Thursday , July 25 2024

O educatoare din Forăsti, pasionata de apicultura

N Elena Buzil\ este educatoare de 27 de ani, dar de c=]iva ani a f\cut o pasiune pentru apicultur\ n `mpreun\ cu so]ul ei, educatoarea `ngrije[te 50 de familii de albine [i din v=nzarea produc]iei de miere reu[e[te s\-[i completeze veniturile, femeia, cadru didactic cu 27 de ani vechime, av=nd un salariu de 1.100 de lei n

O educatoare din comuna sucevean\ Foră[ti se ocup\ dup\ orele de curs de apicultură. Elena Buzil\, `n vârst\ de 46 de ani, este pasionat\ de acest din urm\ domeniu de  [ase ani. “E nevoie de timp [i de pricepere. Unii spun c\ e u[or, dar nu e a[a, pentru c\ albinele cer anumite lucruri făcute la timpul lor. Dac\ nu faci `n ziua potrivită, apoi degeaba mai faci”, spune  Elena Buzilă.
Este educatoare de 27 de ani [i  are un salariu de 1.100 RON, bani insuficien]i, spune ea, mai ales c\ are [i doi copii. Acum femeia spune c\ iube[te deopotriv\ meseria de cadru didactic [i pe cea de apicultor. „Iubesc copiii, dar am ajuns s\ m\ ocup [i de albine.  Cel mai mult `mi place când extrag mierea. E frumos, dar uneori extenuant”, spune aceasta. “Nu facem transhuman]\, ci facem apicultur\ sta]ionară. Avem o livad\ cu pomi fructiferi [i avem un mare avantaj c\ locuim  l=ng\ pădure. Albinele sunt ]inute libere pân\ toamna, cât de târziu permite vremea, pentru c\ albina bun\ este cea care intr\ la hibernare târziu [i iese prim\vara devreme”, spune  suceveanca, care este ajutat\ `n apicultur\ de so]ul ei.  Mierea  produs\ de familia Buzil\ are certificat de conformitate, fiind atestat\ ca natural\ 100%. Toat\ familia consum\ miere de foarte mul]i ani [i au ajuns s\-i cunoasc\ pe propria pielea calită]ile. “Fiecare tip de miere are proprietă]ile ei benefice. Spre exemplu, mierea mai `nchis\ la culoare este mai bogat\ `n minerale. Cea de tei e foarte bun\ [i ea, `ns\ nu o folosi]i la cafea, pentru c\ schimb\ gustul băuturii”, explic\ apicultoarea câteva mici secrete.
De-a lungul anilor,  femeia a fost `n]epat\ de  sute de ori de albine. Deja s-a obi[nuit cu acest „tratament” care, pân\ la urmă, ]ine reumatismul departe. „ S-a `ntâmplat s\ fiu `n]epat\, dar am auzit c\ nu mai faci niciodat\ reumatism, a[a c\ e ca un medicament pentru mine”, spune, r=z=nd, Elena Buzilă. Cei doi apicultori au `ns\ marele regret c\ România a dec\zut foarte mult `n acest domeniu. „Este păcat c\ nu mai investim `n acest apicultur\ [i `n ceea ce `nseman\ efectele terapeutice ale produselor de stup [i chiar a veninului de albine. ~nainte eram o for]\ `n Europa, acum am decăzut enorm.”, spune educatoarea din For\[ti. Ea spune c\ l-a `nceput avea doar doi stupi de albine, acestea s-au `nmul]it [i `n prezent are 50 de familii pentru produc]ia de miere.  ~n acest moment produce cam 20 de kg de miere pe familia de albine. Familia Buzil\ s-a `nscris `n Asocia]ia Produs `n Bucovina [i este nelipsit\ de la t=rgurile organizate `n fa]a Palatului Administrativ Suceava. (C. TODIRC|)

Vezi si

Dinos and Sea Monsters: expoziție de animale marine gigant și dinozauri animatronici, în parcarea Iulius Mall Suceava

O parte dintre misterele erei mezozoice pot fi descoperite în parcarea Iulius Mall, prin intermediul …