Saturday , November 26 2022

Modificări ale planului de urbanism la un bloc de pe strada Traian Țăranu

Primăria Municipiului Suceava a anunțat publicul interesat despre intenția de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent inițiat de FIDOCAT CONSTRUCT în vederea construirii unei locuințe colective, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente pe teren proprietate privată, identic cu parcela cadastrală nr. 36474, în suprafață de 700 mp, situat pe strada Traian Țăranu. În nota de fundamentare pentru aprobarea documentației respective se precizează că oportunitatea acestui proiect de hotărâre este motivată de necesitatea de a reglementa din punct de vedere urbanistic o zonă privind: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțime maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materiale admise, organizarea circulației și acceselor, spații verzi amenajate, locuri de parcare. La aceleași aspecte se face referire și în referatul de aprobare. Potrivit raportului compartimentelor de specialitate, oportunitatea proiectului de hotărâre este determinată de creșterea solicitărilor pentru construirea de noi locuințe în municipiul Suceava.

Reamintim că în ianuarie 2019 s-a afișat un anunț privind intenția de elaborare a PUZ pe site-ul Primăriei municipiului Suceava față de care s-a înregistrat o sesizare în februarie 2019, semnată de un număr de 21 de persoane, analizată în ședința Comisiei Tehnice de urbanism din 10 aprilie 2019. La ședința la care au fost invitate și persoanele semnatare ale petiției, documentația pentru obținerea avizului de oportunitate a fost avizată favorabil.

Între 11 iunie și 5 iulie s-a desfășurat consultarea de către public a propunerilor PUZ, cu posibilitatea transmiterii eventualelor observații la sediul Primăriei municipiului Suceava față de care s-au expediat prin poștă, patru notificări cu privire la elaborarea propunerilor aferente Planului Urbanistic Zonal inițiat, proprietarilor parcelelor vecine celei care a generat PUZ. În urma desfășurării acestei perioade, s-a primit o adresă cu obiecțiuni cu privire la această documentație de urbanism și semnată de un număr de 20 de persoane și două adrese prin care se specifică că nu sunt observații la documentație.

Adresa cu obiecțiuni a fost analizată în ședința Comisiei Tehnice de urbanism din data de 17 iulie, ședință la care au fost invitați și cetățenii care au depus obiecțiuni. În această ședință s-a amânat avizarea pentru: vizionare în teren, clarificare regim juridic acces și studiere aliniament la fața locului. Vizionarea în teren s-a efectuat în data 4 septembrie și au participat un număr total de 12 persoane. În sedința comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si de urbanism din data de 5 decembrie, s-a amânat avizarea acestei documentații pentru: clarificare regim juridic cale de acces și retragerea ultimului nivel cu cca 3,5 m-4 m. și la această ședință au fost invitate și au participat persoane semnatare ale petiției. Ulterior acestei ședințe, beneficiarul a renunțat la construirea mansardei reducând astfel regimul de înălțime de la P+2E+M la P+2E. În ședința Comisiei tehnice de urbanism din data de 12 aprilie, ședință la care au fost invitați și semnatarii petiției, dar nu au mai participat, documentația a primit aviz favorabil.

Astfel, Planul Urbanistic Zonal cuprinde următoarele zone funcționale și indicatori urbanistici: o zona funcțională alcătuită din bloc de locuințe colective cu regim de înălțime P+2E; un procent de ocupare a terenului (POT) de maxim 40%; un coeficient de utilizare a terenului (CUT) de maxim 1,6 iar regimul de înălțime este P+2E cu înălțime maximă la cornișă de 10 m. Numărul de locuri de parcare este de 12 iar spațiile verzi sunt de 123,35 mp, adică 17,62%. (D.P.)

Vezi si

Patru suceveni au ajuns la spital cu infarct miocardic acut în doar 24 de ore

Aceștia au salvați după ce au primit tratament în cadrul Centrului de Cardiologie Intervențională În …