Wednesday , April 17 2024

Noi opriri ale furnizarii de apa rece si apa calda

N din cauza unor lucr\ri ce se vor efectua `n cadrul programului ISPA, apa potabil\ nu va fi furnizat\ `n cartierele Obcine, George Enescu [i `n satul Sf=ntu Ilie

SC ACET SA Suceava va sista, temporar, furnizarea serviciului de alimentare cu ap\ potabil\ `n mai multe zone din municipiul Suceava [i din vecin\tatea acestuia. Cauza acestor `ntreruperi o constituie o serie de lucr\ri ce trebuie f\cute pe re]elele de alimentare cu ap\ potabil\, finan]ate cu fonduri europene atrase prin aplica]ia ISPA. Potrivit unui comunicat al SC ACET SA Suceava, `n noaptea de 24 spre 25 noiembrie, `ntre orele 21.00 – 06.00, apa potabil\ nu va putea fi furnizat\ `n satul Sf=ntu Ilie, pe str\zile Ion Irimescu, Traian }\ran [i Sofia Vicoveanca din zona Autoservice, precum [i `n partea superioar\ a cartierului Obcine, respectiv pe str\zile Sta]iunii, Victoriei, Viitorului, M\gura, Ostra, prefect Gavril Tudora[ [i par]ial pe str\zile Sl\tioara [i Corneliu Coposu. De asemenea, va fi sistat\ `n acela[i interval orar [i furnizarea de ap\ potabil\ la punctele termice Obcini 2, Obcini 3 [i Obcini 4, ceea ce `nseamn\ c\ va fi afectat\ [i funizarea apei calde menajere. Pe de alt\ parte, `n cursul zilei de m=ine, `n intervalul orar 08.00 – 21.00, cei de la ACET SA Suceava vor sista furnziarea apei potabile `n cartierul George Enescu, mai exact `n zona Aleii Lalelelor [i a Aleii Jupiter. (D.P.)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …