Saturday , December 3 2022

~ncalzirea va fi furnizata, `n Suceava, p=na pe 15 aprilie

Primarul Ion Lungu sus]ine c\ nu sunt motive pentru ca furnizarea c\ldurii s\ nu fie continuat\, m\car pe timp de noapte
Sucevenii ale c\ror locuin]e sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare vor beneficia de `nc\lzire p=n\ pe data de 15 aprilie, cel pu]in pe timp de noapte. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de primarul Ion Lungu, dup\ o `ntrevedere cu sindicatele de la SC Termica SA Suceava. Edilul [ef al Sucevei a precizat c\, `n func]ie de temperaturile medii exterioare, se va furniza `nc\lzire `n sistem centralizat [i dup\ data de 1 aprilie, combustibilul existent, ieri, la SC Termica SA Suceava fiind suficient cel pu]in p=n\ `n data de 6 aprilie. „Va trebui s\ avem `n vedere [i faptul c\ prognoza pentru s\pt\m=na viitoare arat\ o r\cire a vremii, cel pu]in pe timp de noapte. De aceea, cred c\ este mai bine dac\ vom asigura furnizarea, m\car pe timp de noapte, a energie termice `n locuin]ele sucevenilor, cel pu]in p=n\ `n data de 15 aprilie”, a declarat, ieri, primarul Sucevei, Ion Lungu. El a precizat c\ de[i `n aceste zile vremea se `nc\lze[te, nu sunt motive temeinice pentru a sista furnizarea de energie termic\ `n sistemul centralizat, acest lucru put=nd fi f\cut, la nivelul bran[amentelor de la sc\rile de bloc, prin consensul tuturor locatarilor. (D.P.)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …