Tuesday , December 5 2023

Mostenirea Iordachel: deficit in bugetul CAS Suceava de 26 de miliarde de lei vechi, constatat de Curtea de Conturi

N 5,77 miliarde de lei vechi reprezint\ bani acorda]i nejustificat medicilor de familie n 20 de miliarde sunt debitele ce trebuie `ncasate de la persoane fizice, iar alte sume de acela[i ordin vor trebui recuperate pentru re]ete `ntocmite f\r\ respectarea legii

Controlul Cur]ii de Conturi la Casa de Asigur\ri de S\n\tate Suceava, finalizat `n  lun aprilie a.c. a scos `n eviden]\ mai multe nereguli imputabile conducerii CAS, care vizeaz\ bani `ncasa]i nelegal de c\tre medicii de familie sume pe care institu]ia trebuia s\ le `ncaseze de la persoane fizice `n contul contribu]iilor la bugetul asigur\rilor de s\n\tate [i venituri ne`ncasate de la persoane fizice `n valoare de peste 20 de miliarde de lei vechi. ~n total, este vorba de aproape 26 de miliarde de lei vechi, bani care reprezint\ deficitul oficial al Casei de Asigur\ri de S\n\tate Suceava din epoca Cristina Iord\chel, conform raportului controlorilor Cur]ii de Conturi.
Raportul controlorilor Camerei de Conturi Suceava asupra activit\]ii Casei de Asigur\ri de S\n\tate jude]ene, finalizat `n data de 2 aprilie a.c., con]ine mai multe pagini cuprinz=nd nereguli constatate pentru a c\ror solu]ionare s-a dat termen pentru sf=r[itul acestui an.
Astfel, cu privire la respectarea procedurilor legale la plata furnizorilor de servicii medicale `n asisten]\ medical\ primar\ (medici de familie), s-a constatat de c\tre echipa de audit a Camerei de Conturi Suceava faptul c\ din totalul sumei de 7,43 miliarde de lei vechi, `nregistrat\ `n eviden]a contabil\, s-au `nregistrat p=n\ la data controlului debite de 5,77 miliarde de lei vechi, sume aflate acum `n litigiu la comisia de arbitraj al Casei Na]ionale de Asigur\ri de S\n\tate. Este vorba despre 225 medici de familie din jude]ul Suceava,  care ar fi primit bani nejustifica]i din bugetul CNAS. La aceste sume ar fi urmat s\ se calculeze [i major\ri de `nt=rziere dar conducerea Casei de Asigur\ri a ar\tat c\ aceste major\ri nu ar fi trebuit s\ se calculeze pentru c\ dosarele au inbtrat deja `n comisia de arbitraj. De men]ionat c\ este vorba despre dosare ce dateaz\ `nc\ din anul 2007. care `nc\ nu au fost solu]ionate de c\tre “comisia de arbitraj”  a CNAS.
N  Venituri ne`ncasate de 20 de miliarde de lei vechi, de la persoane fizice
Curtea de Conturi, prin controlorii financiari ai Camerei de Conturi Suceava au stabilit c\ la data de 31.12.2009 existau 14.000 de suceveni la care s-a dispus verificarea veniturilor din care 858 de persoane au fost depistate `n baza de date a fiscului, ca fiind nepl\titori de contribu]ii la bugetul asigur\rilor sociale.
Curtea de Conturi a mai constatat c\ la 31.12. 2009, CAS Suceava figura cu venituri ne`ncasate de la persoane fizice `n sum\ total\ de 20 de miliarde de lei vechi. Pentru aceste sume s-au demarat proceduri de executare silit\ prin compartimentul de executare silit\ al Casei de asigur\ri de S\n\tate Jude]ene. S-a mai constatat, de asemenea, nerespectarea prevederilor legale la eliberarea [i decontarea medicamentelor, pentru suma de 27 de milioane de lei vechi, provenind din prescrip]ii medicale care con]ineau date neconforme cu datele de identitate ale beneficiarilor de re]ete. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Șase percheziții la o rețea româno-ucraineană de contrabandiști. Trei indivizi arestați, patru mașini și aproape 40.000 de pachete cu țigări, confiscate (FOTO, VIDEO)

Vineri, 1 decembrie 2023, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii …

No comments

  1. De ce tocmai acum cand a picat IORDACHEL apare acest raport al curtii de conturi ? Nu era normal sa publice imediat dupa control ce-au gasit ?
    Nu cumva erau la curent si cu jaful facut de IORDACHEL ,NICULESCU SI DULUCHIAN ?
    PARCHETULE ia-i la verificat si pe ei ca ceva e putred acolo .

  2. Aceasta panarama era preocupata doar cum sa fure ,sa santajeze si sa ameninte in stanga si dreapta ,in cot o durea de bunul mers al institutiei .