Thursday , December 1 2022

Note la purtare mediocre `n primul semestru al anului scolar, pentru sute de elevi suceveni

Aproape 1.000 de elevi apar]in=nd ciclului primar [i celui gimnazial au `ncheiat primul semestru al anului [colar 2011- 2012 cu note la purtare sc\zute sub 7, num\rul mare de absen]e cumulate de elevi reprezent=nd principala cauz\ pentru care [colarii sunt sanc]iona]i `n acest mod N tot pe parcursul primului semestru, 250 de elevi apar `n eviden]ele Inspectoratului {colar Jude]ean cu abateri disciplinare
C\ elevilor adolescen]i le sunt mai dragi plimb\rile prin parcuri sau cafenele o demonstreaz\ sutele de mii de absen]e adunate de c\tre ace[tia `n numai patru luni de zile ale primului semestru [colar. Surprinz\tor este faptul c\ [i elevii apar]in=nd ciclului gimnazial, chiar [i celui primar au acumulat un num\r semnificativ de absen]e, iar `n ciuda faptului c\ diminuarea absenteismului a fost declarat\ prioritatea acestui an de `nv\]\m=nt, elevii au chiulit `n num\r mare, acumul=nd `n primul semestru peste un milion de absen]e, din care mai pu]in de jum\tate au fost motivate.
Chiulul a reprezentat [i principalul motiv pentru sc\derea notelor la purtare pe primul semestru, 4.170 de elevi din ciclul primar [i gimnazial primind aceasta sanc]iune, 872 dintre ei av=nd note mai mici de 7. Astfel, `n primul semestru al anului [colar, 122 de elevi sucevei ai claselor I- IV au avut nota la purtare sub 7, 91 dintre ace[tia fiind sanc]iona]i `n acest mod din cauza num\rului mare de absen]e. Actele de indisciplin\ sau `nc\lcarea regulamentului [colar reprezint\ alte cauze ale notelor mediocre cu care a fost notat\ purtarea unor elevi suceveni.
C=t prive[te num\rul elevilor din clasele V-VIII care au fost nota]i cu note sub 7 la purtare, acesta este mult mai mare, respectiv 750, cei mai mul]i elevi provenind din mediul rural.
Al]i 3.298 de elevi nu au reu[it s\ `ncheie primul semestru al acestui an [colar cu nota 10 la purtare fiind nota]i cu calificative `ntre 7 [i 9,99.
Pentru c\ nu au dat mai deloc pe la [coal\, trei elevi au fost exmatricula]i, iar al]i 20 au fost elimina]i de la cursuri pentru un anumit num\r de zile. Cifrele `ns\ nu `i cuprind [i pe liceenii suceveni, mult mai „performan]i” `n ceea ce prive[te num\rul de absen]e [i de acte de indisciplin\ `nregistrate.
Potrivit metodologiei, pentru to]i elevii `nv\]\m=ntului preuniversitar, la fiecare zece absen]e nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu, sau la 10% absen]e nejustificate din num\rul de ore pe semestru la o disciplin\, va fi sc\zut\ nota la purtare cu un punct. La 40 de absen]e nemotivate cumulate se fac demersurile necesare pentru exmatricularea respectivului elev, `ns\ p\rin]ii primesc un preaviz de la secretariatul [colii dup\ primele 20 de absen]e nemotivate cumulate de c\tre elev.
N 236 de elevi cu abateri disciplinare
~n intervalul septembrie- decembrie 2011, 236 de elevi din clasele I-VIII au avut abateri disciplinare, mai mult de jum\tate dintre ace[tia domiciliind `n mediul rural. Prin urmare, printre priorit\]ile actuale ale Inspectoratului {colar al Jude]ului Suceava se reg\sesc continuarea programelor de prevenire a absenteismului, a abandonului [colar [i a violen]ei `n [coli, monitorizarea acestor fenomene, gestionarea situa]iilor de risc din unit\]ile [colare [i men]inerea parteneriatelor educa]ionale cu implica]ii `n prevenirea absenteismului, a abandonului [colar [i a violen]ei `n unit\]ile [colare. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …

No comments

  1. debandata totala.haos.asta s-a vrut.asta s-a semanat.asta incepe sa se culeaga. pacat.avem resurse la nivel de copii talentati,avem resurse la nivel de oameni destepti…dar din pacate ne distrugem noi insine ca entitate existentiala.ne distrugem traditiile,importam tot ce e rau si comercial din strainatate(costumele noastre populare nu au valoare ptr multi,luam tricouri cu i wanna fuck etc,).haideti sa ne gandim oleaca,haideti sa o lasam mai usor cu drogurile tinerilor,haideti sa mergem la scoala,haideti sa muncim mai ponderat ca nu banul e totul,dar din pacate conditioneaza existenta in zilele noastre,haideti sa avem grija mai mult de copii nostri,nu sa plecam in strainatate,si poate se va schimba ceva si in tara asta.numai noi putem sa schimbam ceva ,numai daca vrem.nu va mai lasati calcati in picioare,ca noi murim,si raman copii nostri in mocirla noastra si in nepasarea noastra,si in lipsa de reactie a noastra.haideti sa le facem un viitor mai bun urmasilor.