Monday , April 15 2024

Ministrul de Interne, Traian Igas, multumit de ritmul de reconstructie a caselor distruse de inundatii in judetul Suceava

N „Peste tot unde se construie[te o cas\ nou\ [i se vine `n sprijinul oamenilor sinistra]i sunt lucruri frumoase. Din punctul de vedere al implic\rii oamenilor, Suceava este un exemplu pentru toat\ lumea”, a spus Traian Iga[

Ministrul Administra]iei [i Internelor, Traian Iga[, a declarat, ieri, dup\ ce a vizitat [antierele de reconstruc]ie a caselor distruse de inunda]iile din var\ din trei comune sucevene c\ dac\ peste tot s-ar ac]iona ca `n Suceava lucrurile ar fi mult mai `naintate. Traian Iga[ a vizitat, ieri, [antierele pe care se reconstruiesc case cu sprijin guvernamental `n comunele {erb\u]i, D\rm\ne[ti [i Gr\nice[ti. Ministrul Administra]iei [i Internelor, Traian Iga[, s-a aflat joi, pentru c=teva ore, `n cele trei localit\]i sucevene afectate de inunda]iile din var\. El a venit, ieri, `n jurul orei 11.00, cu elicopterul, la {erb\u]i ca s\ vad\ cum decurg lucr\rile de reconstruire a caselor distruse de ape, declar=ndu-se mul]umit de stadiul investi]iilor. Ministrul de Interne a venit `nso]it de secretarul de stat `n Ministerul Administra]iei [i Internelor (MAI), Mihai Capr\ [i de senatorul PDL de Suceava, Sorin Fodoreanu. „Peste tot unde se construie[te o cas\ nou\ [i se vine `n sprijinul oamenilor sinistra]i sunt lucruri frumoase. Din punctul de vedere al implic\rii oamenilor, Suceava este un exemplu pentru toat\ lumea”, a spus Traian Iga[. El a apreciat `n mod special implicarea comunit\]ilor locale `n reconstruc]ia caselor pentru familiile care au r\mas f\r\ locuin]e `n urma inunda]iilor din aceast\ var\. ~n jude], ministrul de Interne a fost `nso]it de pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul Sorin Popescu, senatorii PD-L de Suceava Orest Onofrei [i Tiberiu Prodan, precum [i de deputatul PDL Ioan B\lan. „Dac\ toat\ lumea ar munci la nivel na]ional a[a cum se munce[te aici, `n Suceava, categoric lucrurile ar fi mult mai `naintate din toate punctele de vedere”, a mai spus Traian Iga[. El a remarcat [i spiritul de caritate care a existat `n aceast\ zon\ unde au fost reconstruite case cu sprijin privat. ~n jude]ul Suceava se reconstruiesc aproximativ 150 de case, o mare parte fiind finalizate, la ro[u, iar `n altele sinistra]ii deja s-au mutat. Pagubele produse de inunda]iile de la sf=r[itul lunii iunie `n jude]ul Suceava dep\[esc 357 de milioane de lei (aproximativ 83, 8 milioane de euro) potrivit unui raport al Comitetului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Pompierii suceveni s-au luptat în ultima săptămână cu zeci de incendii de vegetație uscată (VIDEO)

 În ultima săptămână, pompierii militari suceveni au fost solicitați să intervină pentru stingerea a 17 …