Tuesday , December 5 2023

Ministrul Sanatatii spune ca asigurarea de conditii de lucru mai bune ar reduce numarul medicilor care parasesc tara

N „Eu am mai fost [i `n alte p\r]i, alte ]\ri, [i nu st\m cu nimic mai prejos, iar personalul e preg\tit, pe partea de urgen]e chiar avem rezultate”, a mai spus Cseke Attila `n timp ce vizita Spitalul Jude]ean de Urgen]\ „Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava

Ministrul S\n\t\]ii, Cseke Atilla, a declarat, vineri, la Suceava, c\ asigurarea unor condi]ii de lucru mai bune pentru personalul medical ar putea contribui la o reducere a num\rului asisten]ilor medicali [i medicilor care p\r\sesc ]ara. Cseke Atilla a spus, `n timpul vizitei pe care a f\cut-o, vineri, `n pavilioanele istorice ale Spitalului Jude]ean de Urgen]\ „Sf=ntul Ioan cel Nou” din Suceava, recent reabilitate [i modernizate, c\ nimeni nu ar dori s\ plece din locurile natale dac\ s-ar oferi condi]ii de lucru mai bune personalului medical.
Ministrul S\n\t\]ii a spus c\ [i `n Germania exist\ o problem\ cu plecarea medicilor [i asisten]ilor medicali, medicii plec=nd preponderent spre ]\rile scandinave, iar asisten]ii medicali spre Elve]ia. El a explicat c\ `ntre Germania [i ]\rile scandinave nu exist\ diferen]e semnificative `n privin]a salariz\rii personalului medical, dar c\ `n ]\rile scandinave sistemul sanitar dispune de infrastructur\, dot\ri [i calitatea serviciilor dintre cele mai bune. „}\rile scandinave au un sistem medical ce permite reciclarea dot\rilor. Ei, dac\ achizi]ioneaz\ acum o dotare ultraperformant\ deja [tiu c\ peste cinci ani vor cump\ra din nou”, a spus Cseke.
El a subliniat c\ pentru un medic, oric=t\ experien]\ ar avea, conteaz\ [i condi]iile la locul de munc\. Ministrul S\n\t\]ii a apreciat, `n timpul vizitei la Unitatea de Primire a Urgen]elor a SJU Suceava, c\ de-a lungul anilor s-au f\cut pa[i importan]i `n privin]a dot\rilor `n sistemul de s\n\tate. „Eu am mai fost [i `n alte p\r]i, alte ]\ri, [i nu st\m cu nimic mai prejos, iar personalul e preg\tit, pe partea de urgen]e chiar avem rezultate”, a mai spus Cseke Attila. ~n timpul vizitei la spitalul sucevean, Cseke Attila a primit din partea unei paciente un buchet de lalele albe, laleaua fiind simbolul electoral al UDMR. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Două transporturi de cherestea fără acte, depistate de polițiști la Spătărești și Drăgușeni

Pe 29 noiembrie, la ora 20.15, în localitatea Spătărești,  polițiștii  au oprit o autoutilitară condusă …