Tuesday , December 6 2022

Neregulile dospesc la firmele de morarit si panificatie

N comisarii Protec]iei Consumatorului au depistat c\ mai multe firme fur\ din pungile de f\in\, m\lai, orez [i zah\r n `n urma controalelor efectuate  au fost retrase de la comercializare 1.616 kilograme de produse

Comisariatul Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorului a efectuat recent, `n baza  programului tematic de control al Autorit\]ii Na]ionale pentru Protec]ia Consumatorilor pe trimestrul I, ac]iuni de control pentru verificarea respect\rii prevederilor legale referitoare la `ncadrarea `n cantitatea net\ a unor produse alimentare ambalate de larg consum. Potrivit comisarului [ef al CJPC Suceava, Elena Oanea, este vorba de zah\r, f\in\, m\lai [i orez. Au fost controla]i un num\r de 27 de operatori economici, iar la 14 au fost depistate abateri. Au fost verificate 106.679 kilograme din produsele susmen]ionate,la 1,6 tone produse identificandu-se abateri. Cele mai multe abateri  au vizat un aspect deosebit de grav [i anume lipsa la gramaj. Probele prelevate de CJPC Suceava în urma c=nt\ririlor efectuate, au fost verificate [i validate de la Laboratorul Larex Bucure[ti. În urma verificarilor s-a confirmat neconformitatea produselor la toate cele 10 probe prelevate.  Astfel, s-au înregistrat nereguli  de la cantitatea net\ înscris\ pe ambalaj la mai multe societ\]i. Protec]ia Consumtatorului a dat ca exemplu [i c=teva produse `ntre care amintim f\in\ alb\ 000 de gr=u  la Mopan, m\lai Geoden produs de SC Geodenstrans Petcom Trading SRL Slobozia, jude]ul Arge[ comercializat de SC Profi Room Food SRL Timi[oara-Punct de Lucru  R\d\u]i,  f\in\ alb\ superioar\ 000 Boromir  produs\ de de SC Boromir SRL Buz\u, comercializat\ de SC Artimar SRL Gura Humorului  [i SC Comaliment SA Suceava, f\in\ alb\ superioar\ produs\ de SC Bormir IND SRL V=lcea comercializat\ de  SC Minimax Discount SRL Bolintin Deal, punct de lucru C=mpulung Moldovenesc [i f\in\ alb\ comercializat\ de  SC Comaliment SA Suceava [i SC Simer Com SRL Gura Humorului. Abateri `n ce prive[te comercializarea  f\inii alb\ de diferite sortimente au fost constatate [i la Kaufland Rom=nia  PL Suceava, Listz, importator AC Agricom SRL [i SC Prod it  SRL. Deasemenea,cu prilejul controalelelor s-au identificat la comercializare, `n special la Kaufland,  pungi cu m\lai superior distribuit de SC Lujerul SRL Bucure[ti, la care pungile din plastic erau dezlipite permi]=nd ca produsul s\ curg\ din acestea.
Problemele depistate de comisarii protec]iei mediului se refer\ [i laproduse la care data ambal\rii, respective lotul se pot [terge cu usurin]\, neafi[are pre]uri  [i  data durabilit\]ii minimale dep\[it\. ~n urma controalelor efectuate s-au retras de la comercializare 1.616 kilograme produse. De asemenea, s-au aplicat un num\r de 16 amenzi `n valoare de 50.000 lei. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Tu creezi magia Crăciunului: cumpără cadourile perfecte pentru cei dragi și câștigă premii uimitoare la Iulius Mall Suceava

Luna decembrie este una dintre cele mai frumoase și mai așteptate luni din an. Este …