Friday , May 24 2024

Necalificatii, in coada listei candidatilor pentru posturile neocupate din invatamantul sucevean

N azi se vor acorda orele r\mase neocupate în regim de cumul sau plata cu ora personalului didactic titular [i cadrelor didactice asociate n `n [edin]a public\ din data de 30 august vor fi repartizate, cu prioritate, cadrele didactice pentru care nu a fost posibil\ repartizarea în [edin]ele anterioare, apoi suplinitorii califica]i cu o alt\ specializare dobândit\ prin studii [i, în ultim\ instan]\, suplinitorii necalifica]i
La finalul etapei a IV-a de repartizare a candida]ilor pe posturile de suplinitori califica]i au mai r\mas circa 70 de posturi complete, din totalul de 177 scoase la concurs. În urma [edin]elor de repartizare din data de 24 [i 25 august a.c. au fost repartiza]i un num\r de 102 candida]i. Cele mai multe posturi complete r\mase neocuapte sunt la disciplinele matematic\, biologie, fizic\, chimie.
Azi se vor acorda orele r\mase neocupate în regim de cumul sau plata cu ora personalului didactic titular [i cadrelor didactice asociate.
Potrivit Inspectoratului {colar Suceava, `n [edin]a public\ din data de 30 august vor fi repartizate, cu prioritate, cadrele didactice pentru care nu a fost posibil\ repartizarea în 24-25 august, apoi suplinitorii califica]i cu o alt\ specializare dobândit\ prin studii [i, în ultim\ instan]\, suplinitorii necalifica]i.
Amintim c\ anul trecut, din cauza reducerii personalului din `nv\]\m=nt, inclusiv a posturilor vacante, Inspectoratul {colar nu a fost nevoit s\ apeleze la suplinitori necalifica]i, personalul didactic fiind asigurat de titulari [i suplinitori califica]i, a[a cum anun]au inspectorii `nainte de `nceperea anului [colar. ~n acest an num\rul posturilor scoase la concurs a fost mult mai mic, at=t cele destinate suplinitorilor [i, mai ales, cele pentru titulari, care au fost cu circa 50% mai pu]ine. Astfel, num\rul mare de candida]i pentru posturile de suplinire calificat\ ar putea acoperi necesarul de personal didactic `n [colile sucevene, f\r\ s\ mai fie nevoie s\ se apeleze la necalifica]i. Totu[i, catedrele la [colile din zonele izolate r\m=n `n continuare o problem\, din moment ce nu opteaz\ mai nimeni pentru ele, astfel c\ `n aceste cazuri sunt necesare anumite compromisuri.
Emiterea [i comunicarea deciziilor de repartizare pe post a candida]ilor care au primit catedre `n urma particip\rii la [edin]ele publice pentru solu]ionarea cererilor de continuitate prin suplinire [i repartizarea suplinitorilor califica]i [i a candida]ilor în regim de cumul/plata cu ora ce se va face p=n\ pe 31 august. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Drum proaspăt asfaltat în Siret. Cum a întors Flutur în favoarea lui o ”glumiță” de campanie care a făcut valuri pe Internet

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, și primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, au trimis o fotografie …