Sunday , April 21 2024

Numarul persoanelor vaccinate impotriva gripei se dubleaza de la o saptamana la alta

N numai `ntr-o singur\ s\pt\m=n\ s-au f\cut aproape 10.000 de vaccinuri n jude]ului Suceava i-au fost repartizate, `ntr-o prim\ tran[\,69.500 de doze de vaccin antigripal

~n baza Ordinului ministrului S\n\t\]ii, Cseke Attila, jude]ului Suceava i-a fost repartizat, pentru acest sezon, o prim\ tran[\ de 69.500 de doze de vaccin antigripal. Astfel, conform recomand\rilor Organiza]iei Mondiale a S\n\t\]ii (OMS) vor fi vaccinate persoanele cu v=rsta peste 65 de ani, cele cu boli cronice, `n special boli respiratorii [i cardiovasculare, copiii [i personalul medical. Din informa]iile furnizate de purt\torul de cuv=nt al Direc]iei de S\n\tate Public\ (DSP) Suceava, num\rul de persoane vaccinate a crescut considerabil `n intervale scurte de timp. Astfel, de la `nceputul lunii noiembrie p=n\ la jum\tatea acestei luni au fost vaccinate aproximativ 15.000 de persoane. ~n intervalul 1-7 noiembrie num\rul total de vaccinuri a fost de 4.691 iar `n perioda 8-14 noimebrie num\rul acestor vaccinuri aproape c\ s-a dublat, efectu=ndu-se un num\r total de 9.986 de vaccinuri. Reprezentantul DSP a declarat c\ num\rul cel mai mare de vaccinuri antigripale a fost f\cut, p=n\ acum, persoanelor cu v=rsta de peste 65 de ani – `n jur de 9.000 de vaccinuri -, secondate de aceste persoane au fost cadrele medicale, iar personalul medico-sanitar vaccinat constituie aproximativ un procent de 50 % din totalul de persoane vaccinate. ~n acela[i timp, cele mai multe cadre medicale, care au f\cut acest vaccin, sunt cele cu v=rsta de peste 30 de ani. Totodat\, un num\r destul de mare de vaccinuri, aproape 3.000, a fost f\cut persoanelor cu boli cronice cu v=rsta cuprins\ `ntre 30 [i 64 de ani. Persoanele cu v=rsta cuprins\ `ntre 15-29 de ani nu au manifestat un interes deosebit vizavi de acest vaccin, deoarece s-au vaccinat doar 270 de persoane, iar din informa]iile DSP Suceava, tot pe aceea[i lungime de und\ se situeaz\ [i femeile `ns\rcinate care au efectuat un num\r de 28 de vaccinuri `n acest interval de timp, de 2 s\pt\m=ni. Un num\r redus de vaccinuri, doar 25 de vaccinuri, a fost f\cut [i copiilor `ntre 6 luni [i 4 ani. Totodat\, purt\torul de cuv=nt al DSP Suceava a spus c\ s-a efectuat un num\r surprinz\tor de vaccinuri antigripale `ntr-un interval at=t de scurt, ar\t=nd c\ numai `ntr-o singur\ s\pt\m=n\ s-au f\cut aproape 10.000 de vaccinuri [i c\ s-au dublat fa]\ de prima s\pt\m=n\ de c=nd a debutat vaccinarea `n jude]ul nostru.  (Iuliana ILCU)

Vezi si

Autoutilitară încărcată cu lemn fără acte, descoperită ca fiind sub sechestru cu ajutorul aplicației ”E-dac”

Folosind  aplicația E-Dac, polițiștii suceveni au reușit sâmbătă dimineață identificarea și imobilizarea un autoturism ce …