Sunday , February 5 2023

Nici măcar jumătate din locurile scoase la concurs de USV nu s-au ocupat

Pentru cele 4766 de locuri diponibile pentru anul universitar 2014 – 2015 la USV, 2735 de candidaţi şi-au depus dosarele de înscriere pentru programele de licenţă şi masterat. Din aceştia, doar un număr de 2205  studenţi s-au înmatriculat în prima sesiune de admitere 2014 .  Obiectiv vă prezintă situaţia exactă a locurilor rămase libere pentru următoarele sesiuni de admitere, pe facultăţi şi specializări
usv [800x600]


Prima sesiune de admitere la specializările facultăţilor din cadrul Universităţii “Stefan cel Mare” Suceava a lăsat disponibile 1.446 de locuri neocupate pentru programele de licenţă la zi, 304 locuri pentru programele de licenţă la ID şi alte 811 locuri pentru programele de maste-rat, la facultăţile care au organizat admitere şi în această primă sesiune. După prima sesiune de admitere s-au ocupat toate locurile pentru studiile de licenţă la zi ale Facultăţii de Stiinţe ale Educaţiei, iar cele mai multe locuri disponibile au rămas la Facultatea de Inginerie Alimentară, aproape două treimi din numărul total de locuri. Peste jumătate din locurile disponibile pentru studenţi au fost ocupate la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Stiinţa Calculatoarelor şi la Facultatea de Silvicultură, pe când la Facultatea de Mecanică, Mecatronică şi Management, la Facultatea de Istorie şi Geografie, la Facultatea de Litere şi Stiinţe ale Comunicării şi la Facultatea de Stiinţe Economice şi Administraţie Publică numărul locurilor ocupate au fost mult sub jumătatea celor disponibile pentru viitorul an universitar.
1.235 de studenţi s-au înmatriculat pentru cursurile la zi ale programelor USV 
Pentru programele de licenţă la zi, la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport s-au înmatriculat 53 de candidaţi pentru cele 74 de locuri disponibile pentru specializarea Educaţie fizică şi sport şi 46 de candidaţi pentru cele 48 de locuri disponibile la Kinetoterapie. La programele din cadrul Departamentului de Sănătate şi Dezvoltare umană, din cadrul FEFS, sunt 16 studenţi înmatriculaţi pentru cele 30 de locuri de la Nutriţie şi Dietetică şi 28 pentru cele 29 de locuri de la Balneofiziokinetoterapie şi recupe-rare, în total pe facultate înregistrându-se 143 de studenţi înmatriculaţi pentru anul de studiu 2014 – 2015 şi încă 36 de locuri disponibile. In ceea ce priveşte Facultatea de Industrie Alimentară, la specializarea Ingineria produselor alimentare sunt 32 de studenţi înmatri-culaţi pe cele 90 de locuri, la Controlul şi expertiza produselor alimentare sunt 36 de înmatriculaţi pe 122 de locuri, iar pentru Protecţia consumatorului şi a mediului au fost făcute 29 de înmatriculări pentru cele 74 de locuri, în total, pe facultate, rămânând 189 de locuri disponibile. La specializările din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Stiinţa Calculatoarelor au rămas 172 de locuri disponibile, pentru programul Calculatoare şi tehnologia informaţiei fiind înmatriculaţi 78 de candidaţi pentru cele 120 de locuri, la Ingineria sistemelor sunt 22 de studenţi pe 46 de locuri, la Inginerie electronică şi telecomunicaţii sunt 15 înmatriculaţi pe 46 de locuri, la Inginerie energetică sunt 14 pe 47 de locuri, la Inginerie electrică sunt 26 de studenţi  pe 47 de locuri, iar la Inginerie şi management 20 pe 44 de locuri, în total pe facultate fiind 175 de studenţi înmatriculaţi deja pentru cele 347 de locuri disponibile. Si la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management s-au ocupat deja 56 de locuri astfel: la specializarea Mecatronică şi robotică s-au înmatriculat 14 de candidaţi pe 28 de locuri, la Inginerie şi ma-nagement 8 candidaţi pe 41 de locuri şi la Inginerie industrială sunt 34 de studenţi înmatriculaţi pe 60 de locuri, în total, la nivel de fa-cultate fiind 56 de înmatriculări şi încă 73 de locuri disponibile. 271 de locuri, din cele 388, au rămas neocupate în urma înmatriculărilor la Facultatea de Istorie şi Georgrafie. Pentru specializările din cadrul FIG s-au înmatriculat 14 candidaţi la Stiinţa mediului, pe cele 47 de locuri, 38 de candidaţi pe 89 de locuri sunt înmatriculaţi la specializarea Geografie, pentru programul de Istorie s-au înmatriculat 17 candidaţi pe 43 de locuri, la Relaţii internaţionale şi Studii Europene sunt 23 de studenţi pe 69 de locuri, la Stiinţe politice s-au înmatriculat doar 3 persoane pe 68 de locuri, 21 de candidaţi au ocupat câte unul din cele 47 de locuri de la specializarea Asistenţă Socială şi un singur candidat s-a înmatriculat la Filosofie, pe cele 25 de locuri, în total fiind ocupate doar 117 locuri disponibile.                                                                                                                                         Si la Facultatea de Litere şi Stiinţe ale Comunicării s-au ocupat 132 din locurile disponibile, pentru programele de licenţă la zi. La Română – franceză/germană sunt în anul întâi 24 de studenţi pe 43 de locuri, la Română – spaniolă sunt doar 8 înmatriculaţi pe 37 de locuri, la Franceză – engleză/germană s-au înmatriculat 10 persoane pe 45 de locuri, la Engleză – română/germană s-au ocupat cele mai multe locuri, adică 53 din 79, la Ucrainiană – franceză/engleză/română sunt doar 10 înmatriculări pe cele 25 de locuri, la Română – ita-liană sunt 12 de studenţi pe 48 de locuri iar la Stiinţe ale comunicării s-au ocupat, la înmatri-culare, 15 de locuri din cele 48 disponibile. La nivelul FLSC s-au înregistrat, în total, 132 de studenţi înmatriculaţi pentru cele 303 de locuri puse la dispoziţie, rămânând 171de locuri încă disponibile. In privinţa celor două programe de studiu din cadrul Facultăţii de Silvicultură s-au ocupat, în total 68 locuri din cele 149 disponibile, astfel: 71 de candidaţi s-au înmatriculat pe cele 98 de locuri la specializarea Silvicultură, iar 10 candidaţi s-au înmatriculat pe cele 40 de locuri la specializarea Stiinţa mediului. Cele mai multe locuri disponibile şi totodată cei mai mulţi candidaţi au înregistrat specializările din cadrul Facultăţii de Stiinţe Economice şi Administraţie Publică, din 803 locuri disponibile fiind ocupate, în urma înmatriculărilor, 337. La specializarea Administraţie publică din cadrul FSEAP s-au înmatriculat 32 de candidaţi pe 87 de locuri, la Asistenţă managerială şi se-cretariat sunt 21 de studenţi pe 50 de locuri, la Finanţe şi bănci s-au înmatriculat 31 de persoane pe 72 de locuri, la Management sunt 25 de studenţi pe 87 de locuri, la Afaceri internaţionale s-au înmatriculat doar 19 candidaţi pentru cele 72 de locuri, la Informatică economică sunt 17 studenţi înmatriculaţi pe 50 de locuri, specializarea Contabilitate şi gestiune a înregistrat 48 de candidaţi înmatriculaţi pe 97 de locuri, la Economia comerţului, turismului şi serviciilor sunt 38 de studenţi pe 89 de locuri, 23 de locuri din 88 sunt ocupate la Administrarea afacerilor, 69 candidaţi au câştigat lupta pentru unul din cele 71 de locuri de la Drept pe când doar 14 persoane s-au înmatriculat la Economie generală şi comunicare economică, pe cele 48 de locuri disponibile pentru studiile de licenţă la zi. 466 de locuri au rămas disponibile pentru cea de-a doua sesiune de admitere. Pentru singura specializare din cadrul Facultăţii de Stiinţe ale Educaţiei, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar bătălia pentru cele 97 de locuri s-a dat între 193 de candidaţi, din care s-au înmatriculat 97 de studenţi pe cele 97 de locuri. Aşadar, pentru programele de licenţă la zi, din cadrul facultăţilor Universităţii “Stefan cel Mare” Suceava, după ce s-au înscris, în prima sesiune, 1.697 de candidaţi pe cele 1.040 de locuri bugetate şi 1.655 de locuri cu taxă, s-au înmatriculat pentru viitorul an universitar 1.235 de studenţi, rămânând disponibile 1.460 de locuri pentru sesiunea din toamnă de admitere.
261 de studenţi vor urma din toamnă cursurile facultăţilor USV la ID
Pentru învăţământul la distanţă, USV a pus la dispoziţia celor care doresc să urmeze programele de studiu universitar 565 de locuri, dintre care 261 au fost ocupate în urma înmatriculărilor iar 304 au rămas libere. La specia-lizările FIG s-au înmatriculat 12 candidaţi pe cele 60 de locuri de la Geografie şi 15 pe cele 50 de locuri de la Geografia turismului, La FLSC, la Română – franceză/germană s-au înmatriculat 18 absolvenţi de liceu pentru cele 50 de locuri iar la FS, Silvicultură au rămas doar 10 locuri libere la studiile de licenţă ID din cele 75 disponibile. FSEAP, care are şi cele mai multe specializări disponibile la ID, a înregistrat 151 de înmatriculări pentru cele 330 de locuri astfel: la Administraţie publică sunt 29 de studenţi pe 75 de locuri, la Asistenţă managerială şi secretariat sunt 18 înmatriculări pe 60 de locuri, la Contabilitate şi informatică de gestiune s-au înmatriculat deja 43 de persoane pentru 75 de locuri, la Economia comerţului, turismului şi serviciilor s-au înregistrat doar 25 de înmatriculaţi pentru cele 60 de locuri disponibile, iar alţi 36 de candidaţi au ocupat câte unul din cele 60 de locuri la ID la specializarea Administrarea afacerilor.
Pentru studiile de masterat, doar o parte din facultăţile USV au organizat sesiune de admitere în luna iulie şi s-au făcut deja 709 înmatriculări
Pentru cele 1.520 de locuri disponibile pentru studiile de masterat, la facultăţile USV, care au organizat admitere pentru studiile de masterat pentru anul universitar 2014 – 2015, doar 759 de candidaţi şi-au depus dosarele de înscriere, dintre care 709 s-au înmatriculat. FEFS, la specializarea Educaţie fizică şcolară şi extracurri-culară a înregistrat 18 candidaţi înmatriculaţi pe cele 49 de locuri. La programele din cadrul FIA, s-au înscris şi înmatriculat 18 candidaţi pe cele 34 de locuri la Controlul şi expertiza produselor alimentare, 27 de candidaţi  au ocupat câte un loc din cele 37 la masterat pentru specializarea Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei, la Management în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie s-au înmatriculat 17, iar la Managementul securităţii mediului şi siguranţa alimentară s-au înmatriculat 21 de viitori masteranzi pentru cele 34 de locuri disponibile. La cele patru specializări pentru care FIESC a organizat admitere în luna iulie, s-au înscris, în total, 89 de candidaţi pentru cele 174 de locuri disponibile, şi s-au înmatriculat 87 astfel: la Inginerie electrică – 14 candidaţi pe 37 de locuri, la Inginerie energetică – 21 de candidaţi pe 40 de locuri, la Inginerie electronică şi telecomunicaţii – 19 candidaţi pe 47 de locuri iar la Calculatoare şi tehnica informaţiei s-au înmatriculat 33 de candidaţi pe 50 de locuri. FIMMM a organizat admiterea pentru programele de masterat la Inginerie industrială, unde s-au înmatriculat 25 de candidaţi pe cele 32 de locuri disponibile şi la Inginerie şi management unde s-au înregistrat 22 de înmatriculări pe 31 de locuri disponibile. In ceea ce priveşte FIG, la Geografie sunt 31 de viitori masteranzi pe 59 de locuri, la Relaţii internaţionale şi studii europene sunt 13 candidaţi înmatriculaţi pentru 28 de locuri, la Istorie sunt doar 7 de masteranzi de anul I pentru cele 27 de locuri disponibile, iar la filosofie s-au înmatriculat deja 18 candidaţi pe cele 46 de locuri. La specializarea Filologie din cadrul FLSC nu s-a înscris nici un candidat pentru studiile masterale pe când la Silvicultură, din cadrul FS, s-au înscris 79 de candidaţi pentru cele 98 de locuri disponibile la master din care s-au înmatriculat 70. FSEAP are înregistraţi 54 de candidaţi înmatriculaţi pe cele 96 de locuri disponibile la Stiinţe administrative, 87 pe 241 de locuri la Administrarea afacerilor, la Contabilitate s-au înmatriculat 103 candidaţi pentru cele 148 de locuri, la Drept, 32 sunt masteranzi pe cele 49 de locuri puse la dispoziţie de USV, iar pentru masteratul la Economie şi afa-ceri internaţionale doar 12 candidaţi au ocupat câte unul din cele 49 de locuri disponibile. Si FSE a avut admiterea pentru programul de masterat Stiinţe ale Educaţiei, unde s-au înmatriculat 47 de persoane pentru cele 99 de locuri.
Peste 2.561 de locuri au rămas disponibile la USV după prima sesiune de admitere
După prima sesiune de admitere, un număr de 2.205 de candidaţi au obţinut titulatura de stundent şi masterand, în urma înmatriculărilor. Aşadar, pentru sesiunea din toamnă de admitere la Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava, care se va desfăşura în perioada 8 – 19 septembrie a acestui an, au rămas disponibile 1446 de locuri pentru studiile de licenţă la zi, 304 locuri pentru studiile de licenţă la ID şi încă 811 locuri pentru studiile de masterat la facultăţile şi specializările care au susţinut admiterea şi în această primă sesiune, în total fiind 2.561 de locuri neocupate din cele peste 4.700 de locuri disponibile la USV pentru anul universitar 2014-2015. (Ida MOISII)

Vezi si

Programul detaliat al manifestărilor organizate de Primărie la împlinirea a 635 de ani de la atestarea documentară a Sucevei

Primăria municipiului Suceava a anunțat, sâmbătă dimineață, programul detaliat al manifestărilor prilejuite de sărbătorirea împlinirii …

3 comments

  1. Da,aveţi dreptate,statul nu se implică pentru asigurarea locurilor de muncă,salarizarea nu este corelată cu studiile absolvite,la patronii din România lucrezi şi paissprezece ore(dacă ai şansă)pentru un salariul minim pe economie.Bătaie de joc.

  2. Cum sa se ocupe??? daca unui absolvent de facultate sau master nu i se ofera oportunitatea de a lucra in domeniu. Sau in putinele cazuri in care i se ofera, primeste un salariu egal cu a unui vanzator la taraba sau a uniu maturator stradal cu 4 clase.

  3. Realitatea este cruntă : după ce termini facultatea,faci şi un master,chetuieşti o groză de bani,locuriile de muncă în ţară sunt greu de găsit,şansa ta este “afară”,iar acolo te aşteaptă “munca fizic㔺i mai puţin(chiar deloc)cea ce ai învăţat în cei şase ani sau şapte de facultate..În UK locurile de muncă plătite mai bine sunt în construcţie.Aşa-i cam peste tot.