Ministrul Sanatatii, placut impresionat de modul in care arata Spitalul Judetean Suceava

5/11/10 ora:9:41pm

N ministrul Cseke Attila a declarat, ieri, `n urma vizitei pe care a f\cut-o la Spitalul Jude]ean de Urgen]\ „Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava, c\ a vizitat de c=nd este ministru jum\tate din jude]ele ]\rii [i c\ Suceava este al doilea loc unde este pl\cut impresionat de condi]iile pe care le pune la dispozi]ie sec]ia de oncologie

Ministrul S\n\t\]ii s-a declarat pl\cut impresionat de condi]iile oferite pacien]ilor [i personalului medical din Spitalul Jude]ean de Urgen]\ (SJU) „Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava, ar\t=nd c\ s-ar bucura dac\ 80% din spitalele rom=ne[ti pe care le-a vizitat ar oferi asemenea condi]ii. Secretarul de stat Cristian Irimie i-a prezentat ministrului sauna din cadrul SJU, ministrul declar`ndu-se surprins. “Nu am mai v\zut saune `n spital”, a declarat Cseke Attila.

Ministrul a f\cut, ieri, o vizit\ la mai multe spitale din jude], `ncep=nd cu SJU Suceava [i a declarat c\ se bucur\ de faptul c\ a v\zut cum banii trimi[i de la bugetul de stat pentru sus]inerea lucr\rilor de modernizare au fost cheltui]i eficient, pe lucr\ri a c\ror eficien]\ este vizibil\. El a dat ca exemplu sec]ia de oncologie, amenajat\ `ntr-unul din cele patru pavilioane cunoscute de suceveni sub denumirea „Spitalul Vechi”, [i despre care ministrul a afirmat c\ are condi]ii hoteliere foarte bune. Cseke Attila a declarat c\ a vizitat, de c=nd este ministru al S\n\t\]ii, jum\tate din jude]ele ]\rii iar Suceava este al doilea loc unde a fost impresionat pl\cut de investi]iile care s-au realizat. Cseke Attila a vizitat at=t compartimentele de pneumologie, oncologie, boli infec]ionase [i dermatologie, c=t [i unitatea de primire a urgen]elor (UPU) a SJU Suceava.

Ministrul S\n\t\]ii, Cseke Attila, a fost `nso]it `n vizita sa prin Suceava de c\tre pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, secretarul de stat `n Ministerul S\n\t\]ii, medicul sucevean Cristian Irimie, vicepre[edintele CJ Suceava, Vasile Ilie, deputa]ii Sanda-Maria Ardeleanu [i Dan Gabriel Gospodaru, medicul Adriana Klara Hapenciuc, managerul SJU, Vasile R`mbu [i primarul Ion Lungu. Acesta din urm\ a declarat c\ Spitalul Vechi este un caz fericit, pentru c\ Prim\ria [i Consiliul Jude]ean vorbesc aceea[i limb\, beneficiind `n acela[i timp [i de sus]inere financiar\ de la Ministerul S\n\t\]ii. Totodat\, primarul l-a l\udat pe Vasile R`mbu pentru c\ ar fi [tiut ce investi]ie s\ promoveze. Vasile Ilie a declarat c\ dac\ SJU Suceava va deveni spital clinic, atunci jude]ul va reprezenta un centru medical pentru nordul ]\rii. Pe de alt\ parte, ministrul S\n\t\]ii a recunoscut c\ nu poate rezolva `ntr-un an sau doi problemele din sistem, dar crede c\ dac\ se vede o `mbun\t\]ire a infrastructurii, atunci este spre bine . (Dan PRICOPE)