Monday , September 26 2022

Ministrul Transporturilor atrage din nou atentia ca de la 1 noiembrie cauciucurile de iarna sau all seasons sunt obligatorii pe zapada, polei sau gheata

Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a declarat, vineri, la Suceava, c\ [oferii care vor fi descoperi]i `n trafic circul=nd cu cauciucuri neadaptate condi]iilor de iarn\ pe tronsoane cu ghea]\, polei sau z\pad\ vor fi amenda]i, ea preciz=nd c\ sunt acceptate cauciucuri de iarn\ sau all seasons. Ministrul Transporturilor a spus c\ a propus spre aprobare o lege, care a fost acceptat\, nu `n forma propus\ ini]ial, [i care prevede modul `n care trebuie echipate autovehiculele pentru circula]ia `n condi]ii de iarn\. „Atunci c=nd un conduc\tor auto este identificat `n trafic c\ circul\ f\r\ cauciucuri adaptate condi]iilor de iarn\ pe tronsoane pe care exist\ z\pad\ sau ghea]\ suport\ rigorile legale. Cauciucurile sunt at=t cele de iarn\, c=t [i cele all seasons care pot fi folosite [i iarna [i vara”, a spus ministrul. Anca Boagiu a subliniat c\ aceast\ prevedere are `n vedere siguran]a cet\]eanului `n trafic, preciz=nd, f\r\ s\ dea exemple, c\ de cur=nd s-a v\zut ce `nseamn\ s\ nu fii echipat corespunz\tor. „Din p\cate, ne [i place viteza `n Rom=nia chiar dac\ avem restric]ii”, a spus Anca Boagiu. Ea a atras aten]ia c\ restric]iile de vitez\ pe drumurile publice trebuie respectate `ntruc=t au ca scop protejarea participan]ilor la trafic. „Atunci c=nd cei de la Poli]ie [i cei de la Drumuri ne pun indicatoare pe drumurile publice [i ne avertizeaz\ c\ se circul\ cu o anumit\ vitez\ o fac at=t pentru siguran]a noastr\, c=t [i pentru cea a celorlal]i participan]i la trafic pe care putem oric=nd s\-i punem `n pericol”, a spus Anca Boagiu. (D.P.)

Vezi si

Amplă acțiune a Poliției în zona școlilor din municipiul Suceava. Au fost verificate 20 de baruri și 22 de magazine, fiind  legitimate 574 de persoane

În perioada 20 – 22.09.2022, zilnic, între orele 09.30 – 21.00, la nivelul Poliției Municipiului …