Wednesday , December 7 2022

Ministrul Agriculturii a deschis Targul de Pasti si a cumparat preparate din carne, o icoana si o papusa pentru fiica sa

Ministrul Agriculturii, Stelian Fuia, a participat, vineri, la deschiderea T=rgului de Pa[te din municipiul Suceava, de unde a cump\rat preparate din carne, o p\pu[\ de artizanat reprezent=nd o b\tr=n\, o icoan\, un ou `ncondeiat, primind `n schimb o mascot\ f\cut\ dintr-o nuc\. Stelian Fuia a participat, vineri, al\turi de oficialit\]i sucevene printre care pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur [i vicepre[edintele Vasile Ilie, la deschiderea T=rgului de Pa[te organizat `n zona parcului central din municipiul Suceava, apreciind numeroasele standuri cu produse tradi]ionale, `n special de preparate din carne sau lapte. El a gustat suc de mere produs de o firm\ sucevean\ [i [i-a cump\rat preparate tradi]ionale din carne. Totodat\, din zona unde expun me[terii populari, ministrul a cump\rat o p\pu[\ de artizanat reprezent=nd o b\tr=n\, o icoan\ pe lemn, primind, `n schimb, o mascot\ realizat\ dintr-o nuc\. ~ntrebat despre p\pu[a de artizanat, el a spus c\ acesta va fi cadoul pentru fiica sa. De asemenea, Stelian Fuia a mai primit de la un t=n\r me[te[ugar din comuna Brodina un ou `ncondeiat, t=n\rul explic=ndu-i ministrului c\ oul a fost `ncondeiat `n a[a fel `nc=t s\ reprezinte cele 40 de zile de la Pa[te p=n\ la ~n\l]area Domnului. Ministrul a spus c\ produsele tradi]ionale f\r\ aditivi sunt foarte bune [i c\ este important s\ fie promovate brandurile locale din c=t mai multe zone geografice ale ]\rii. Stelian Fuia s-a `nt=lnit, dup\ ce a vizitat T=rgul de Pa[te, cu fermieri [i cresc\tori de animale dup\ care a plecat la Vatra Dornei pentru inaugurarea sediului APIA [i redeschiderea CEFIDEC. (Dan PRICOPE)

Vezi si

LUNGU: Lucrările la Grădinița de la Colegiul ”Mihai Eminescu” sunt finalizate și va fi inaugurată luna viitoare

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat că Grădinita nr.4 de la Colegiul National ”Mihai …