Friday , February 3 2023

Numărul de locuri, pe clase și specializări, scoase la concurs în acest an de principalele licee din Suceava

Liceele și colegiile sucevene își prezintă astăzi ofertele la Târgul Ofertelor Educaționale. Oferta educațională a acestora include specializări dintre cele mai diverse: de la învățământ teoretic la programe cu frecvență redusă, învățământ profesional și școli postliceale

admitere

 Liceele și colegiile sucevene organizează în perioada următoare admitere pentru specializări dintre cele mai diverse: de la învățământ teoretic la programe cu frecvență redusă, învățământ profesional și școli postliceale.

Oferta colegiilor naționale sucevene:

Colegiile naționale sucevene pun și în acest an la dispoziția absolvenților de clasa a VIII-a specializări pe filieră teoretică, cu profil real sau umanist.

Colegiul Național “Stefan cel Mare” organizează în acest an înscrieri pentru șase profile diferite, numărul total de locuri scoase la concurs fiind de 168, repartizate după cum urmează: profilul Matematică-Informatică bilingv Română-Engleză – o clasă cu 28 de elevi; profilul Matematică-Informatică intensiv Informatică – o clasă cu 28 elevi; profilul Matematică Informatică – o clasă cu 28 elevi; profilul Stiințele naturii intensiv Germană – o clasă cu 28 elevi; profilul Stiințele naturii –  o clasă cu 28 elevi și profilul Stiințe sociale – o clasă cu 28 elevi.

Directorul Colegiului, Dan Popescu, a declarat ieri pentru “Obiectiv de Suceava” că “oferta educațională a colegiului a rămas constantă în ultimii ani”.

Oferta Colegiului Național “Petru Rareș“ va cuprinde în acest an patru specializări cu profil umanist și opt specializări cu profil real, cu un total de 252 de locuri. La profilul umanist se vor organiza înscrieri la profilele: Filologie, bilingv Română-Engleză – o grupă – 14 Locuri; Filologie, bilingv Română-Franceză – o grupă cu 14 locuri; Stiințe Sociale, bilingv Română-Engleză – 1 clasă cu 28 locuri și Stiințe Sociale – o clasă cu 28 locuri. La profilul real vor fi scoase la concurs 168 de locuri, repartizate după cum urmează: profilul Matematică-Informatică, bilingv Română-Engleză – o clasă cu 28 Locuri; profilul Matematică-Informatică, bilingv Română-Franceză – o grupă cu 14 Locuri; profilul Matematică-Informatică, bilingv Română-Germană – o grupă cu 14 locuri; profilul Matematică-Informatică – o clasă cu 28 Locuri; profilul Matematică-Informatică, Intensiv Informatică – o clasă cu 28 locuri și profilul Stiințele Naturii, bilingv Română-Engleză – o grupă cu 14 Locuri. Pentru specializările bilingve, candidații vor trebui să susțină un test de competențe lingvistice, în perioada 24-27 mai.

Colegiul Național “Mihai Eminescu” va scoate la concurs în acest an 224 de locuri, repartizate în șase clase: o clasă cu 28 de locuri la profilul Matematică-Informatică intensiv Informatică; o clasă cu 28 de locuri la profilul Matematică-Informatică intensiv Engleză; trei clase a câte 28 de locuri la profilul Stiințe sociale; o clasă cu 28 de locuri la profilul Filologie intensiv Engleză și două clase a câte 28 de locuri la profilul învățător – educatoare.

Colegiul Național de Informatică “Spiru Haret” Suceava va organiza în acest an înscrieri la patru specializări, dintre care trei cu profil real și una cu profil umanist. Dintre cele 196 de locuri, repartizate în șapte clase scoase la concurs de Colegiul de Informatică, 84 de locuri, repartizate în trei clase, vor fi scoase la concurs la profilul Matematică-Informatică; alte 84 de locuri vor fi scoase la concurs la profilul Stiințele naturii și 28 de locuri vor fi scoase la concurs la profilul Filologie intensiv Engleză.

Conform conducerii colegiului, începând cu acest an, din oferta educațională a unității de învățământ a dispărut specializarea Chimie-Biologie.

Colegiile tehnice din Suceava, axate pe specializări care pot asigura un loc de muncă imediat după absolvire

Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” va organiza în acest an admitere pentru 308 locuri, repartizate în 11 clase – cinci de liceu, patru de învățământ profesional și o clasă de postliceală. Conform conducerii liceului, cele cinci clase de învățământ liceal sunt distribuite după cum urmeză: două clase pentru filiera teoretică – o clasă pentru Filologie și una pentru Stiințe sociale și trei clase pentru filiera tehnologică, repartizate pe trei domenii: Mecanic – transport; Electric – tehnician electrician, electronist auto și tehnician în activități economice. Pentru învățământul cu frecvență redusă colegiul organizează înscrieri la profilul Stiințe sociale, unde scoate la concurs 28 de locuri. In ceea ce privește învățământul profesional, cele patru clase sunt repartizate după cum urmează: două clase în domeniul Mecanic, dintre care o clasă la profilul Mecanic și o clasă la profilul Mecanic auto; o clasă în domeniul Electric, specializarea electrician exploatare joasă tensiune și o clasă în domeniul Estetică și igiena corpului omenesc, specializarea frizer – coafor – manichiură – pedichiură.

Oferta educațională a Colegiului Tehnic “Samuil Isopescu” cuprinde în acest an 252 de locuri, repartizate pe 10 specializări. Pentru clasele de învățământ profesional, instituția de învățământ  organizează înscrieri la: specializarea Electrician exploatare joasă tensiune – o grupă cu 14 locuri; Mecanici auto – o clasă cu 28 locuri și Fierar-betonist montator prefabricate – o grupă cu 14 locuri. La învățământul liceal, colegiul organizează înscrieri la: Invățământ cu frecvență redusă, specializarea Filologie – o clasă cu 28 locuri; Tehnician în automatizări –  o clasă cu 28 de locuri; Tehnician electrician – electronist auto – o clasă cu 28 locuri. La Scoala Postliceală, Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” organizează înscrieri la trei profile: Analist programator – o clasă cu 28 de locuri; Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului – o clasă cu 28 de locuri și Tehnician electro-energetician – o clasă cu 28 de locuri. De asemenea, instituția de învățământ organizează înscrieri și la școala de maiștri, specializarea Maistru construcții industriale și agricole – o clasă cu 28 de locuri.

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară organizează în acest an admitere pentru trei profile de învățământ liceal și trei domenii de școală profesională. La învățământ liceal instituția pune la dispoziția candidaților următoarele profile și domenii: Resurse naturale și protecția mediului – domeniul Industrie Alimentară două clase a câte 28 de locuri, iar în domeniul Protecția mediului, o clasă cu 28 de locuri. La profilul Servicii vor fi scoase la concurs 28 de locuri, iar la profilul Tehnic va fi organizată admitere pentru două clase a câte 28 de locuri – o clasă pentru domeniul Electronică – Automatizări și o clasă pentru domeniul Mecanică.

In ceea ce privește oferta de la școala profesională, Colegiul Alimentar scoate la concurs în acest an 84 de locuri, repartizate în trei clase: o clasă în domeniul Industriei alimentare – calificarea Brutar-patiser; o clasă în domeniul Turism și alimentație –  calificarea Lucrător hotelier și o clasă în domeniul Mecanică –  calificarea Mecanic auto.

Oferta din acest an a Colegiului Tehnic “Petru Mușat” cuprinde o gamă variată de specializări, instituția organizând admitere la patru specializări de liceu tehnologic: Tehnician proiectant CAD; Tehnician în turism (LEN); Tehnician în activități de comerț și Tehnician hidrometeorolog, pentru fiecare dintre aceste specializări fiind disponibilă câte o clasă cu 28 de locuri. Pentru specializarea Operator fabricarea și prelucrarea celulozei și hârtiei, instituția organizează admitere pentru 25 de locuri. La nivel de școală profesională, colegiul organizează înscrieri pentru profilele Tinichigiu vopsitor-auto; Tâmplar universal, Sculptor intarsier; Legător; Bucătar; Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație și Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist, pentru fiecare fiind alocate câte 14 locuri.

Liceul cu Program Sportiv organizează în acest an admitere pentru patru clase de sport, dintre care două de fotbal și două clase mozaic (handbal, rugby, atletism, lupte și volei), precum și o clasă de Filologie. Conform declarațiilor directorului Ioan Radu, comparativ cu anul trecut, din oferta educațională a dispărut o clasă de Filologie.

Astăzi, la Iulius Mall va avea loc Târgul Ofertelor Educaționale, la care vor participa toate unitățile de învățământ liceal din județ. Elevii claselor a VIII-a vor putea astfel afla specificul fiecărui colegiu, liceu, pentru a putea face alegerea cea mai potrivită, iar absolvenții de liceu se vor putea orienta, după caz, spre o școală postliceală, aceasta în cazul în care nu doresc să se înscrie la facultate. (Alexandra IONICA)

 

 

 

Vezi si

CSU Suceava și-a aflat adversara din primul tur al Cupei României

Echipa antrenată de Petru Ghervan va debuta în competiției pe terenul Universității Cluj, pe data …