Tuesday , March 5 2024

Ministrul de Interne afirma ca este in derulare o mare actiune in privinta combaterii comercializarii produselor etnobotanice

Ministrul Administra]iei [i Internelor, Traian Iga[, a declarat, joi, `n comuna sucevean\ {erb\u]i, c\ este `n derulare o ampl\ ac]iune `n ceea ce prive[te combaterea comercializ\rii de produse etnobotanice, ar\t=nd c\ se fac eforturi pentru diminuarea fenomenului. Traian Iga[ a declarat c\ `n ultima perioad\ controalele Poli]iei s-au `nmul]it, au fost produse confiscate [i au fost aplicate amenzi. „~ncerc\m s\ elimin\m din zona [colilor acele magazine care v=nd asemenea produse. E o b\t\lie pe care o ducem cu ace[ti comercian]i [i sper c\ vom c=[tuiga aceast\ b\t\lie”, a spus Traian Iga[. `ntrebat dac\ nu se pot scoate `n afara legii astfel de produse, ministrul a spus c\ s-au f\cut pa[i din punct de vedere legislativ, dar c\ apar produse noi cu alte coduri. „Suntem preocupa]i s\ diminu\m fenomenul”, a declarat Traian Iga[. ~ntrebat cum poate fi diminuat acest fenomen `n condi]iile `n care produsele etnobotanice se v=nd foarte mult prin intermediul internetului, ministrul Administra]iei [i Internelor a spus c\, `n prezent, se desf\[oar\ o ac]iune mare `n acest sens. „Suntem `ntr-o ac]iune destul de mare `n ceea ce prive[te etnobotanicele [i nu a[ putea s\ spun mai multe. Dar de fiecare dat\ c=nd au fost ac]iuni de succes au fost prezentate”, a mai spus ministrul Traian Iga[. Numeroasele cazuri de intoxicare [i chiar decesul unor consumatori de plante etnobotanice au reprezentat un semnal de alarm\ pentru autorit\]i, care au interzis consumul unor astfel de plante. O decizie `n sensul `nchiderii magazinelor care comercializeaz\ astfel de produse a fost anun]at\ deja la Bra[ov, urm=nd s\ fie pus\ `n aplicare din 15 noiembrie. Medicii de la Spitalul de Pediarie Bra[ov au primit la urgen]e, `n ultima s\pt\m=n\, [ase copii care consumaser\ produse etnobotanice. (D.P.)

Vezi si

 Amenzi de 30.000 de lei și lemn de peste 126.000 de lei confiscat de la doi gateriști care au raportat 6 transporturi fictive de lemn

 Urmare a unei petiții adresate Gărzii Forestiere Suceava de către o persoană fizică, cu privire …