Sunday , April 14 2024

Noi lucrari ce ar putea ingreuna traficul rutier in unele zone din Suceava

Instalarea conductei de ap\ `n partea lateral\ a podului de la I]cani nu va mai fi f\cut\, `n cursul zilei de mar]i, de c\tre firma TMUCB. Viceprimarul municipiului Suceava, Viorel Seredenciuc, a declarat c\ acest termen a fost decalat din unele considerente tehnice, `ns\ se sper\ ca tot `n aceast\ s\pt\m=n\ s\ se `nceap\ executarea acestor lucr\ri. Conducta de ap\ urmaz\ a fi montat\ `n laterala podului, dar pentru aceasta este nevoie ca un utilaj s\ fie `n peramen]\ pe unul din sensuriel de mers ale podului de peste r=ul Suceava. Tocmai de aceea, lucrarea despre care viceprimarul spune c\ va dura aproximativ o s\pt\m=n\, va duce la blocarea pe un sens a traficului rutier `n zona respectiv\, data demar\rii lucr\rilor urm=nd a fi stabilit\ de comun acord `ntre firma TMUCB, Prim\rie [i Poli]ia Rutier\.
Pe de alt\ parte, [i cei de la firma Pfeiffer au ini]iat lucr\ri de reabilitare a canaliz\rii `n zona MES. Este vorba despre o por]iune de canalizare ce urmeaz\ a face leg\tura `ntre por]iunea ce subtraverseaz\ calea ferat\ [i por]iunea din zona por]ii II a complexului comercial Suceava Shopping City. Referitor la aceast\ lucrare, Viorel Seredenciuc a declarat c\ estimeaz\ c\ va dura trei s\pt\m=ni [i traficul rutier va fi `ngreunat `n zona „bretelei rutriere” de la pasajul de la Burdujeni de peste calea ferat\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …