Friday , February 3 2023

Morminte profanate `n cimitirul din Straja

Un num\r de patru morminte din cimitirul din Straja au fost profanate de indivizi necunoscu]i p=n\ acum n  au fost distruse dou\ monumente funerare, iar altele dou\ cruci au fost r\sturnate
~n noaptea de s=mb\t\ spre duminic\, mai multe cruci din cimitirul din Straja au fost r\sturnate, `ns\ p=n\ `n prezent nu au fost identifica]i autorii, poli]i[tii continu=nd cercet\rile pentru comiterea infrac]iunii de profanare de morminte.
Crucile r\sturnate au fost observate `n cursul zilei de duminic\ de c\tre Victor P. din comuna Straja, care a sunat imediat la Poli]ie.
„La ora 15.00, Victor P. din comuna Straja a sesizat poli]ia prin SNUAU 112 despre faptul c\ `n noaptea precedent\, persoane necunoscute au p\truns `n cimitirul ce apar]ine de Biserica cre[tin-ortodox\ din comuna Straja, distrug=nd dou\ cruci din granit, amplasate pe dou\ morminte”, se arat\ `ntr-un comunicat trimis de Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Suceava.
~n urma investiga]iilor s-a constat c\ cele dou\ monumente din granit au fost r\sturnate [i apoi sparte, iar alte dou\ cruci, confec]ionate din marmur\ au fost doar dislocate [i r\sturnate, f\r\ a fi `ns\ [i distruse.
P\rintele Florin Bo]ic a declarat c\ `n zon\ nu s-au mai `nregistrat evenimente similare, acesta fiind singurul incident de acest gen `nt=lnit `n Straja. „Nu pot s\ `mi dau seama cine a comis aceast\ fapt\, nu exist\ niciun cerc de suspec]i, mai ales c\ aici nu s-a mai `nt=mplat a[a ceva p=n\ acum”, a mai sus]inut preotul Florin Bo]ic. De asemenea, nu exist\ indicii c\ mormintele ar fi fost selectate dup\ un anumit criteriu, ci mai degrab\ ele au fost alese aleatoriu av=nd `n vedere [i faptul c\ monumentele profanate sunt amplasate aproape de aleea principal\ a cimitirului.
Potrivit poli]i[tilor, valoarea prejudiciului cauzat prin distrugerea crucilor este de aproximativ 8.000 lei, iar cercet\rile sunt continuate sub aspectul comiterii infrac]iunii de profanare de morminte, `n vederea identific\rii autorilor. (P.B.)

Vezi si

Foresta a debutat cu o înfrângere în amicale

Echipa antrenată de Dorin Goian a fost învinsă, cu scorul de 1-3, în meciul-test disputat …