Tuesday , November 28 2023

Ministrul Igas sustine ca MAI si-a facut datoria in privinta aderarii la spatiul Schengen

N ieri, la Suceava, ministrul Traian Iga[ a declarat c\ problema este una politic\, principalul sus]in\tor `n momentul de fa]\ al ]\rii noastre pentru aderarea la spa]iul Schengen este Ungaria, iar din punctul s\u de vedere Rom=nia trebuie s\ fac\ mai mult lobby

Ministrul Administra]iei [i Internelor, Traian Iga[, spune c\ ministerul pe care `l conduce [i-a f\cut datoria `n ceea ce prive[te aderarea la Spa]iul Schengen [i crede c\ de aici `ncolo Rom=nia trebuie s\ aib\ o activitate mai bun\ de lobby. Ministrul de Interne a declarat, joi, la [erb\u]i, jude]ul Suceava c\ `n ceea ce prive[te aderarea Rom=niei la Spa]iul Schengen MAI [i-a f\cut datoria [i crede c\ de aici `ncolo Rom=nia trebuie s\ aib\ o activitate mai bun\ de lobby. ~ntrebat `n leg\tur\ cu pozi]ia Fran]ei privind am=narea ader\rii Rom=niei [i Bulgariei la Spa]iul Schengen, Iga[ a declarat, joi, `n localitatea sucevean\ [erb\u]i, c\ punctul de vedere al Fran]ei nu a fost `nc\ exprimat.
“Pozi]ia Fran]ei nu cred c\ este exprimat\ `n acest moment”, a spus Iga[. Ministrul a ar\tat c\ luni [i mar]i s-a `nt=lnit la Bruxelles cu mai mul]i oficiali europeni, iar semnalele primite au fost pozitive. “Noi, `n ceea ce ne prive[te, ministerul, din punctul de vedere al dot\rilor, ne-am f\cut datoria. Suntem `n grafic, nu avem ce s\ ne repro[\m”, a declarat Iga[. El a ad\ugat c\ se [tie c\ e o decizie politic\ [i `n acest sens se `ncearc\ c=t mai multe discu]ii cu ]\rile care vor decide aderarea Rom=niei la spa]iul Schengen. “Cred c\ de aici `ncolo trebuie s\ avem o activitate mai bun\ de lobby”, a conchis Traian Iga[. Ministrul de Interne a vizitat, joi, `n comuna sucevean\ [erb\u]i, [antierul unde se construiesc [apte case ale unor familii care au fost afectate de inunda]iile din vara acestui an. “Am venit s\ v\d cum stau lucrurile, s\ se termine c=t mai repede lucr\rile”, a spus ministrul unei sinistrate.
El a apreciat c\ lucr\rile sunt pe final [i le-a urat spor la munc\ muncitorilor care lucreaz\ la finisaje. Pre[edintele Traian B\sescu a declarat, joi, c\ Fran]a, Olanda [i Germania, precum [i celelalte state au fost de acord, miercuri, `n COREPER, cu decizia de a transmite mai departe PE decizia privind aderarea Rom=niei la Spa]iul Schengen. El a precizat c\ dore[te s\ fac\ aceast\ observa]ie ca urmare a interpret\rilor care au fost date `n Rom=nia declara]iilor “unui om politic”. Este vorba despre secretarul de stat pentru afaceri europene al Fran]ei, Pierre Lellouche, care a declarat, potrivit AFP, c\ Fran]a va face `n a[a fel `nc=t decizia european\ cu privire la intrarea Rom=niei [i Bulgariei `n spa]iul Schengen s\ nu fie luat\ p=n\ `n vara lui 2011. (D.P.)

Vezi si

28 noiembrie – Ziua Bucovinei

Ziua Bucovinei este sărbătorită, începând din 2015, la 28 noiembrie, fiind instituită prin Legea 250/2015. …