Saturday , March 25 2023

Ministerul Educației a emis avizul de constituire a Consorțiului DUAL USV

Va fi înființat un campus integrat pentru învățământ dual, pe terenul de 30 ha pe care USV îl administrează în comuna Moara, care va fi format, în principal, din două clădiri cu laboratoare și ateliere pentru formarea profesională a elevilor și studenților înscriși în învățământul dual în licee din județele Suceava, Botoșani și Neamț, în domeniile mecanic, electric, electronică și automatizări, electromecanică. Pe lângă un service auto dotat cu ultimele tehnologii, noul campus va pune la dispoziția elevilor și studenților amfiteatre, săli de seminar și peste 65 de ateliere și laboratoare de specialitate cu echipamente și tehnică de calcul, pentru asigurarea unui învățământ de calitate.

Ca urmare a cererii formulate de Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava, în ședința care a avut loc pe 1 februarie a.c., Miniterul Educației a hotărât emiterea Avizului de constituire a Consorțiului pentru învățământ dual ”Performanță în formarea profesională prin parteneriatul cu mediul economic pentru dezvoltarea rutei complete de învățământ dual la USV – DUAL USV”.

Astfel, Consorțiul DUAL USV va putea participa la proiecte comune, prin care să fie atrase fonduri externe, menite să deservească învățământul dual preuniversitar și universitar tehnologic și să sprijine angajatorii prin alocarea unui rol activ în domeniul pregătirii profesionale a elevilor și studenților.

”După cum anunțam la finalul anului trecut, Consorțiul DUAL USV a pregătit un proiect pentru obținerea finanțării din fonduri nerambursabile PNRR, destinat înființării unui campus integrat pentru învățământ dual, pe terenul de 30 ha pe care USV îl administrează în comuna Moara. Campusul va fi format, în principal, din două clădiri cu laboratoare și ateliere pentru formarea profesională a elevilor și studenților înscriși în învățământul dual în licee din județele Suceava, Botoșani și Neamț, în domeniile mecanic, electric, electronică și automatizări, electromecanică”, au precizat reprezentanții instituției.

În ceea ce privește învățământul superior în regim dual, USV are în vedere dezvoltarea și adaptarea următoarelor programe de studiu: Autovehicule rutiere, Robotică / Mecatronică, Tehnologia construcțiilor de mașini, Inginerie mecanică, Calculatoare, Rețele și software de telecomunicații / Electronică aplicată, Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule, Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei, Sisteme electrice, Automatică și informatică aplicată.

Potrivit USV, pe lângă un service auto dotat cu ultimele tehnologii, noul campus va pune la dispoziția elevilor și studenților amfiteatre, săli de seminar și peste 65 de ateliere și laboratoare de specialitate cu echipamente și tehnică de calcul, pentru asigurarea unui învățământ de calitate. Proiectul va asigura peste 10.000 burse lunare, din care 3.760 de burse lunare pentru studenți, în cuantum de 1.400 lei/lună (bugetul proiectului + contribuția operatorului economic), și 6.300 de burse lunare pentru elevi, cu valori cuprinse între 600 și 1.300 lei/lună (bugetul proiectului + contribuția operatorului economic + contribuția unității administrativ-teritoriale). Bursele vor fi acordate pe durata a 10 luni dintr-un an universitar. (O. N.)

Vezi si

TÂRGUL DE PAȘTI, în perioada 6 – 14 aprilie 2023, pe Esplanada din centrul Sucevei

Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural ”Bucovina”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, organizează în …