Saturday , November 26 2022

Numarul vizitatorilor la Targul de Carte de la Suceava creste pe zi ce trece

Tot mai mul]i suceveni trec, zilnic, pragul Muzeului de {tiin]e ale Naturii pentru a merge la „T=rgul de Carte”, eveniment oarecum inedit pentru Suceava care de ani buni de zile nu a mai avut o astfel de manifestare.
Tone `ntregi de c\r]i, mii [i mii de titluri, opere ale numero[i autori celebri al\turi de c\r]i pot fi v\zute, `n aceste zile, la T=rgul de Carte. Este, de fapt, edi]ia de prim\var\ a “Târgului de Carte” care de[i p\rea s\ fi debutat timid, a reu[it s\ str=ng\ tot mai mult public.
Dup\ cum au spus organizatorii, v=nz\rile de carte `n prima zi au fost cele care se `nregistreaz\ `n dou\ libr\rii mari, ceea ce reprezint\ un succes cu at=t mai mult cu c=t este vorba de un eveniment aflat la `nceputuri. Zilele urm\toare, at=t publicul `n sine, c=t [i v=nz\rile au fost treptat, treptat mai mari. Nu este vorba numai de op]iunea achizi]ion\rii de volume cu discounturi de 70 – 80%, cum s-ar putea crede ini]ial. Au fost cazuri [i nu pu]ine `n care s-au c\utat c\r]i mai scumpe la care reducerile erau de 10 sau 20%.
Ieri, la ora 13.00, a avut loc o `nt=lnire `ntre scriitorul Ion Dr\gu[anul [i public, fiind prima de acest gen din cele organziate `n cadrul T=rgului de Carte. Scriitorul [i-a prezentat dou\ volume ale unei opere dedicate a[ez\rilor din Bucovina, Ion Dr\gu[anul ]in=nd s\ precizeze c\ va mai urma `nc\ un volum pe aceea[i tem\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Uniunea Națională a Barourilor din România a donat trei ambulanțe noi, complet utilate, către instituții spitalicești din Ucraina

La 25 noiembrie 2022, la sediul spitalului din localitatea Ciudei, Ucraina, a avut loc predarea …