Friday , October 7 2022

Numarul de salariati, in descrestere continua, de la o luna la alta

N `n numai o lun\, num\rul persoanelor `ncadrate `n munc\ s-a diminuat cu peste 600 n `n decurs de un an, cea mai mare sc\dere a num\rului de angaja]i s-a `nregistrat `n industrie [i construc]ii – 17,6% n câ[tigul salarial mediu net în luna octombrie  2010 în jude]ul Suceava a fost cu 28,2% sub nivelul câ[tigului salarial mediu net la nivel na]ional

Conform datelor puse la dispozi]ie de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava,  efectivul de salaria]i la 31.10.2010 în jude]ul Suceava a fost de 93412 persoane, în sc\dere cu 643 persoane fa]\ de luna septembrie 2010.
Comparativ cu luna octombrie 2009 efectivul de salaria]i a sc\zut cu 7378 persoane, cea mai mare sc\dere fiind înregistrat\ în industrie [i construc]ii, cu 17,6%. În agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\ s-a înregistrat o sc\dere a efectivului de salaria]i cu 11,4% [i în servicii cu 1,6%.
Efectivul de salaria]i din jude]ul Suceava la sfâr[itul lunii octombrie  2010 reprezenta 17,8% din efectivul de salaria]i din cadrul regiunii Nord-Est [i 2,0% din efectivul de salaria]i înregistrat la nivel na]ional.
Câ[tigul salarial mediu net în luna octombrie 2010 în jude]ul Suceava a fost de 962 lei/persoan\, cu 22 de lei mai mare decât câ[tigul salarial mediu net din luna septembrie 2010.
Pe sectoare de activitate, fa]\ de luna septembrie 2010, câ[tigul salarial mediu net a sc\zut cu 3,5% în agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\ [i a crescut cu 3,3%  în sectorul serviciilor,  cu 1,2% în industrie [i construc]ii.
Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, câ[tigul salarial mediu net a înregistrat o sc\dere cu 8,0%.
Pe sectoare de activitate, fa]\ de luna octombrie 2009, câ[tigul salarial mediu net a crescut cu 3,0% în industrie [i construc]ii  [i a sc\zut cu 5,6% în agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\, cu 13,0% în servicii.
Indicele câ[tigului salarial real, calculat ca raport între indicele câ[tigului salarial mediu net [i indicele pre]urilor de consum, în jude]ul Suceava, în luna octombrie 2010 fa]\ de luna septembrie 2010, a fost de 101,8%.
Comparativ cu luna octombrie 2009, indicele câ[tigului salarial real în luna octombrie 2010, în jude]ul Suceava, a fost de 85,3%. La nivel de ]ar\ indicele câ[tigului salarial real în luna octombrie 2010 a fost de 99,5% fa]\ de luna septembrie 2010 [i de 90,4% fa]\ de luna octombrie  2009.
Câ[tigul salarial mediu net în luna octombrie  2010 în jude]ul Suceava a fost cu 28,2% sub nivelul câ[tigului salarial mediu net la nivel na]ional, acesta fiind de 1340 lei. (N.R.)

Vezi si

Școala Gimnazială Berchișești, câștigătoarea concursului de proiecte de voluntariat și implicare comunitară derulate în școlile din județ

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat, miercuri, 5 octombrie, de Ziua Educației, Forumul proiectelor din cadrul …