Thursday , April 18 2024

Numarul beneficiarilor de ajutoare de caldura ar putea fi mai mare dec=t anul trecut

~n aceast\ iarn\, num\rul beneficiarilor de ajutoare pentru `nc\lzire, din municipiul Suceava, va putea fi cu 1.430 mai mare fa]\ de anul trecut. Anun]ul a fost f\cut de primarul Ion Lungu care a precizat c\ acest lucru poate fi explicat prin faptul c\ Guvernul a majorat plafonul de venituri. La Suceava, `n 40% din cazuri, valoarea facturii va fi subven]ionat\ cu 40%, `n timp ce la procentul de compensare de 5% nu se `ncadreaz\ nimeni. Primarul Ion Lungu a declarat, ieri, c\ au fost `nregistrate 5.300 de cereri de la proprietarii locuin]elor racordate la sistemul centralizat de termoficare [i 720 ale sucevenilor care folosesc lemnul sau gazele naturale pentru `nc\lzirea locuin]elor. Pentru a beneficia de subven]ia la `nc\lzirea locuin]ei cu gaze sau lemne, venitul pe membru de familie nu poate dep\[i 615 lei, iar pentru energia termic\ furnizat\ `n sistem centralizat 786 de lei. Dac\ solicitantul locuie[te singur, pragul maxim de venit pentru subven]ia la energia termic\ este de 1.082 de lei. ~n func]ie de venitul solicitantului, valoarea facturii la c\ldur\ va fi compensat\ cu procente cuprinse `ntre 5 [i 90%. SC Termica SA Suceava va furniza c\ldur\ `ncep=nd de s=mb\t\, 15 octombrie. (D.P.)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …