Thursday , August 18 2022

Ministrul Sanatatii spune ca asigurarea de conditii de lucru mai bune ar reduce numarul medicilor care parasesc tara

N „Eu am mai fost [i `n alte p\r]i, alte ]\ri, [i nu st\m cu nimic mai prejos, iar personalul e preg\tit, pe partea de urgen]e chiar avem rezultate”, a mai spus Cseke Attila `n timp ce vizita Spitalul Jude]ean de Urgen]\ „Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava

Ministrul S\n\t\]ii, Cseke Atilla, a declarat, vineri, la Suceava, c\ asigurarea unor condi]ii de lucru mai bune pentru personalul medical ar putea contribui la o reducere a num\rului asisten]ilor medicali [i medicilor care p\r\sesc ]ara. Cseke Atilla a spus, `n timpul vizitei pe care a f\cut-o, vineri, `n pavilioanele istorice ale Spitalului Jude]ean de Urgen]\ „Sf=ntul Ioan cel Nou” din Suceava, recent reabilitate [i modernizate, c\ nimeni nu ar dori s\ plece din locurile natale dac\ s-ar oferi condi]ii de lucru mai bune personalului medical.
Ministrul S\n\t\]ii a spus c\ [i `n Germania exist\ o problem\ cu plecarea medicilor [i asisten]ilor medicali, medicii plec=nd preponderent spre ]\rile scandinave, iar asisten]ii medicali spre Elve]ia. El a explicat c\ `ntre Germania [i ]\rile scandinave nu exist\ diferen]e semnificative `n privin]a salariz\rii personalului medical, dar c\ `n ]\rile scandinave sistemul sanitar dispune de infrastructur\, dot\ri [i calitatea serviciilor dintre cele mai bune. „}\rile scandinave au un sistem medical ce permite reciclarea dot\rilor. Ei, dac\ achizi]ioneaz\ acum o dotare ultraperformant\ deja [tiu c\ peste cinci ani vor cump\ra din nou”, a spus Cseke.
El a subliniat c\ pentru un medic, oric=t\ experien]\ ar avea, conteaz\ [i condi]iile la locul de munc\. Ministrul S\n\t\]ii a apreciat, `n timpul vizitei la Unitatea de Primire a Urgen]elor a SJU Suceava, c\ de-a lungul anilor s-au f\cut pa[i importan]i `n privin]a dot\rilor `n sistemul de s\n\tate. „Eu am mai fost [i `n alte p\r]i, alte ]\ri, [i nu st\m cu nimic mai prejos, iar personalul e preg\tit, pe partea de urgen]e chiar avem rezultate”, a mai spus Cseke Attila. ~n timpul vizitei la spitalul sucevean, Cseke Attila a primit din partea unei paciente un buchet de lalele albe, laleaua fiind simbolul electoral al UDMR. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Ministrul Dezvoltării a semnat contractul de execuție pentru lucrările de consolidare ale ansamblului Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila a semnat în cursul dimineții de joi contractul de execuție pentru lucrările …