Wednesday , October 5 2022

“Noaptea bibliotecilor” `i invita pe suceveni la citit

Evenimentul de anvergur\ na]ional\ va cuprinde un program cultural vast pentru to]i sucevenii care iubesc c\r]ile
Biblioteca Bucovinei “I.G. Sbiera”, Consiliul Jude]ean Suceava `n parteneriat cu Centrul Cultural “Bucovina” [i Colegiul de Art\ “Ciprian Porumbescu” organizeaz\ `n noaptea de 1- 2 octombrie “Noaptea Bibliotecilor”, un eveniment de amploare ce va avea loc concomitent `n peste 30 de biblioteci din ]ar\ [i care propune publicului larg diverse manifest\ri culturale.
Proiectul debuteaz\ pe 1 octombrie, de la orele 18:00 cu festivitatea de deschidere, urmat\ de un program de teatru de p\pu[i sus]inut de Centrul Cultural ‘Bucovina’- sec]ia Ansamblul Artistic “Ciprian Porumbescu”- informeaz\ managerul institu]iei, Gabriel C\r\bu[.
De la orele 19:00, biblioteca jude]ean\ va g\zdui un mini-spectacol folcloric [i un concert de muzic\ de camer\ sus]inute de c\tre elevi ai {colii de Arte [i Meserii “Ion Irimescu”. Adolescen]ii pasiona]i de jurnalism au [ansa de a participa la un atelier dedicat acestei meserii. O dat\ cu miezul nop]ii vor `ncepe [i scenetele umoristice, anecdotele, bancurile sau epigramele, programul `ncheindu-se la orele 00:15.
“Doneaz\ o carte”, “Noaptea Iert\rii” (fiecare abonat care a `nt=rziat s\ returneze o carte, o poate returna f\r\ penaliz\ri), “~nscrie-]i prietenul la bibliotec\” sau face-painting sunt alte activit\]i care vor avea loc `n cadrul evenimentului. (Adelina T.)

Vezi si

Ioan Balan, de Ziua Educației – Viitorul unei națiuni depinde de respectul pe care îl acordăm în fiecare zi făuritorilor de destine – învățătorii și profesorii  

De Ziua Mondială a Educației, deputatul PNL Ioan Balan consideră că fiecare dintre noi trebuie …