Saturday , January 28 2023

Numarul beneficiarilor de ajutoare de caldura ar putea fi mai mare dec=t anul trecut

~n aceast\ iarn\, num\rul beneficiarilor de ajutoare pentru `nc\lzire, din municipiul Suceava, va putea fi cu 1.430 mai mare fa]\ de anul trecut. Anun]ul a fost f\cut de primarul Ion Lungu care a precizat c\ acest lucru poate fi explicat prin faptul c\ Guvernul a majorat plafonul de venituri. La Suceava, `n 40% din cazuri, valoarea facturii va fi subven]ionat\ cu 40%, `n timp ce la procentul de compensare de 5% nu se `ncadreaz\ nimeni. Primarul Ion Lungu a declarat, ieri, c\ au fost `nregistrate 5.300 de cereri de la proprietarii locuin]elor racordate la sistemul centralizat de termoficare [i 720 ale sucevenilor care folosesc lemnul sau gazele naturale pentru `nc\lzirea locuin]elor. Pentru a beneficia de subven]ia la `nc\lzirea locuin]ei cu gaze sau lemne, venitul pe membru de familie nu poate dep\[i 615 lei, iar pentru energia termic\ furnizat\ `n sistem centralizat 786 de lei. Dac\ solicitantul locuie[te singur, pragul maxim de venit pentru subven]ia la energia termic\ este de 1.082 de lei. ~n func]ie de venitul solicitantului, valoarea facturii la c\ldur\ va fi compensat\ cu procente cuprinse `ntre 5 [i 90%. SC Termica SA Suceava va furniza c\ldur\ `ncep=nd de s=mb\t\, 15 octombrie. (D.P.)

Vezi si

Peste 4.000 de cereri de azil, înregistrate anul trecut la Centrul Regional de la Rădăuți. 3.086 de permise de ședere, acordate ucrainenilor refugiați

Peste 4.000 de cereri de azil au fost gestionate în anul 2022 de polițiștii de …