Saturday , April 20 2024

Nou sistem de calcul al taxei de salubrizare

conform Prim\riei Suceava, cel pu]in 15.000 de suceveni se sustrag de la plata taxei de salubritate primarul Lungu vine cu ini]iativa modific\rii sistemului de taxare a serviciilor de salubrizare, în sensul perceperii lor nu în func]ie de num\rul de persoane, ci raport=ndu-se la suprafa]a propriet\]ii conform proiectului, pentru o locuin]a de p=na la 25 de metri p\tra]i se vor achita 6 lei pe lun\, la o locuin]a cu suprafa]a de la 26 la 50 de metri p\tra]i, taxa va fi de 9 lei pe lun\, la o locuin]a cu o suprafa]a de la 51 la 75 de metri p\tra]i, se vor percepe 12 lei pe lun, iar la o locuin]a cu suprafa]a mai mare de 76 de metri p\tra]i se vor achita 15 lei pe luna primarul a precizat însa ca se va consulta cu asocia]iile de proprietari, iar noua modalitate de taxare ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2011 n

Primarul Ion Lungu inten]ioneaza sa schimbe modul de percepere [i mai ales calcul al taxei de salubrizare. Edilul [ef al municipiului re[edin]a de jude] a ]inut sa reaminteasca faptul ca aceasta taxa nu este perceputa de cet\]eni corect, mul]i dintre suceveni consider=nd ca este doar pentru serviciile de colectare [i transport a de[eurilor. Primarul Ion Lungu a precizat c\, de fapt, lucrurile sunt mai complicate, iar din sumele încasate în contul taxei de salubrizare trebuie pl\tite mai multe servicii cum ar fi cel de îngrijire a spa]iilor verzi, parcurilor, desz\pezire [amd. De asemenea, primarul de Suceava a spus ca în municipiul re[edin]a de jude] este una din cele mai mici taxe de salubrizare din ]ara [i anume 2,5 lei de persoan\, iar cu toate acestea exista foarte multe restan]e la plata [i unele neconcordan]e.
În aceste condi]ii, primarul Ion Lungu a anun]at, ieri, în conferin]a de pres\, ca va înainta Consiliului Local al municipiului Suceava un proiect de hot\r=re privind modificarea modalit\]ii de calcul a taxei de salubritate. Ion Lungu a f\cut referire la ineficien]a actualului sistem de taxare, ar\t=nd ca peste 15.000 de locuitori ai municipiului re[edin]a de jude] nu se reg\sesc pe lista pl\titorilor acestei contribu]ii obligatorii, nef\c=nd declara]ie de impunere la prim\rie. Asta în condi]iile în care, dupa cum spune primarul de Suceava, în localitate sunt aproximativ o mie de persoane care ar putea beneficia de diverse facilit\]i acordate de lege la plata taxei de salubrizare. „Din p\cate, sistemul actual al taxei de salubritate nu func]ioneaza a[a cum ar trebui în Suceava. Din cele peste 105.000 de locuitori, 15.000 nu se reg\sesc, din start, nic\ieri, nici la asocia]ii, nepl\tindu-se taxa respectiv\. De asemenea, sunt cei care vin cu fel de fel de motive, fie ca lucreaza în str\in\tate, fie ca au venituri mici [i probleme deosebite, efectul actualului sistem nefiind cel scontat. Încerc\m sa c\ut\m o alta metod\, echitabila [i corect\, de plata a taxei pe proprietate, respectiv la proprietar”, a declarat Ion Lungu.
El a precizat ca va avea, totu[i, o întrevedere cu pre[edin]ii [i administratorii asocia]iilor de proprietari din municipiul Suceava [i va discuta cu ei aceste probleme. Conform proiectului de hot\r=re pe care Ion Lungu inten]ioneaza sa îl supuna aprob\rii la viitoarea [edin]a a Consiliului Local Suceava, la o locuin]a de p=na la 25 de metri p\tra]i se va achita 6 lei pe lun\, ceea ce ar fi 72 de lei pe an, la o locuin]a cu suprafa]a de la 26 la 50 de metri p\tra]i, taxa va fi de 9 lei pe lun\, adica 108 lei pe an. În aceea[i ordine de idei, la o locuin]a cu o suprafa]a de la 51 la 75 de metri p\tra]i, se va percepe 12 lei pe lun\, ceea ce înseamna o taxa de salubrizare de 144 de lei pe an, iar la o locuin]a cu suprafa]a mai mare de 76 de metri p\tra]i se va achita 15 lei pe lun\, asta însemn=nd ca taxa anuala de salubrizare va ajunge la 180 de lei.
Ion Lungu a ]inut sa sublinieze ca ini]iativa sa va fi discutata [i cu asocia]iile de proprietari, iar noua modalitate de taxare ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2011, sistemul de taxare al societ\]ilor comerciale r\m=n=nd acela[i.
[poll id=”17″] În prezent, taxa de salubritate este de 2,5 lei pe membru de familie [i lun\, agen]ii economici pl\tind 5 lei pe angajat [i lun\. Primarul a spus ca municipiul Suceava este participant la proiectul Sistem integrat de gestionare a de[eurilor în jude]ul Suceava, în aceasta calitate trebuind sa contribuie cu circa 4,5 milioane de lei în 2010, 1,8 milioane de lei în 2011, 1,9 milioane de lei în 2012 [i cu 600.000 de lei în 2013. Sumele au fost calculate în func]ie de popula]ia municipiului re[edin]a de jude], aceasta din urma fiind, la data studiului, de 106.797 de locuitori (unei singure persoane revenindu-i 42,54 lei). Proiectul amintit prevede înfiin]area a doua gropi ecologice de de[euri la Moara [i Pojorîta, a 5 sta]ii de transfer, precum [i a mai multor puncte de preluare. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Bucură-te de „Egg-straordinary Easter”, la Iulius Mall Suceava!

Poți câștiga un voucher de 1.000 de euro la ABAU – metal decor –, un …

No comments

  1. Asta e curata impotenta!!!!!!
    Dle primar trimite-ti angajatii din primarie, aduna-ti impozitele si nu-i impovara tot pe cei buni platnici ca daca se supara si astia, nu vei avea nici atit. Acum imi dau seama ca intr-adevar sinteti incompetenti.

  2. Asta este pretul incompemtentei crase a personajelor care au adus aceasta ciuma portocalie peste Romania!Nu gandesc decat de unde sa mai scoata bani.Intreb si eu -pentru ce platim impozit daca, toate operatiunile pe care le face primaria trebuie platite separat?Spune o vorba din popor -Au tunat si i-a adunat -ca toti sunt la fel ,adica incompetenti si nesimtiti!

  3. Domnule Primar,de ce insistati in derizoriu?cine nu a platit nici nu va plati.,iar ca sa-i impovarati pe buni platnici este mai mult decat o greseala…..asa ca ….sunt solutii si chiar foarte bune dar….consultati si cetatenii ca au potential sa va ofere solutii echitabile.

  4. Domnule Primar, trebuie sa va ganditi mai mult la acest subiect. Poate daca va dau un exemplu, al meu, banal, o sa va “consultati” mai mult, muuuuuult mai mult cu asociatiile de proprietari . Am un apartament de 88 mp. Cu impozitele la zi. Stam doua. pers in el. Platim acum 5 lei/luna aceasta taxa. Dv. vreti sa va dam din ianuarie 12 lei/luna. Pai n-o sa va platesc. Cu lefuri micsorate cu 25%, n-am de unde. Asa ca n-o sa incasati mai mult, ba din contra. A mari taxele, preturile, impozitele, intr-o asemnea criza e o mare prostie. Mai consultati-va, dl. Primar, Consultati-va des si indelung.