Tuesday , September 27 2022

Nechifor sustine ca Guvernul va abroga legea prin care o persoana in sistemul bugetar poate fi angajata doar daca pleaca sapte

Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava a precizat c\ a discutat aceast\ situa]ie [i `n contextul `n care peste 25 de centre after-school din jude] construite cu fonduri europene sunt nefunc]ionale, preciz=nd c\ o alt\ solu]ie pentru ca s\ fie angajat personal la centrele respective ar fi o derogare a uniunii Europene privind schimbarea destina]iei centrelor after school `n gr\dini]e

Peste 25 de centre after-school [i centre culturale construite `n comune din jude]ul Suceava prin Programul Na]ional de Dezvoltare Rural\ (PNDR) sunt nefunc]ionale pentru c\ nu se pot face angaj\ri, a declarat, miercuri, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, C\t\lin Nechifor. C\t\lin Nechifor a afirmat, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ prin m\sura 3.2.2 din PNDR s-au construit `n jude] centre after-school [i centre culturale, acestea fiind incluse `n proiectele propuse de localit\]i, dar pentru c\ nu se pot face angaj\ri, centrele respective sunt nefunc]ionale. Pre[edintele CJ Suceava a mai spus c\ unii primari au inten]ionat s\ amenajeze gr\dini]e `n centrele after-school, dar acest lucru nu este posibil `n absen]a unei derog\ri ob]inute de la structurile europene.
El a men]ionat c\ aceste investi]ii trebuie s\ fie folosite pentru scopul ini]ial cel pu]in cinci ani de la finalizarea proiectului. “Sunt peste 25 de situa]ii de acest fel `n jude]”, a spus Nechifor. El a explicat c\ situa]ia a fost determinat\ de faptul c\, `n perioada 2008-2011, au fost modificate condi]iile de eligibilitate a proiectelor [i c\ au fost incluse criterii suplimentare astfel `nc=t, pentru un punctaj mai ridicat, proiectele trebuiau s\ con]in\, pe l=ng\ modernizarea infrastructurii [i introducerea de utilit\]i, [i centre after-school sau centre culturale.
“S-au f\cut aranjamente pentru punctaj”, a spus Nechifor, care a men]ionat c\ valoarea acestor investi]ii care sunt acum nefunc]ionale reprezint\ aproximativ 20 la sut\ din suma total\ alocat\ proiectelor din fiecare comun\. Pre[edintele CJ Suceava a mai spus c\ a discutat cu premierul Victor Ponta despre aceast\ situa]ie [i c\ urmeaz\ ca ordonan]a de urgen]\ emis\ de Guvernul Boc prin care nu se putea angaja o persoan\ dac\ alte [apte nu p\r\seau unitatea, va fi abrogat\ de la `nceputul anului viitor.
El a ar\tat c\ propunerea este ca la fiecare plecare dintr-o unitate sau structur\ s\ se poat\ angaja o persoan\ `n loc, dar c\ unele domenii, cum sunt educa]ia [i s\n\tatea s\ fie degrevate de aceste restric]ii. `n jude]ul Suceava au fost finan]ate cu peste o sut\ de milioane de euro 60 de proiecte depuse de localit\]i prin m\sura 3.2.2 finan]at\ prin PNDR. (D.P.)

Vezi si

O femeie din Ipotești, grav rănită într-un accident în Bulgaria, are nevoie de proteze pentru a putea merge și a-și crește fetița în vârstă de patru ani

Intreaga familie a trecut printr-un crunt accident de circulație, în Bulgaria, în timp ce voiau …