Monday , September 26 2022

~mpinsi din spate, sefii de la Termica reiau furnizarea caldurii pentru amar=tii din garsonierele de pe Jean Bart

Articolele publicate de Obiectiv legate de situa]ia f\r\ ie[ire a sutelor de buni platnici din cele trei blocuri de pe strada Jean Bart, i-au convins, pe moment pe cei de la Termica s\ reia furnizarea c\ldurii, dup\ doi ani n de re]inut c\ victimele sistemului lipsit de coordonare impus de Termica sunt oamenii cu cele mai mici venituri din ora[, care locuiesc `n fostele c\mine de nefamili[ti, dintre care, totu[i, 80% sunt cu plata utilit\]ilor la zi  

Prin proasta gestiune a sistemului de termoficare `n municipiul Suceava, SC Termica SA, societate care apar]ine Consiliului Local, `[i v\de[te `nc\ o dat\ incapacitatea de a gestiona rela]ia cu locatarii de bun\ credin]\. La mai bine de o lun\ de la `nceperea furniz\rii c\ldurii `n municipiu, Termica a reu[it s\ g\seasc\ o solu]ie pentru reluarea c\ldurii la apartamentele sucevenilor buni platnici, doar la presiunea unui demers jurnalistic `ntreprins `ncep=nd cu jum\tatea s\pt\m=nii trecute. F\r\ nicio strategie [i f\r\ a-[i clarifica perspectivele, Termica `ncearc\ s\ c=rpeasc\ de la o zi la alta erorile pe care le-a f\cut `nainte ca s\ dea drumul la c\ldur\ `n ora[. Victimele acestui sistem lipsit de coordonare sunt oamenii cu cele mai mici venituri din ora[, care locuiesc `n blocurile, foste c\mine de nefamili[ti, din cartierul Burdujeni. Acolo, sute de garsoniere nu au primit c\ldur\ din motive care nu ]in de plata facturii la c\ldur\ ci de atitudinea unor administratori care [i-au `nsu[it banii pl\ti]i de proprietari. Pe de alt\ parte, este de notorietate faptul c\ unicul casier angajat al SC Termica ce avea ca misiune preluarea banilor din casieriile asocia]iilor de proprietari a delapidat circa 3 miliarde de lei vechi. Dosarele penale viz=nd pe administratorii [i angajatul Termica delapidator sunt `n cercetare la Poli]ie [i Parchet, proprietarii de locuin]e din asocia]iile care sunt acum puse la zid de Termica a[tept=nd o solu]ie penal\ `mpotriva acestora.
Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Har[ovschi, a declarat c\ `ncep=nd de ieri se fac manevre de umplere a instala]iilor [i de rebran[are a locuin]elor la re]eaua de termoficare din cele trei blocuri apar]in=nd de asocia]ia 75 de pe strada Jean Bart din fa]a g\rii Burdujeni. El a spus c\ locatarii din cele trei blocuri au depus `n avans 1,06 miliarde de lei vechi, pentru a beneficia de c\ldur\. “Rug\mintea este ca oamenii s\ `[i achite facturile [i `i a[tept\m la Prim\rie pe cei care se `ncadreaz\ la ajutoarele de `nc\lzire s\ `[i depun\ cererile, pentru ca din decembrie s\ beneficieze de aceast\ subven]ie”, a declarat Lucian Har[ovschi. Viceprimarul a precizat c\ `n acest context va beneficia de `nc\lzire [i asocia]ia 55 MES, care are o datorie de 659 de milioane de lei la Termica. Cele dou\ asocia]ii din zona g\rii Burdujeni au [i datorii la ACET – asocia]ia 75 de 550 de milioane de lei, iar asocia]ia 55 de 86 de milioane de lei, pe care vor trebui s\ le achite pentru a nu r\m=ne f\r\ ap\.
Har[ovschi a explicat c\ `n acest moment sigurul bloc f\r\ c\ldur\ din municipiul Suceava este blocul 48 – “blocul groazei”, de peste drum de Liceul Pedagogic, unde, din punct de vedere tehnic nu se poate face alimentarea cu agent termic.
Asocia]ia 75 mai are o sor\ de suferin]\ – asocia]ia 31 de pe strada Eroilor, din cartierul Burdujeni, unde 380 de apartamente din opt blocuri cu 27 de sc\ri nu au ap\ cald\ fiindc\ fostul administrator, acum decedat, ar fi `mprumutat `n nume propriu peste un miliard de lei din banii membrilor asocia]iei unei persoane. {i aici este vorba despre o delapidare important\ care a fost trecut\ cu vederea `nc\ din anul 2008. (Neculai RO{CA)

Vezi si

DSP a primit 31.100 de doze de vaccin antigripal

Medicii de familie din județ se pot prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică pentru …

No comments

  1. felicitari,inca odata pt.articole!nu va lasati asa de usor convinsi pana nu vedeti faptele!ca “astia”portocalii prind greu si uita repede!sa “pedepsesti”atatea suflete pt.niste hoti mi se pare o mare nesimtire!dar ce mai este logic in tara asta?