Wednesday , November 30 2022

Nechifor si-a mutat biroul la etajul intai al Palatului Administrativ, in fostul birou al lui Flutur


Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, C\t\lin Nechifor, s-a mutat din biroul de la parterul Palatului Administrativ `n cel de la primul etaj. Practic, [eful administra]iei jude]ene a revenit `n biroul care, `n mandatul trecut, a fost folosit de fostul pre[edinte al CJ Suceava, Gheorghe Flutur.
Dup\ ce a c=[tigat alegerile pentru pre[edin]ia CJ Suceava, C\t\lin Nechifor a optat pentru o alt\ zon\ unde s\ aib\ biroul [i anume la parter, unde `n mandatul precedent erau birourile celor doi vicepre[edin]i ai CJ. ~n biroul de la etajul 1 unde a stat Gheorghe Flutur pe perioada c=t a fost pre[edinte al CJ Suceava a venit {tefan Alexandru B\i[anu, `n calitate de vicepre[edinte al CJ Suceava. Ulterior, acesta a devenit deputat, iar zilele trecute s-a decis ca s\ solicite un spa]iu `n Palatul Administrativ pentru un birou parlamentar. Astfel, i s-a pus la dispozi]ie spa]iul situat la parterul Palatului Administrativ, `n biroul unde func]iona Serviciul Contabilitate, numai c\ angaja]ii au fost muta]i `ntr-una din `nc\perile care erau ale biroului pre[edintelui CJ Suceava [i care, `n mandatul trecut, fusese a vicepre[edintelui Vasile Ilie. ~n aceste condi]ii, C\t\lin Nechifor a luat decizia ca s\ `[i mute biroul la etaj `n spa]iul unde a fost biroul lui Gheorghe Flutur [i `n care a stat apoi, pentru c=teva luni, {tefan Alexandru B\i[anu [i apoi, pentru c=teva zile, Ilie Ni]\. De asemenea, tot la etajul `nt=i, vizavi de biroul lui C\t\lin Nechifor a fost mutat [i biroul administratorului public al jude]ului, L\cr\mioara Loghin. Ea avusese p=n\ acum biroul la parter, tot fa]\ `n fa]\ cu cel al lui C\t\lin Nechifor. Biroul unde s-a mutat acum L\crmioara Loghin a fost biroul celuilalt vicepre[edinte al CJ Suceava, Alexandru R\dulescu. Vicepre[edin]ii Ilie Ni]\ [i Alexandru R\dulescu s-au mutat la parter, primul `ntr-una din `nc\perile unde a fost biroul lui C\t\lin Nechifor, iar al doilea `n camera unde a fost biroul L\cr\mioarei Loghin. (D.P.)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …