Monday , April 15 2024

Nasul “mafiei pestelui” din judet, prins in miez de noapte pe un iaz langa Falticeni

N poli]i[tii l-au l\sat `n libertate pe Nicolae Berariu, cel care de luni `ntregi ]ine sub teroare paznicii iazurilor din jude], `ntocmindu-i doar un dosar penal pentru de]inere ilegal\ de setci n acum zece zile, Berariu a fost surprins pe iazul de la Moara cu barca plin\ de pe[te, dar a reu[it s\ fug\ n paznicii iazurilor firmelor de piscicultur\ au ajuns s\ fie amenin]a]i [i b\tu]i cu pietre de braconierii care au pus la punct o adev\rat\ mafie a pe[telui `n jude]ele Suceava [i Boto[ani n ei nu mai sunt interesa]i at=t de pe[tele mare, c=t de puiet, pe care `l v=nd la jum\tate de pre] particularilor ale c\ror iazuri au fost rupte de viiturile din var\
Noaptea de mar]i spre miercuri a fost alb\ pentru lucr\torii firmelor Pescoliv [i Pescofalt, care administreaz\ iazurile Ro[ia Mic\ [i Moara. Dup\ o var\ `ntreag\ de lupt\ cu o ga[c\ de braconieri pe care reprezentan]ii celor dou\ firme nu ezit\ s\ o denumeasc\ „Mafia pe[telui” din jude]ul Suceava, `n acea noapte, cu sprijinul agen]ilor de la o firm\ de paz\ [i protec]ie, au reu[it s\ pun\ m=na pe spaima iazurilor din jude], suceveanul Nicolae Berariu. L-au imobilizat [i au chemat poli]i[tii din sat, care au ajuns `n cele din urm\ la fa]a locului, i-au preluat pe Berariu [i pe complicele s\u – Corneliu Boza, din Suceava, [i, dup\ ce i-au audiat, au stabilit c\ cei doi pot fi cerceta]i `n stare de libertate.
Versiunea IPJ, simpl\ [i clar\, este urm\toarea: mar]i sear\, în jurul orelor 23.30, poliţi[tii din Moara au fost sesizaţi de administratorul unei societ\ţi comerciale din F\lticeni, ce are concesionat\ acumularea din comuna Moara, despre faptul c\ dou\ persoane au fost prinse în timp ce sustr\geau cu plase monofilament  pe[te.
„Echipa deplasat\ la faţa locului a constatat c\ în seara zilei de 07.09.2010, în jurul orelor 22.30, paznicii societ\ţii s-au sesizat cu privire la faptul c\ persoane necunoscute au introdus în ap\ plase monofilament pentru a sustrage pe[te, motiv pentru care au sesizat lucr\torii unei societ\ţi de paz\ din Suceava, care s-au deplasat la faţa locului [i au surprins în flagrant dou\ persoane care se îndep\rtau de la acumularea de ap\, având asupra lor pari din lemn [i ni[te saci din rafie în care se aflau dou\ plase monofilament [i o cantitate de pe[te.
La faţa locului s-au deplasat agenţii din cadrul Postului de Poliţie Moara, care i-au legitimat, stabilind c\ se numesc Nicolae Berariu, de 43 ani, din comuna Moara, [i Corneliu Boza, de 37 ani, din municipiul Suceava. În cauz\ a fost întocmit dosar penal pentru s\vâr[irea infracţiunii de „producerea, importul, deţinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plas\ monofilament în apele continentale [i în apele maritime interioare”, fapt\ prev\zut\ de art. 64 lit. m din O.U.G nr. 23/2008”, se arat\ `n comunicatul de pres\ al Poli]iei.
Reprezentan]ii societ\]ii Pescoliv ar fi a[teptat o m\sur\ mai drastic\ `mpotriva lui Nicolae Berariu, individ cu antecedente penale, care terorizeaz\ de luni `ntregi paznicii iazurilor din zon\. „Acest Nicolae Berariu a fost surprins de foarte multe ori pe malurile iazurilor din zona Sucevei, at=t pe cele apar]in=nd Pescoliv, c=t [i pe cele ale SC Pescofalt. C=nd a fost prins, mar]i sear\, avea asupra lui doi saci, unul cu setci, altul cu pe[ti. Acum o s\pt\m=n\ [i jum\tate Berariu a fost surprins pe iazul de la Moara al Pescofalt cu 1,5 kilometri de setc\ [i o barc\ plin\ cu pe[te – circa 600 de kilograme. Individul a reu[it s\ scape atunci abandon=nd setcile [i barca `nc\rcat\ cu pe[te. Joia trecut\ a mai fost odat\ pe iaz dar pentru c\, probabil, a fost informat, a reu[it s\ dispar\”, arat\ inginerul Liviu Grigora[, de la SC Pescoliv.
Inginerul piscicol a explicat cum func]ioneaz\ „mafia pe[telui”, dezvoltat\ `n ultimele luni `n zon\, av=ndu-l ca [ef pe Nicolae Berariu: „~n urma inunda]iilor de la `nceputul verii, din jude]ele Suceava [i Boto[ani, foarte multe iazuri particulare, amenajate mai mult sau mai pu]in legal, au fost rupte [i, `n acest fel, de]in\torii lor au r\mas f\r\ pe[te. Dup\ viituri, cererea de pe[te puiet a crescut foarte mult din partea proprietarilor de iazuri, iar Berariu a g\sit aici o posibilitate de a c=[tiga bani, bracon=nd puietul din cresc\toriile firmelor, pe care `l vinde la feluri]i beneficiari priva]i din cele dou\ jude]e, la jum\tate din pre]ul oficial. ~n Moara Carp unul dintre partenerii s\i de braconaj are un mic iaz unde pe[tele furat este depozitat [i de unde este ulterior livrat la comand\ celor care au nevoie. Acolo este un fel de sta]ie de distribu]ie”, a explicat Liviu Grigora[. Nicolae Berariu [i-ar fi constituit o re]ea bine pus\ la punct pentru distribu]ia de pe[te puiet nu numai `n jude]ul Suceava, ci [i `n Boto[ani. Prima dat\ c=nd au fost prin[i, Berariu [i complicii lui au `ncercat s\ o dea la pace cu paznicii iazurilor, s\ li se restituie sculele de pescuit (setcile). Pentru c\ angaja]ii firmelor concesionare ale luciilor de ap\ au refuzat, au `nceput amenin]\rile. „Oamenii no[tri se temeau. Au anun]at conducerea firmei, pe domnul director Flaviu Melinte, [i au primit asigur\ri c\ sunt sprijini]i `n demersul lor. Primeau fel de fel de amenin]\ri – c\ li se d\ foc la cas\, c\ le face nu [tiu ce nevestelor acestora, c\ le taie hamurile la cai. Pentru c\ angaja]ii no[tri nu s-au dat b\tu]i, au `nceput represaliile directe. A adus (Berariu, n.r.) fo[ti pu[c\ria[i de la Boto[ani, colegi de-ai lui din penitenciar, dar [i ]igani de pe la Corlata, care au `nceput s\ terorizeze paznicii de pe iazuri, prin felurite metode: aruncau cu petarde, ca s\ sperie c=inii, s\ nu le dea de urm\, de la c=]iva pa[i, `n timp ce unul ]inea lanterna `n fa]a paznicului, ceilal]i aruncau cu pietre `n el, au spart o barac\ de pe marginea iazului, o ma[in\ cu care au venit reprezentan]ii firmei s\ vad\ ce se `nt=mpl\ a fost atacat\, sp\rg=ndu-i-se parbrizul [i `ndoindu-i-se tabla cu parii”, a explicat Liviu Grigora[. Din p\cate `ns\, de fiecare dat\ c=nd astfel de situa]ii erau semnalate la Poli]ie celor de la Pescoliv li se r\spundea c\ reclama]iile nu le sunt suficiente, le trebuie un flagrant. „Ast\ noapte (ieri noapte, n.r.), dup\ ce am primit sesizarea c\ Berariu se afl\ pe iaz, am cerut paznicilor s\ stea lini[ti]i, s\ `i lase s\ bage setca `n iaz. ~n acest timp, dou\ echipaje de la firma de protec]ie [i paz\ Ekipa, unul de la F\lticeni [i altul de la Suceava, l-au `ncercuit [i re]inut. A  fost chemat\ Poli]ia, care i-a ridicat pe Berariu [i pe complicele s\u [i, din c=te am `n]eles, i-ar fi dus mai `nt=i la spital, pentru c\ a[a este procedura. Ma[ina cu care veniser\ cei doi, o Dacie 1300, am g\sit-o tot noi, `ntr-un lan de porumb, la mic\ distan]\ de locul unde ace[tia au fost prin[i”, a mai spus Liviu Grigora[.
Temerea angaja]ilor Pescoliv este c\, fiind l\sat `n libertate, Berariu va continua s\ terorizeze paznicii iazurilor din zon\, iar traficul ilegal de pe[te [i puiet de pe[te va continua f\r\ opreli[ti. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Din nou strada din fața Parcului Copilului devine pietonală în zilele de duminică

Începând de duminică, 14 aprilie, strada Calea Burdujeni – porțiunea din zona Parcului Copilului – …

No comments

  1. in primu rand ceea ce sa scris despre Nicolae Berariu nu este adevarat sunt nepotul sau si stiu ce fel d om este si acel “eu” vezi’ti d treaba nu lasa comentariu aiurea

  2. un par in cap, si gata problema, o sa manance cu paiu dupa aceea……….

  3. Domnilor politisti, domnilor procurori, sunteti chiar atat de ingusti la minte incat nu stiti sa faceti o incadrare juridica? Acest individ nu a savarsit infracţiunea de „producerea, importul, deţinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasa monofilament în apele continentale si în apele maritime interioare”, fapta prevazuta de art. 64 lit. m din O.U.G nr. 23/2008”, asa cum se arata în comunicatul de presa al Poli]iei. NU, INCADRAREA ACESTUI INDIVID ERA DE FURT CALIFICAT. DOAR ASA INDIVIDUL PUTEA SA STEA DUPA GRATII CATIVA ANI. La ce incadrare l-ati incadrat primeste 6 luni cu suspendare si isi va continua bine- merci faptele!