Saturday , April 20 2024

Numarul cererilor pentru ajutoare de încalzire s-a înjumatatit în acest an

N primarul Lungu a declarat ca p=n\ `n prezent au fost depuse aproximativ 7.000 de cereri, fa]\ de 16.000 de suceveni, c=]i au primit subven]ii iarna trecut\ n Lungu sus]ine c\ acest ajutor de înc\lzire constituia o baz\ destul de puternic\ pentru societatea de termoficare, care se putea baza pe ace[ti bani, iar reducerea num\rului de beneficiari este “o lovitur\ în plus” pentru CET Suceava n
Num\rul beneficiarilor de ajutoare de înc\lzire din municipiul Suceava este în acest an la jum\tate fa]\ de ani trecu]i, dup\ ce au fost introduse noi criterii privind acordarea acestor ajutoare, a declarat, luni, primarul Ion Lungu, care a precizat c\ au fost depuse aproximativ 7.000 de cereri.
Lungu a declarat c\ pân\ în prezent au fost înregistrate [apte mii de cereri pentru ajutoare de înc\lzire, urmând s\ mai fie centralizate cereri de la câteva asocia]ii de proprietari cu un num\r redus de membri.
El a ar\tat c\ num\rul beneficiarilor este la jum\tate fa]\ de anii trecu]i, când au primit sprijin aproximativ 16.000 de suceveni, dup\ ce s-au introdus noi criterii pentru cei care pot primi astfel de ajutoare de stat.
Lungu a mai spus c\ acest ajutor de înc\lzire constituia o baz\ destul de puternic\ pentru societatea de termoficare care se putea baza pe ace[ti bani, iar reducerea num\rului de beneficiari este “o lovitur\ în plus”, în condi]iile în care Termica SA Suceava cheltuie[te sume foarte mari pentru asigurarea c\ldurii în municipiu.
“Sper s\ avem parte de o iarn\ mai blând\ [i s\ o scoatem la cap\t”, a spus primarul.
El [i-a exprimat încrederea c\ problema înc\lzirii în municipiu va fi rezolvat\ prin înfiin]area unei noi firme de termoficare cu o central\ dimensionat\ corespunz\tor cerin]elor pie]ei.
Ajutorul de înc\lzire se acord\ familiilor cu venituri sub 650 de lei pe membru de familie, dar acestea nu trebuie s\ de]in\ cl\diri [i alte spa]ii locative, s\ nu aib\ depozite bancare de peste 3.000 de lei, s\ nu de]in\ teren în suprafa]\ mai mare de 1.000 de metri p\tra]i, autovehicule peste 1.600 de centimetri cubi.
Beneficiarii de ajutor de înc\lzire trebuie s\ completeze o declara]ie pe propria r\spundere c\ se încadreaz\ în condi]iile impuse, iar municipalitatea va face verific\ri prin sondaj la trei la sut\ dintre cei care solicit\ ajutor, dar [i dac\ vor fi sesiz\ri pe numele unor beneficiari. (O.S.)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …

No comments

  1. lungu e o haimana care vrea sa aiba o cota parte odata cu fratesu la ‘construirea unei noi centrale dimensionate la nevoile….’..si mai mult din cate stiu el nu spune ca banii din ajutoarele la incalzire vin de la primarie care incearca sa scape de ele…—>>>>sa vedem cine m.matii te mai voteaza