Ministrul Transporturilor, „inghitit” de traficul din Suceava

3/10/10 ora:9:09pm

Sambata, ministrul Transporturilor, presedintele Consiliului Judetean, prefectul judetului, precum si alti oficiali au fost blocati minute bune in traficul ingrozitor din Suceava

N ministrul Anca Boagiu a plecat, s=mb\t\, din fa]a Prefecturii spre Aeroport pentru a discuta despre o posibil\ finan]are [i a r\mas blocat\ `n trafic pentru c\ nu a cerut coloan\ oficial\ n dup\ vreo zece minute, o ma[in\ a Poli]iei a ajuns la locul unde se afla ma[ina ministrului [i s-a format o coloan\ oficial\ n la `ntoarcerea de la Aeroport, ministrul Anca Boagiu nu a mai f\cut „impruden]a” de a pleca f\r\ coloan\ oficial\ prin jude], iar circula]ia pe tot traseul din municipiu a fost blocat\ de poli]ie, cozi de sute de metri de autoturisme put=nd fi observate la mai multe intersec]ii

Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a r\mas blocat\ `n trafic pe artera principal\ de circula]ie din municipiul Suceava, din cauza unor lucr\ri care se f\ceau peste principalul pod din localitate. Ma[inile `n care se aflau ministrul Anca Boagiu, prefectul Sorin Popescu, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, precum [i al]i oficiali care `nso]eau delega]ia au r\mas blocate `ntr-un [ir de peste un kilometru lungime.

Venit\ `n acest weekend `n jude]ul Suceava pe de o parte `n interes de serviciu, pe de alt\ parte `n scop politic, Anca Boagiu a avut, s=mb\t\, o `ntrevedere cu oficialit\]ile sucevene dup\ care a plecat din fa]a Prefecturii spre Aeroport pentru a discuta cu conducerea acestei unit\]i despre o posibil\ finan]are a lucr\rilor de modernizare. Av=nd foarte multe obiective de investi]ii de vizitat `n jude]ul Suceava, ministrul a plecat f\r\ a mai a[tepta o ma[in\ a Poli]iei care s\ semnalizeze pe ceilal]i participan]i `n trafic c\ este o coloan\ oficial\.

Dup\ ce a parcurs o distan]\ de circa o jum\tate de kilometru, ma[ina `n care se afla ministrul Anca Boagiu a r\mas blocat\ `n trafic `mpreun\ cu celelalte autoturisme care o `nso]eau. Coloana de ma[ini cre[tea din minut `n minut iar circula]ia era tot mai anevoioas\ din cauza unor lucr\ri de repara]ii ce se f\ceau dincolo de sensul giratoriu amenajat dup\ podul de la Burdujeni. Dup\ vreo zece minute, probabil `n urma unor telefoane exprese date de oficialit\]ile blocate `n trafic, o ma[in\ a Poli]iei Rutiere a ajuns la locul unde era automobilul ministrului. Aproape toate ma[inile care plecaser\ spre Aeroport au format o coloan\ oficial\, `ncadr=ndu-se dup\ ma[ina Poli]iei [i merg=nd pe cel\lalt sens de mers unde era un trafic mai degajat.

La `ntoarcerea de la Aeroport, ministrul Anca Boagiu nu a mai f\cut „impruden]a” de a pleca f\r\ coloan\ oficial\ la celelalte obiective de prin jude]. De la aeroport a plecat `n jurul orei 13.00 iar p=n\ seara dup\ ora 18.00, toat\ deplasarea prin jude] a ministrului s-a f\cut cu coloan\ oficial\, convoiul de autoturisme fiind `nso]it de dou\ ma[ini ale Poli]iei iar la un moment dat, pentru scurt\ vreme pe strada Traian Vuia, [i de o ma[in\ a Jandarmeriei.

La `ntoarcerea de la Aeroport, se puteau vedea cozi de sute de metri de ma[ini la mai multe intersec]ii. Agen]ii de circula]ie informa]i din timp c\ pe acolo trece ma[ina ministrului opriser\ cu minute bune `nainte traficul. La intersec]ia de la pasarela CFR din zona Selgros, nicio ma[in\ nu primise voie s\ circule spre strada Traian Vuia, aceast\ arter\ de circula]ie fiind liber\ de la un cap\t la cel\lalt, iar toat\ varianta de la pasarela CFR din zona Selgros spre {cheia era plin\ de camioane oprite `n trafic pentru a nu „deranja” coloana oficial\. (Dan PRICOPE)