Sunday , April 21 2024

Munitie de razboi si componente pentru un pistol, trimise colet de peste Ocean la o fundatie umanitara din Udesti

Lucratori ai Directiei Regionale Vamale Iasi au desins ieri `n satul Plavalari, comuna Udesti, la sediul Fundatiei Umanitare FOR LIFE &AID

~ntr-un transport de pachete de ajutoare venit din America pe adresa funda]iei FOR LIFE &AID din Pl\v\lari, comuna Ude[ti, lucr\torii vamali au descoperit un colet con]in=nd cel pu]in 200 de cartu[e de r\zboi marca LUGER, precum [i elemente componente pentru un pistol. Acestea erau dosite printre haine, electrocasnice [i alte obiecte trimise `n Rom=nia n transportul a ajuns la Pl\v\lari cu un TIR `nmatriculat `n Ungaria

O descindere de amploare a lucr\torilor Direc]iei Regionale Vamale Ia[i s-a f\cut ieri `n satul Pl\v\lari, comuna Ude[ti, la sediul Funda]iei Umanitare FOR LIFE &AID, dup\ ce `ntr-un TIR `nc\rcat cu mai multe colete de ajutoare, a fost identificat unul con]in=nd cel pu]in 200 de cartu[e de r\zboi precum [i elemente componente pentru un pistol. Transportul de ajutoare a fost trimis `ntr-un container  sigilat de peste ocean, din Statele Unite ale Americii [i con]inea `n principal pachete cu haine, obiecte de uz casnic, alte produse trimise c\tre funda]ia ce `[i are sediul la Pl\v\lari, pentru a fi distribuite persoanelor care au nevoie de un astfel de sprijin.
V\muirea pentru acest transport s-a f\cut la destina]ie, la sediul funda]iei din Pl\v\lari [i cu prilejul acestei opera]iuni a fost depistat coletul con]in=nd muni]ia.
Ieri dup\ amiaz\, `n satul sucevean a descins o echip\ operativ\ din partea DRV Ia[i care, `mpreun\ cu poli]i[tii din cadrul Serviciului Arme [i Muni]ii al Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Suceava, au luat la puricat toate coletele din respectivul transport. Conform primelor informa]ii, cele, la o prim\ num\r\toare, 200 de cartu[e de r\zboi sunt de calibrul 9 milimetri, marca LUGER, de fabrica]ie german\. TIR-ul care a adus transportul c\tre Pl\v\lari este `nmatriculat `n Ungaria iar remorca este de asemenea `nmatriculat\ `n aceast\ ]ar\. Poli]i[tii de la Arme [i muni]ii [i lucr\torii vamali au aflat asear\ pe adresa cui a fost trimis pachetul cu cartu[e [i pistol, numele acestei persoane nefiind f\cut public.
Pe de alt\ parte, reprezentan]ii funda]iei umanitare FOR LIFE &AID de la Pl\v\lari, Daniel [i Samoil Ciutac au declarat c\ nu [tiu nimic despre con]inutul transportului, se declar\ nevinova]i, refuz=nd s\ declare altceva.
~ntr-un comunicat de pres\ al Direc]iei Regionale pentru Accize [i Opera]iuni Vamale Ia[i se arat\ c\ inspectorii vamali au descoperit `n dup\ amiaza zilei de ieri 200 cartu[e de 9 mm [i un pistol, ascunse în coletele dintr-un container expediat de o firm\ din SUA pentru funda]ia caritabil\ amintit\, ce a ajuns la Biroul Vamal Aeroport Suceava. Containerul avea declarate 638 colete cu m\rfuri generale pentru diferite persoane fizice din România.
Dup\ acordarea liberului de vam\, inspectorii vamali din cadrul Echipelor Mobile ale Direc]iei Regionale pentru Accize [i Opera]iuni Vamale Ia[i au efectuat un control vamal am\nun]it la sediul funda]iei. Astfel s-a constatat c\ din cele 638 colete, 10 colete aveau ca destinatar o persoan\ fizic\ din Bucure[ti. În trei dintre acestea, inspectorii vamali au descoperit ascunse 200 cartu[e de 9 mm tip Luger [i un pistol dezasamblat.
Conform legisla]iei în vigoare, inspectorii vamali au confiscat cele 200 cartu[e [i pistolul, iar cazul a fost preluat de IPJ Suceava pentru continuarea cercet\rilor.
Ancheta poli]i[tilor era asear\ `n plin\ desf\[urare, urm=nd s\ se stabileasc\ exact circumstan]ele `n care  muni]ia [i pistolul aferent au fost trimise din America drept “ajutoare” pentru beneficiarii funda]iei FOR LIFE&AID. (Neculai RO{CA)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …