n urm\ cu dou\ zile, fata lor a fost violat\.
Potrivit IJP Suceava, Gheroghina S. a anun]at poli]i[tii din localitate, ar=t=nd c\ fiica ei în vârst\ de 14 ani a fost violat\ cu dou\ zile în urm\ de Mirel Gagiu de 22 de ani,  din localitate.
O echip\ operativ\ din cadrul Serviciului Investiga]ii Criminale Suceava, care s-a deplasat la fa]a locului, a stabilit c\, mar]i sear\, adolescenta s-a întâlnit în apropierea unui magazin din centrul satului Gulia, cu Iulian S., care a invitat-o s\-l înso]easc\ pe o uli]\ a satului întrucât un b\iat vrea s\ stea de vorb\ cu ea.
Aceasta l-a înso]it pân\ la un autoturism parcat [i, când au ajuns la ma[in\, Iulian S. a deschis o portier\ din spate, a împins-o pe fat\ în autoturism, a închis portiera [i a plecat.
În ma[in\ se afla Mirel Gagiu, care a blocat portierele [i a mers cu autoturismul pe un drum situat în vecin\tatea p\durii satului Gulia, dup\ care a oprit, a mers pe bancheta din spate, unde a între]inut raporturi sexuale cu fata, dup\ ce a amenin]at-o.
În urma examin\rii medico-legale, s-a ajuns la concluzia c\ adolescenta prezint\ “deflorare recent\ care poate data de circa dou\ – trei zile, prezint\ tumefac]ie echimotic\, echimoze care s-au putut produce prin lovire [i comprimare cu mijloace contondente [i necesit\ patru – cinci zile de îngrijiri medicale” [i c\ leziunile ar fi putut fi f\cute în urma unui viol.
IJP Suceava precizeaz\ c\ cercet\rile continu\ în vederea stabilirii condi]iilor în care s-a petrecut evenimentul.
~n satul Gulia, locuit `n mare majoritate de etnici romi, se vorbe[te nu at=t despre viol, c=t despre cutume [i aranjamente specifice etniei.
Virgil Pohoa]\, pre[edintele Partidei Romilor Suceava a declarat c\ a fost convocat personal ieri la Gulia pentru a intermedia [i clarifica diferendul. „Am vorbit cu ambele familii, {erban [i Gagiu [i am speran]a c\ lucrurile se vor clarifica. Am fost chemat de am=ndou\ familiile pentru a rezolva problema. Am `n]eles c\ cei doi copii vorbeau mai dinainte. Fata a `nt=rziat acas\, a fost luat\ la `ntreb\ri de p\rin]i, a `ncasat c=teva palme [i de fric\ a trebuit s\ spun\ c\ a fost violat\ iar p\rin]ii au anun]at poli]ia. Eu sunt sigur c\ cei doi copii se vor `mp\ca [i vor face cas\ bun\ `mpreun\”, consider\  [eful jude]ean al Partidei Romilor care ar fi [i na[ul de botez al prezumptivului violator. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Tânăr de 20 de ani, prins drogat la volan în Rădăuți

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie 2022, polițiștii suceveni au acționat zilnic pe drumurile …