Tuesday , May 30 2023

Număr dublu de gradații de merit disponibile pentru personalul didactic din învățământul sucevean

La concursul pentru acordarea gradațiilor de merit din acest an sunt disponibile 328 de locuri, dintre care 270 sunt pentru personalul didactic de predare, conducere, îndrumare și control au fost stabilite, iar pentru personalul didactic auxiliar alte 58. Anul trecut au fost puse la bătaie 122 de locuri, pentru care s-au înscris 123 de persoane, dintre care 9 dosare au fost respinse. Cele mai multe gradații sunt disponibile pentru profesorii pentru învățământul primar, și anume 57, dar și pentru educatoare – 35 de locuri, iar din categoria personalului didactic auxiliar sunt scoase la concurs câte 20 de gradații pentru secretare și administratori financiari

Ministerul Educației a actualizat calendarul pentru gradațiile de merit, astfel că azi începe depunerea dosarelor de către candidați, la secretariatul unității de învățământ, având termen până pe 3 iunie pentru această etapă. Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate și, mai apoi, verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit sunt programate pentru perioada 29 iunie-10 iulie.

Inspectoratul Şcolar Județean (IŞJ) Suceava a publicat lista cu numărul gradațiilor de merit repartizate pe categorii de personal și discipline, din care reiese că pentru sesiunea din acest an sunt disponibile 328 de locuri.

Dintre acestea, 270 sunt pentru personalul didactic de predare, conducere, îndrumare și control au fost stabilite, iar pentru personalul didactic auxiliar alte 58. Comparativ cu anul trecut, numărul gradațiilor de merit disponibile personalului didactic din județul nostru este dublu, în condițiile în care anul trecut au fost puse la bătaie 122 de locuri, pentru care s-au înscris 123 de persoane, dintre care 9 dosare au fost respinse.

Din categoria personalului didactic de predare, conducere, îndrumare și control, cele mai multe gradații sunt disponibile pentru profesorii pentru învățământul primar, și anume 57, dar și pentru profesorii din învățământul preprimar – 35 de locuri. Pentru personalul cu funcții de conducere, îndrumare și control sunt disponibile 20 de locuri, pentru profesorii de limba română/ latină alte 18 locuri, câte 15 locuri pentru limba engleză și învățământ special, 13 pentru educație fizică, 12 pentru discipline tehnice, 11 pentru matematică și câte 10 pentru religie și informatică.

Cele 58 de gradații de merit pentru personalul didactic auxiliar sunt împărțite astfel: câte 20 pentru secretare și administratori financiari, câte 4 pentru bibliotecar, administrator de patrimoniu și informatician și câte 1 pentru laborant, pedagog, instructor de educație extrașcolară, supraveghetor de noapte, mediator școlar și asistent social.

Punctajul minim evaluat pentru acordarea gradației de merit atât pentru personalul didactic de predare, conducere, îndrumare și control, cât și pentru personalul didactic auxiliar este de 75 de puncte.

Potrivit metodologiei, la concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 5 ani, cu calificativul ”Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată și care a dovedit performanțe deosebite. De asemenea, poate beneficia de gradații de merit personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 5 ani, cu performanțe în activitate, în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2019, și calificativul ”Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată. (Oana NUȚU)

Vezi si

Cinci unități de învățământ din județul Suceava au obținut titlul de ”Școală europeană” în acest an

Ministerul Educației a publicat lista unităților de învățământ preuniversitar declarate câștigătoare în cadrul competiției naționale …