Saturday , June 22 2024

O femeie de 61 de ani risca puscaria pentru ca a tinut in chirie o firma si nu a inregistrat contractul la Fisc

O femeie de 61 de ani, din municipiul Suceava, risc\ s\ intre la pu[c\rie pentru s\v=r[irea infrac]iunii de evaziune fiscal\, fiindc\ a `nchiriat un imobil ce `l de]ine pe strada Drago[ Vod\ din municipiul re[edin]\ de jude] unei firme f\r\ a `nregistra contractul de `nchiriere la Finan]e. Poli]i[tii au constatat c\, `n perioada noiembrie 2007 – decembrie 2008, `n imobilul pe care Crina T., de 61 ani, `l are `n proprietate pe strada sus-amintit\ femeia a ]inut `n chirie o firm\. D=nsa a încheiat chiar [i un contract de închiriere la data de 01.12.2007, având ca obiect închirierea imobilului situat în municipiul Suceava, strada Drago[ Vod\, c\tre o societate comercial\ din Suceava, pe termen de un an, la pre]ul de 250 euro/lun\, f\r\ `ns\ a înregistra contractul respectiv la organul fiscal [i f\r\ a declara veniturile realizate ca urmare a derul\rii acestuia, prin aceast\ modalitate sustr\gându-se de la plata impozitului pe venit aferent veniturilor din cedarea folosin]ei bunurilor, în sum\ de 1.313 lei. Femeii i s-a întocmit dosar penal sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunii de evaziune fiscal\.
Conform ultimelor modific\ri aduse legisla]iei `n domeniu, infrac]iunea de evaziune fiscal\ se pedepse[te cu `nchisoare de p=n\ la 12 ani. (N.R.)

Vezi si

Gala Olimpicilor Ștefaniști 2024, la final de an școlar (FOTO)

Titlul de ELEVUL ȘTEFANIST AL ANULUI 2024, însoțit de distincția supremă a instituției,  DIPLOMA și …