Friday , January 27 2023

~nca un caz de viol `n care victima `si retrage pl=ngerea

~ntr-un caz foarte confuz, `n care partea v\t\mat\ inten]ioneaz\ s\-[i retrag\ pl=ngerea f\cut\ la Poli]ie, Aleodor Vasile Mur\rescu [i Marian Constantin Bel]ic, acuza]i de s\v=r[irea infrac]iunii de viol, r\m=n `n continuare `n arestul preventiv dup\ ce recursul formulat de cei doi a fost respins de Tribunalul Suceava
Ieri diminea]\, magistra]ii de la Tribunal au avut de judecat un caz foarte confuz `n care doi b\rba]i sunt acuza]i c\ ar fi violat o fat\ de 23 de ani. Cazul era complicat `nc\ de la `nceput deoarece dup\ ce partea v\t\mat\ a fost examinat\ de un medic ginecolog s-a constatat c\ aceasta nu prezint\ semne de violen]\ nici la nivelul organelor genitale [i nici pe corp. Pentru a complica [i mai mult acest caz, victima violului a anun]at `n cursul [edin]ei de ieri c\ dore[te s\-[i retrag\ pl=ngerea, avoca]ii inculap]ilor f\c=nd [i o cerere de audiere a acesteia. ~ns\ judec\torii nu au permis ca Maria C. s\ fie audiat\ deoarece nu a fost citat\ ca parte `n dosar.
~n ap\rarea presupu[ilor violatori, avoca]ii au ]inut s\ eviden]ieze c\ declara]iile martorilor sunt contradictorii [i c\ nu exist\ indicii c\ s-ar fi s=v\r[it infrac]iunea de viol. Din aceast\ cauz\ s-a cerut ca respectivele declara]ii s\ nu fie folosite ca prob\ `n dosar. De asemenea, s-a sus]inut c\ exist\ dubii `n privin]a vinov\]iei celor doi b\rba]i [i `n consecin]\ ace[tia ar trebui elibera]i. Conform ap\r\torilor, violul ar fi cusut cu a]\ alb\, totul nefiind nimic altceva dec=t o r\zbunare.  Avoca]ii au mai subliniat [i faptul c\ opinia public\ nu ar fi oripilat\ dac\ ace[tia ar fi cerceta]i `n stare de libertate, deoarece nu exist\ date clare c\ eliberarea acestora ar putea influen]a `n vreun fel buna desf\[urare a procesului.
Amintim c\ Maria C. de 23 de ani ar fi fost violat\ `n seara zilei de vineri, de c\tre doi b\rba]i pe care `i cuno[tea de mai mult timp, dup\ ce a `ncercat s\ v=nd\ unuia dintre agresori un telefon mobil. Conform informa]iilor oferite de poli]i[ti, victima s-ar fi `nt=lnit `n jurul orei 18.00 `ntr-o sal\ de jocuri mecanice din municipiul Suceava cu Aleodor Vasile Mur\rescu, de 45 de ani din ora[ul Salcea. Cei doi se cuno[teau de mai mult timp [i se `nt=lniser\ pentru a negocia cump\rarea unui telefon mobil. Mur\rescu i-a promis victimei c\ `i cump\r\ telefonul, dup\ care i-a propus s\-l `nso]easc\ la locuin]a acestuia din ora[ul Salcea, pentru a-i da banii. Astfel cei doi s-au deplasat spre Salcea, fiind `nso]i]i [i de concubina lui Mur\rescu, Ionela M. Pe drum au f\cut o escal\ [i s-au oprit la locuin]a lui Marian Constantin Bel]ic, de 26 ani, din ora[ul Salcea, unde au verificat telefonul. Apoi to]i patru [i-au continuat drumul spre locuin]a lui Mur\rescu. Aici, conform declara]iilor p\r]ii v\t\mate, `ntr-o camer\ a locuin]ei, cei doi b\rba]i au `ntre]inut pe r=nd cu aceasta raporturi sexuale normale. Maria C. a sus]inut c\ nu s-a opus deoarece i-a fost fric\. ~n urma pl=ngerii f\cute la Poli]ie, ea a fost examinat\ de un medic ginecolog care a constatat c\ nu prezint\ semne de violen]\ nici la nivelul organelor genitale [i nici pe corp. Duminic\, `n baza probatoriului administrat, instan]a de judecat\ a dispus arestarea preventiv\ a celor doi violatori pe o perioad\ de 29 de zile, ace[tia fiind cerceta]i pentru s\v=r[irea infrac]iunii de viol. (Paul BONDAR)

Vezi si

Managerul Spitalului Județean: Toleranța zero față de actele de corupție. Tot personalul va fi reinstruit cu privire la standardul anti-mită

Managerul Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava,  medicul Alexandru Calancea, a susținut …