Thursday , December 1 2022

O eleva a CN “Petru Rares” – in semifinalele competitiei Doodle 4 Google

Iasmina R\ceanu a realizat un desen (doodle) care a fost selectat `n semifinala concursului Doodle 4 Google N dac\ doodle-ul pictat de ea va fi declarat câ[tig\tor, acesta va fi afi[at pe pagina de start a site-ului Google Rom=nia, pe data de 1 decembrie 2012. Pe l=ng\ premiul pe care eleva `l va primi, colegiul sucevean ar putea c=[tiga o sponsorizare IT `n valoare de 20.000 de lei. Lucrarea Iasminei  poate fi votata\ aici: http://www.google.ro/doodle4google/vote.html#d=d2-7

Pentru prima dat\, compania Google a organizat în România un concurs de logo-uri (doodle) care s\ simbolizeze ]ara noastr\, dar s\ cuprind\ [i literele motorului de c\utare.
Iasmina R\ceanu, elev\ în clasa a VIII-a la Colegiului Na]ional “Petru Rare[” a participat la concursul Doodle for Google Romania, iar desenul ei (foto) a fost selectat în primele 15 din ]ar\, la categoria ei de vârst\. Concursul a intrat în a doua etap\, ceea ce înseamn\ c\ dac\ doodle-ul pictat de ea este apreciat [i votat corespunzator, va fi declarat câ[tig\tor [i afi[at pe pagina de start a site-ului Google, pe data de 1 Decembrie 2012. Doodle-ul este o reprezentare a logo-ului afi[at pe prima pagin\ www.google.ro pentru a marca anivers\ri, a celebra personalit\]i, s\rb\tori [i evenimente istorice.
Concursul Doodle 4 Google se afl\ la prima sa edi]ie în România dar a fost deja organizat în numeroase alte ]\ri din `ntreaga lume.
Organizatorii au primit peste 10.000 înscrieri de la copii din întreaga ]ar\, elevi ce î[i doresc s\ fie autorii desenului care va reprezenta imaginea României, în data de 1 decembrie 2012. Desenul (doodle) marelui câ[tig\tor al concursului va fi publicat pe pagina de start a Google România (www.google.ro), în data de 1 decembrie 2012, pe durata întregii zile. Astfel, desenul sucevencei ar putea fi vizualizat de milioane de utilizatori.
Exper]ii Google au selectat din mii de desene primite pe cele mai artistice [i autentice 15 din fiecare grup\ de vârst\ (clasele I- IV, respectiv clasele V-VIII), desenul elevei de la „Petru Rare[” fiind unul din cele selectate.
Pe pagina electronic\ a concursului, Iasmina `[i prezint\ ]ara ca fiind „verde cu mun]i [i v\i, dealuri [i c=mpii, colorat\ de obiceiuri frumoase ce trebuie p\strate, `nnobilat\ de arti[ti [i sportivi ce i-au `n\l]at numele la cer. Romania mea merit\ iubit\”. ~n alegerea c=[tig\torului, juriul va evalua creativitatea, valoarea artistic\ [i compatibilitatea lucr\rilor cu tema concursului.
N Iasmina dore[te s\ investeasc\ banii `n organizarea unei tabere de grafic\ pentru 15 elevi
Desenele elevilor sunt supuse votului public, pe site-ul Doodle 4 Google România: www.google.ro/doodle4google. În urma votului public vor fi alese cele zece doodle-uri finaliste [i marele câ[tig\tor al concursului.
Dac\ ar c=s]iga, Iasmina dore[te s\ investeasc\ premiul s\u în organizarea unei tabere de grafic\ pentru 15 adolescen]i din jude]ul Suceava. Doodle-lul elevei din Suceava poate fi votat pe siteul-ul: http://www.google.ro/doodle4google/vote.html#d=d2-7.
Cei zece finali[ti vor primi câte o tablet\ Android [i un set de cadouri Doodle 4 Google. De asemenea, cei 30 de semifinali[ti vor primi câte o copie înr\mat\ a lucr\rilor lor [i un tricou imprimat cu respectivele doodle-uri. Pe l=ng\ faptul c\ doodle-lul s\u va fi afi[at `n data de 1 decembrie pe pagina de start a Google Rom=nia, marele câ[tig\tor va mai primi un premiu în valoare de 15.000 de lei iar [coala câ[tigatoare va primi o sponsorizare IT, în valoare de 20.000 RON constând în produse electronice (computere, plasme, videoproiectoare etc). Conform organizatorilor concursului, „doodles sunt reprezent\ri ocazionale ale logo-ului afi[at pe prima pagin\ Google (www.google.ro) ce au acompaniat de-a lungul anilor toate c\ut\rile online f\cute de utilizatorii din întreaga lume”. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Peste 80 de polițiști suceveni sunt prezenți în trafic pentru fluidizarea circulației și prevenirea accidentelor rutiere

În cursul zilei de joi, 1 Decembrie, peste 80 de polițiști rutieri și de ordine …

No comments

  1. felicitari Iasmina si SUCCES!

  2. un vot de la mine

  3. UN VOT DIN PARTEA MEA