Sunday , April 21 2024

Numarul pensionarilor de asigurari sociale de stat, in scadere usoara in trimestrul doi al acestui an

Num\rul mediu al pensionarilor de asigur\ri sociale de stat `nregistrat `n jude]ul Suceava, `n trimestrul doi din anul 2010 a fost de 145.328 de persoane. Ceea ce arat\ c\ a avut loc o u[oar\ sc\dere, cu 122 persoane, adic\ un procent de 0,1 %, fa]\ de primul trimestru al acestui an. Comparativ cu trimestrul doi din anul 2009, num\rul mediu al pensionarilor de asigur\ri sociale de stat a crescut impresionant, cu 2.659 persoane, ce reprezint\ un procent de 1,9 %. La nivelul jude]ului Suceava, pensia medie de asigur\ri sociale de stat a fost, `n al doilea trimestru din acest an, de 657 de lei, `n cre[tere cu doi lei fa]\ de pensia medie de asigur\ri sociale de stat din primul trimestru, ceea ce `nseamn\ un procent de 0,3 %. ~n acela[i timp, pensia medie de asigur\ri sociale de stat a crescut [i cu 22 de lei fa]\ de trimestrul doi din anul 2009, reprezent=nd un procent de 3,5 %. Tot `n trimestrul doi din 2010, pensia medie de asigur\ri sociale de stat, la nivelul jude]ului, a fost mai mic\ cu 11,1 puncte procentuale fa]\ de pensia medie pe ]ar\, aceasta fiind de 739 lei. Gradul de dependen]\ economic\, `n trimestrul doi, din acest an, `n jude]ul Suceava, a fost de 1,5 %. Acest grad de dependen]\ economic\ a fost calculat raport=ndu-se num\rul mediu de pensionari de asigur\ri sociale de stat la num\rul mediu de salaria]i. ~n cadrul regiunii Nord-Est, jude]ul Suceava se situeaz\ pe locul patru, `n ceea ce prive[te pensia medie lunar\ de asigur\ri sociale de stat, locurile „frunta[e” fiind ocupate de jude]ele Bac\u (730 lei) , Ia[i (729 lei) [i Neam] (702 lei). Pe de alt\ parte, pensii mai mici au fost `nregistrate `n jude]ele Vaslui cu 622 lei [i Boto[ani cu 609 lei. Conform statisticilor, pensionarii de asigur\ri sociale de stat reprezint\ un procent de 20,5 % din num\rul mediu de pensionari de asigur\ri sociale de stat din cadrul regiunii Nord-Est [i 3,1 % din num\rul mediu de pensionari de asigur\ri sociale de stat la nivel na]ional. Din punct de vedere al num\rului mediu de pensionari de asigur\ri sociale de stat, jude]ul Suceava se afl\, `n ordine descresc\toare, pe locul 9 pe ]ar\ [i pe locul 31, tot la nivel na]ional, `n ordine descresc\toare, `n ceea ce prive[te pensia medie a asigur\rilor sociale de stat. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Autoutilitară încărcată cu lemn fără acte, descoperită ca fiind sub sechestru cu ajutorul aplicației ”E-dac”

Folosind  aplicația E-Dac, polițiștii suceveni au reușit sâmbătă dimineață identificarea și imobilizarea un autoturism ce …