Tuesday , March 5 2024

O actiune de control a politistilor a descoperit la vanzare, intr-un magazin, tigari din Ucraina

S=mb\t\ la ora 17.00, `ntr-o acţiune pentru cunoa[terea, prevenirea [i combaterea activit\]ilor ilegale cu produse din tutun ce provin din Ucraina [i Republica Moldova, poli]i[tii din cadrul Poli]iei ora[ului Liteni au efectuat un control economic la un magazin administrat de Vasile R. de 31 ani, localnic, ocazie cu care au fost găsite în magazin un num\r de 74 pachete de ]ig\ri, pachetele având aplicate timbre de accize de provenien]\ Republica Ucraina, fiind oferite spre vânzare de administratorul magazinului, pentru care acesta nu de]inea documente de provenien]\.
Întreaga cantitate de ]ig\ri, cu o valoare de pia]\ de circa 592 lei, a fost ridicat\ în vederea confisc\rii, cercet\rile fiind continuate fa]\ de Vasile R. sub aspectul comiterii infrac]iunilor de evaziune fiscal\, fapt\ prev\zut\ [i pedepsit\ de art. 9, alin. 1, lit. a din legea nr. 241/2005 modificat\ [i sunt asimilate infrac]iunii de contraband\ [i se pedepsesc potrivit art. 1 colectarea, de]inerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea [i vânzarea bunurilor sau a m\rfurilor care trebuie plasate sub regim vamal, cunoscând c\ acestea provin din contraband\ sau sunt destinate s\vâr[irii acesteia, fapt\ prev\zut\ [i pedepsit\ de art. 270, alin. 3, lit.i din legea nr. 86/2006 modificat\, ambele cu aplicarea art. 33, lit. b din C.p., urmând s\ se dispun\ procedural, constat\ri ce au fost raportate în cadrul ac]iunii în sistem integrat din 21 noiembrie 2010. (Cezar P|UN)

Vezi si

 Amenzi de 30.000 de lei și lemn de peste 126.000 de lei confiscat de la doi gateriști care au raportat 6 transporturi fictive de lemn

 Urmare a unei petiții adresate Gărzii Forestiere Suceava de către o persoană fizică, cu privire …