Saturday , December 9 2023

Ministrul Educatiei, asteptat sa participe la Ziua Absolventilor Colegiului National „Stefan cel Mare”

N Guvernul ar putea aloca, `n cursul zilei de ast\zi, o sum\ de 300.000 de lei pentru continuarea lucr\rilor

Ministrul Educa]iei, Daniel Funeriu, este a[teptat s\ participe, vineri, la Suceava, cu ocazia Zilei Absolven]ilor Colegiului Na]ional „{tefan cel Mare”. Prezen]a ministrului nu a fost, deocamdat\, confirmat\ `n mod oficial, dar p=n\ `n prezent s-au purtat discu]ii cu el at=t `n aceast\ privin]\, c=t [i `n ce prive[te alocarea unor sume de bani pentru sus]inerea unor lucr\ri `ncepute cu ani `n urm\ la aceast\ institu]ie de `nv\]\m=nt [i care au fost l\sate neterminate. Este vorba de o sum\ de 300.000 de lei ce ar putea fi alocat\ de Guvern c\tre Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare” din Suceava, care `n prezent s\rb\tore[te 150 de ani de la `nfiin]are. De altfel, solicitarea a fost f\cut\ de pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, [i c\tre premierul Emil Boc, fondurile urm=nd a fi folosite pentru sala de sport. (D.P.)

Vezi si

„Fii bun, nu doar de Crăciun”, iar Iulius Mall te premiază!

La Iulius Mall Suceava ai parte de o întreagă experiență senzorială, în special în această …