Sunday , July 21 2024

Noua milioane de euro de la FEADR pentru sase comune sucevene

{ase comune sucevene vor beneficia de fonduri europene nerambursabile `n valoare cumulat\ de nou\ milioane de euro. Este vorba de {cheia, Calafinde[ti, Capu C=mpului, Ad=ncata, Iaslov\] [i Vatra Moldovi]ei. Ieri, cei [ase primari au semnat, la Palatul Administrativ, `n prezen]a pre[edintelui Consiliului Jude]ean (CJ), Gheorghe Flutur [i a [efului Agen]iei pentru Dezvoltare Rural\ [i Pescuit Ia[i (APDRP), Liviu Bulgaru, cele [ase contracte de finan]are `n valoare de nou\ milioane de euro. „Banii pe care-i vom primi sunt pentru betonarea a 9,7 kilometri de drum, pentru `nfiin]area unui after-school `n satul Mihoveni [i pentru achizi]ionarea de materiale [i costume populare pentru c\minul cultural. A[ dori s\ mul]umesc tuturor celor care s-au implicat `n elaborarea acestui proiect util pentru cet\]enii din comun\. Nu ne r\m=ne dec=t s\ ne apuc\m de treab\ [i al anul pe vremea investi]iile s\ fie finalizate”, a declarat primarul comunei {cheia, Vasile Andriciuc. El este unul din beneficiarii acestor fonduri europene `n urma unei consta]ii pe care a formulat-o, `ntruc=t `n faz\ ini]ial\ proiectul depus de el a fost respins. De altfel, cele mai avantajate vor fi comunele {cheia [i Calafinde[ti care vor beneficia de c=te 2,5 milioane de euro pe m\sura 3.2.2, fondurile urm=nd a fi utilizate `n mare parte pentru betonarea unor drumuri. ~n schimb, comunele Vatra Moldovi]ei, Ad`ncata, Iaslov\] [i Capu C`mpului vor primi c=te un milion de euro fiecare pe m\sura 1.2.5, iar banii vor fi destina]i pentru modernizarea unor drumuri agricole [i forestiere. Banii ob]inut prin proiectele `n baza celor dou\ „m\suri” mai sus amintite provin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural\ (FEADR). (Dan PRICOPE)

Vezi si

Ordin de protecție emis împotriva unui bărbat din Câmpulung care și-a lovit iubita

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 01.37, polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au fost …