Monday , February 6 2023

Noi lucrari ce ar putea ingreuna traficul rutier in unele zone din Suceava

Instalarea conductei de ap\ `n partea lateral\ a podului de la I]cani nu va mai fi f\cut\, `n cursul zilei de mar]i, de c\tre firma TMUCB. Viceprimarul municipiului Suceava, Viorel Seredenciuc, a declarat c\ acest termen a fost decalat din unele considerente tehnice, `ns\ se sper\ ca tot `n aceast\ s\pt\m=n\ s\ se `nceap\ executarea acestor lucr\ri. Conducta de ap\ urmaz\ a fi montat\ `n laterala podului, dar pentru aceasta este nevoie ca un utilaj s\ fie `n peramen]\ pe unul din sensuriel de mers ale podului de peste r=ul Suceava. Tocmai de aceea, lucrarea despre care viceprimarul spune c\ va dura aproximativ o s\pt\m=n\, va duce la blocarea pe un sens a traficului rutier `n zona respectiv\, data demar\rii lucr\rilor urm=nd a fi stabilit\ de comun acord `ntre firma TMUCB, Prim\rie [i Poli]ia Rutier\.
Pe de alt\ parte, [i cei de la firma Pfeiffer au ini]iat lucr\ri de reabilitare a canaliz\rii `n zona MES. Este vorba despre o por]iune de canalizare ce urmeaz\ a face leg\tura `ntre por]iunea ce subtraverseaz\ calea ferat\ [i por]iunea din zona por]ii II a complexului comercial Suceava Shopping City. Referitor la aceast\ lucrare, Viorel Seredenciuc a declarat c\ estimeaz\ c\ va dura trei s\pt\m=ni [i traficul rutier va fi `ngreunat `n zona „bretelei rutriere” de la pasajul de la Burdujeni de peste calea ferat\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

150 de medalii aniversare comandate de Primărie pentru 635 de ani de atestare documentară a Cetății de Scaun a Sucevei

Primăria municipiului Suceava va oferi în acest an medalii aniversare la împlinirea a 635 de …