Friday , May 31 2024

National Geographic realizeaza un documentar despre ursii, lupii si rasii din padurile sucevene

N reporterii de la cunoscuta revist\ [i de la postul de televiziune britanic vor face vizite de documentare `n p\durile de pe raza ocoalelor silvice Bro[teni, Crucea, Marginea, propun=ndu-[i s\ filmeze carnivorele mari, dar [i prada acestora – ierbivorele `n principal, care tr\iesc `n p\durile Sucevei `n habitatul lor natural

~n aceast\ s\pt\m=n\ este a[teptat\ la Direc]ia Silvic\ Suceava vizita unei echipe de reporteri de la Na]ional Geografic, binecunoscuta revist\ [i postul de televiziune britanice. Inginerul Cristian Tomniuc, [eful biroului de v=n\toare din cadrul Direc]iei Silvice Suceava a declarat c\ vizita celor de la Na]ional Geografic are drept scop realizarea unui documentar legate de via]a animalelor `n mediul lor natural, axat pe via]a `n natur\ a carnivorelor mari care tr\iesc `n p\durile Sucevei – ursul, lupul [i r=sul.
“Reporterii Na]ional Geografic au contactat `n aceste zile Direc]ia Silvic\ Suceava prin Regia Na]ional\ a P\durilor `n vederea realiz\rii acestui documentar. Ace[tia vor face vizite de documentare `n p\durile de pe raza ocoalelor silvice Bro[teni, Crucea, Marginea. Dorim s\ le facem [i o mic\ surpriz\, s\ `i invit\m [i la Ocolul Silvic Modovi]a, unde va fi studiat\ popula]ia de r=[i, care s-a `nmul]it `n zon\, `n ultima perioad\”, a mai spus Cristian Tomniuc, el complet=nd c\ reporterii Na]ional Geografic [i-au propus s\ filmeze carnivorele mari, dar [i prada acestora – ierbivorele `n principal, care tr\iesc `n p\durile Sucevei `n habitatul lor natural. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Lansare de candidat liberal la Primăria Gălănești, în prezența lui Gheorghe Flutur. Elena Coroamă promite să aducă apă, canalizare și gaz metan în comună

Președintele PNL, Gheorghe Flutur, a participat joi la lansarea candidaturii pentru Primăria Gălănești a Elenei …

No comments

  1. ati repetat de 3 ori acelasi lucru…………