Sunday , October 2 2022

Moldovan a demisionat, Radu ramane pe Areni

Dumitru Moldovan a demisionat

N Dumitru Moldovan [i-a prezentat, ieri, demisia din func]ia de pre[edinte al grup\rii de pe Areni n “eu am tot a[teptat s\ se schimbe ceva la echip\, dar `n aceste condi]ii de incertitudine financiar\, c=nd noi nu avem bani nici m\car s\ facem un cantonament, nu mai pot s\ continui doar a[a, pe baz\ de promisiuni”, a motivat Moldovan n `n schimb, Ioan Radu a decis s\ r\m=n\ `n func]ia de antrenor din solidaritate fa]\ de juc\tori n “eu i-am st=rnit s\ vin\ la echip\ [i e normal s\ r\m=n al\turi de ei”, a precizat [eful b\ncii tehnice de pe Areni

Divizionara a treia Rapid Suceava a r\mas f\r\ pre[edinte, dup\ ce Dumitru Moldovan [i-a prezentat ieri demisia din func]ia de conducere a grup\rii de pe Areni.
Nemul]umit de incertitudinea care domne[te asupra echipei “ceferiste” de mai bine de o lun\ de zile, `nc\ de la numirea sa la timona clubului, Moldovan [i-a anun]at, ieri diminea]\, stafful tehnic [i juc\torii c\ abandoneaz\ proiectul creionat `n jurul “ceferi[tilor”.
De[i a `ncercat s\ trag\ un semnal de alarm\ asupra situa]iei financiare a echipei `nc\ de joia trecut\, c=nd a suspendat `mpreun\ cu antrenorul Ioan Radu antrenamentele “alb-vi[iniilor”, Dumitru Moldovan spune c\ s-a s\turat s\ tot a[tepte ca promisiunile celor care s-au angajat s\ sus]ina activitatea clubului s\ se concretizeze.
“Eu am tot a[teptat s\ se schimbe ceva `n bine la aceast\ echip\, dar se pare c\ am r\mas doar cu promisiunile. C=nd am fost numit `n func]ie, am `naintat un proiect, `n baza c\ruia `n ultima lun\ am format o echip\ de perspectiv\, care, bine antrenat\, cred c\ nu ar fi `nt=mpinat probleme s\ termine actualul sezon `n prima jum\tate a clasamentului. Cu doi-trei juc\tori adu[i `n var\, puteam s\ ne `nscriem chiar [i `n lupta pentru promovarea `n liga secund\. Dar, `n aceste condi]ii de incertitudine, c=nd noi nu am g\sit bani nici m\car s\ facem un cantonament, eu nu mai pot s\ continui, doar a[a pe baz\ de promisiuni. Chiar dac\ o spun cu riscul de a m\ repeta, eu nu doresc s\  fiu pre[edintele unei echipe de liga a 3-a care se bate pentru evitarea retrograd\rii”, a motivat Dumitru Moldovan.
Fostul pre[edinte de pe Areni le-a transmis juc\torilor, inaintea antrenamentului de ieri, s\ aib\ `ncredere `n vechea conducere a clubului, mai exact `n patronul Costel Bujoreanu, c\ va men]ine echipa pe linia de plutire. “Le-am transmis juc\torilor s\ aib\ `ncredere `n vechea conducere a clubului. E posibil orice pe viitor. Chiar s\ c=[tige [i licita]ia de la prim\rie. A[a ar fi normal p=n\ la urm\”, a completat Moldovan.

N Ioan Radu nu vrea “sa dea bir cu fugi]ii”

Ioan Radu ramane langa echipa
Dac\ la nivelul conducerii administrative a rapidi[tilor era Dumitru Moldovan a luat sf=r[it `nainte de a `ncepe, la nivelul b\ncii tehnice, Ioan Radu a anun]at c\ va r\m=ne `n functia de antrenor principal cel pu]in p=n\ `n var\.
Tehnicianul spune c\ r\m=ne la c=rma “ceferi[tilor” datorit\ grupului de juc\tori pe care i-a adus la echip\ `n aceast\ iarn\ [i care, – spre surprinderea lui – au anun]at `n corpore c\ vor s\-[i continue carierile pe Areni.
“Spre lauda lor, juc\torii au decis s\ se prezinte la antrenamente [i nu era normal ca tocmai eu s\ dau bir cu fugi]ii. Eu i-am st=rnit `n aceast\ iarn\ s\ vin\ la echip\ [i s\-[i piard\ eventualele alte angajamente, a[a c\ era firesc s\ continui al\turi de ei. Important este s\ aib\ continuitate la nivel competi]ional, pentru c\ e greu s\-[i g\seasc\ alte echipe cu doar o s\pt\m=n\ `nainte de reluarea campionatului. Trecem printr-o perioad\ mai grea, dar vom `ncerca s\ le asigur\m minimum de condi]ii p=n\ `n vara”, a declarat Ioan Radu, care a precizat c\ singurele absen]e de la antrenamentul de ieri au fost Florin Pl\mad\, plecat s\ sus]in\ probe de joc la divizionara secund\ CS Otopeni [i Florin Ailenei, care este `n tratative cu FCM One[ti.

N Mizeaz\ pe sprijinul financiar al vechii conduceri a clubului
Referitor la resursele financiare pentru sus]inerea echipei `n retur, [eful tehnice de pe Areni mizeaz\ pe sprijinul patronului Costel Bujoreanu. “Vechea conducerea a clubului ne-a asigurat c\ activitatea noastr\ se va desf\[ura `n condi]ii normale p=n\ la sf=r[itul campionatului”, a completat Ioan Radu.
Tehnicianul “ceferi[tilor” nu a renun]at nici la obiectivul de a termina actualul sezon `n prima jum\tate a clasamentului, chiar dac\ forma]ia rapidist\ nu este pus\ la punct cu preg\tirea fizic\. “Av=nd `n vedere ce a ar\tat echipa `n aceast\ iarn\, eu am constat c\ putem termina sezonul `n prima parte a ierarhiei. Nu vreau s\ retractez acest lucru, dar `ntre timp a intervenit aceast\ pauz\ la nivelul antrenamentelor, iar dac\ mai punem la socoteal\ [i lipsa unui cantonament, va fi destul de greu pentru noi `n retur. Vom `ncerca `ns\ sa acoperim aceste lipsuri din mers”, a precizat Ioan Radu, care a evitat s\ comenteze decizia lui Dumitru Moldovan de a p\r\si corabia “alb-vi[iniilor”. “E decizia dumnealui. Fiecare judec\ lucrurile a[a cum crede el de cuviin]\”, a mai spus tehnicianul.
Aflat\ pe locul 11 `n clasamentul seriei la finalul primei jum\t\]i a campionatului, divizionara a treia Rapid Suceava va reintra `n competi]ie pe data de 4 martie, atunci c=nd, pe Areni, va poposi gruparea Politehnica Gala]i, pentru un meci cont=nd pentru prima etap\ a returului. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

USV va marca deschiderea anului universitar 2022-2023 cu un concert susținut de DJ Grim Ex

Luni, 3 octombrie 2022, de la ora 19:00, pe esplanada din fața corpului A al …